mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2505
mod_vvisit_counterHôm Qua13697
mod_vvisit_counterTuần Này2505
mod_vvisit_counterTuần Trước81462
mod_vvisit_counterTháng Này63104
mod_vvisit_counterTháng Trước295164
mod_vvisit_counterTất cả19169650

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Bức Thư Tình - Tâm Thư Chúa Gửi
BUC TAM THU-THU TINH CHUA GOI -PHAN A-4 PDF Print E-mail

 

   BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A-4

                        I-ĐỨC GIÊSU LÀ…CỦA BẠN

 

9/ Đức Giêsu là mẫu gương, bắt chước, làm theo của bạn :

a/ Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em bước theo Người. (1 Pr 2, 21)

b/Anh em hãy bắt chước Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương. (Ep 5, 1)

c/ Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. (1 Ga 2, 6)

d/ Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Gioan 13, 15)

e/ Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 13, 34)

g/ Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì : đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng sống vì anh em . (1 Ga 3, 16)

h/ Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau…Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. (Rom 15, 5-7)

i/ Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau…như Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phả tha thứ cho nhau. (Cl 3, 13)

k/ Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu, để cho những người tội lỗi chống đối mình, như thế anh em khỏi sờn lòng nản chí. (Dt 12,3)

l/ Ai muốn làm đầu… thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người không phải được … phục vụ; nhưng là để phục vụ. (Mc 10,44-45)

m/ Giữa anh em với nhau, anh em hãy hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. (Pl 2,5)

                                                   9

10- Đức Giêsu là Bạn Hữu của bạn :

a/ Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nửa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe đựoc nơi Cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết. (Ga 15, 15)

b/ Anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa phán : Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. (13, 5)

c/ Có thứ bạn bè gây tai họa, có người thân hữu gắn bó hơn cả anh em. (Châm ngôn 18, 24)

d/ Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa, và những ai tuân giữ huấn lệnh Người. (Thánh vịnh 119, 63)

e/ Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, Giao Ứớc hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay. Đức Chúa là Đấng xót thương phán như vậy. (Is 54. 10)

g/ Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta. (Khải huyền 3, 20)

h/ Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. (Ga 15, 13-14)

i/ Hảy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy sạch tâm can. (Gc 4,8)

k/ Thiên Chúa là Đấng trung thành, người đã gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô…(1 Cor 1, 9)

l/ Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em, ( (Ga 14, 18)

m/ Điều chúng tôi đã thấy và nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi .(1Ga 1, 3)

                                                     10

 
BUC THU TINH-TÂM THU CHUA GOI- PHAN A-3 PDF Print E-mail

 

            BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A-3

I-ĐỨC GIÊSU LÀ …CỦA BẠN

 

5/ Đức Giêsu là Đấng Tha Thứ cho bạn :

a/ Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. (Mc 11, 25)

 

b/ Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho ta, thanh tẩy ta khỏỉ mọi điều bất chính. (1Gioan 1, 9)

 

c/ Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra cho chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ tội lỗi theo lượng ân sủng, rất phong phú của Người.(Êp 1,7)

 

d/ Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta, Ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa. (Is 43, 25)

 

e/ Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. ( Do thái 8, 12)

 

g/ Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. (Côlôxê 3, 13)

 

h/ Anh em là những kẻ đã chết vì sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. ( Col 2, 13)

i/ Kẻ gian ác bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ đường lối mình đang có mà trở về với Đức Chúa và Người sẽ xót thương, về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. ((Is 55, 7)

 

k/ Ta sẽ thanh tẩy chúng cho sạch… Ta sẽ tha thứ mọi điều gian ác chúng đã phạm, khiến chúng đắc tội với Ta phản lại Ta. (Giêrêmia 33, 8)

 

l/ Đức Chúa phán: “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận ! Tội cá ngươi dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. (Isaia 1, 18)

 

m/ Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. (Thánh vịnh 32, 1)

                                                     5

6/ Đức Giêsu là Đấng làm cho bạn nên Công Chính :

a/ Nhưng Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí Chúa cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. (Rom 8, 10)

 

b/ Vậy phải nói sao? Phải nói rằng: các dân ngọai không tìm cách để nên công chính, thì được nên công chính, mà được nên công chính là nhờ đức tin. (Rom 9, 30)

 

c/ Đấng chẳng biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. (2Cor 5, 21)

 

d/ Chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đả trở nên sự khôn ngoan của chúng ta…. Đấng đã làm cho chúng ta trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em. (1Cor 1, 30)

 

e/ Trái lại, người nào không dựa vào việc làm; nhưng dựa vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính. (Rom 4, 5)

 

g/ Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị. ( Rom 5, 17)

 

h/ Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế. (Rom 3, 22)

 

i/ Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính; nhưng vì Người thương xót, nên đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. (Titô 3, 5)

 

k/ Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi, những ai đã kêu gọi thì Người làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng hạnh phúc vinh quang. (Rom 8, 30)

 

l/ Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngòai miệng, mới được ơn cứu độ. (Rom 10, 10)

 

m/ Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính; ngươi sẽ thóat khỏi áp bức, không còn phải sợ chi, sẽ thóat khỏi kinh hòang. (Isaia 54, 14)

 

                                                     6

 

 

 

 
buc thu tinh -tâm thư chua goi - phan A-2 PDF Print E-mail

 

            BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A-2           Giesu4

I- ĐỨC GIÊSU LÀ …CỦA BẠN        *  Ptế GB Định Nguyễn

 

5/ Đức Giêsu là Đấng Tha Thứ cho bạn :

a/ Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. (Mc 11, 25)

 

b/ Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho ta, thanh tẩy ta khỏỉ mọi điều bất chính. (1Gioan 1, 9)

 

c/ Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra cho chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ tội lỗi theo lượng ân sủng, rất phong phú của Người.(Êp 1,7)

 

d/ Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta, Ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa. (Is 43, 25)

 

e/ Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. ( Do thái 8, 12)

 

g/ Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. (Côlôxê 3, 13)

 

h/ Anh em là những kẻ đã chết vì sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. ( Col 2, 13)

i/ Kẻ gian ác bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ đường lối mình đang có mà trở về với Đức Chúa và Người sẽ xót thương, về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. ((Is 55, 7)

 

k/ Ta sẽ thanh tẩy chúng cho sạch… Ta sẽ tha thứ mọi điều gian ác chúng đã phạm, khiến chúng đắc tội với Ta phản lại Ta. (Giêrêmia 33, 8)

 

l/ Đức Chúa phán: “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận ! Tội cá ngươi dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. (Isaia 1, 18)

 

m/ Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. (Thánh vịnh 32, 1)

                                                     5

6/ Đức Giêsu là Đấng làm cho bạn nên Công Chính :

a/ Nhưng Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí Chúa cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. (Rom 8, 10)

 

b/ Vậy phải nói sao? Phải nói rằng: các dân ngọai không tìm cách để nên công chính, thì được nên công chính, mà được nên công chính là nhờ đức tin. (Rom 9, 30)

 

c/ Đấng chẳng biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. (2Cor 5, 21)

 

d/ Chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đả trở nên sự khôn ngoan của chúng ta…. Đấng đã làm cho chúng ta trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em. (1Cor 1, 30)

 

e/ Trái lại, người nào không dựa vào việc làm; nhưng dựa vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính. (Rom 4, 5)

 

g/ Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị. ( Rom 5, 17)

 

h/ Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế. (Rom 3, 22)

 

i/ Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính; nhưng vì Người thương xót, nên đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. (Titô 3, 5)

 

k/ Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi, những ai đã kêu gọi thì Người làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng hạnh phúc vinh quang. (Rom 8, 30)

 

l/ Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngòai miệng, mới được ơn cứu độ. (Rom 10, 10)

 

m/ Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính; ngươi sẽ thóat khỏi áp bức, không còn phải sợ chi, sẽ thóat khỏi kinh hòang. (Isaia 54, 14)

 

                                                     6

 

 

 

 
buc thu tinh -tâm thư chua goi - phan A-1 PDF Print E-mail

 

        BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A-1

                        I-ĐỨC GIÊSU LÀ…CỦA BẠN

 

3- Đức Giêsu là Người Yêu của bạn :

 

a/ Thiên Chúa yêu nhân lọai đến nỗi đã ban Con Một để bất cứ ai tin vào Con của Người sẽ không phải chết; nhưng được sự sống đời đời. (Ga 3, 16)

 

b/ Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. (Rom 5, 8)

 

c/ Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta…Thiên Chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. (1 Ga 4, 16)

 

d/ Kẻ yêu Ta sẽ được Ta yêu lại, người tìm Ta ắt sẽ gặp Ta. (Châm ngôn 8, 17)

 

e/ Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi : Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. (Gr 31, 3)

 

g/ Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẻ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẻ tỏ mình ra cho người ấy. (Ga 14, 21)

 

h/ Ban ngày Chúa gởi tình thương xuống, con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm, thành kíng nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống. (Tv 42, 9)

 

i/ Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại; nhưng cao trọng hơn cà là Đức Mến. ( 1 Cor 13, 13)

 

k/ Trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một lòi thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. (Rom 8, 39)

 

l/ Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (Ga 15, 9)

 

m/ Chúng ta hãy thương yêu nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên chúa sinh ra (1Ga 4, 7)

 

                                                3

 

4/ Đức Giêsu là Sự Bình An của bạn :

 

a/ Thầy để lại sự bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14, 27)

 

b/ Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. (Col 3, 15)

 

c/Thiên Chúa là nguồn bình an,, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Xa-tan, bắt nó phải ở đưới chân anh em…(Rom 16, 20)

 

d/ Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh. (Pl 4, 9)

 

e/ Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (Rom 5, 1)

 

g/ Thư thái bình an, con vừa nằm đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn. (Thánh vịnh 4, 9))

 

h/ Chính Người là bình an của chúng ta; Người đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngọai thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. (Ep 2, 14)

 

i/ Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hòa bình vô tận, cho ngai vàng và nương quốc của vua Đavit. ( Isaia 9, 6)

 

k/ Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm, đều do Ngài thực hiện cho chúng con. (Isaia 26, 12)

 

l/ Xin Chúa ban quyền lực cho dân Chúa, xin tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. (Thánh vịnh 29, 11)

 

m/ Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hòan cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh được kết hợp với Đức Kitô Giêsu (Pl 4, 6-7)

 

                                                            4

 
BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A PDF Print E-mail

 

BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A

                                    I - ĐỨC GIÊSU LÀ…CỦA BẠN

 

1-Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ bạn:

 

a/ Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. (Lc 19, 10)

 

b/ Bấy giờ Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. (Lc 1, 46-47)

 

c/ Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng :Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng Cứu Độ thế gian.(1Ga 4, 14)

 

d/ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. (Ga 3, 16)

 

e/ Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. (Ga 6,47)

 

g/ Nếu miệng bạn tin Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạ tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. (Rom 10, 9)

 

h/ Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. (2Cor 5, 17)

 

i/ Nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. (Ep 2, 4-5)

 

k/ Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ, đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. (Ep 2, 8)

 

l/ Vậy anh đừng hổ thẹn vì làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa…Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người,… (2 Tm 1, 8-9)

 

m/ Qủa thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nhờ lòng tin vào Đức Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế…;nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không…(Rom 3, 22-24)

 

n/ Nhưng vì Thánh Danh, Người thương cứu họ, để biểu dương uy vũ của Người. (Thánh vịnh 106, 8)

 

                                                     1

BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A

I-ĐỨC GIÊSU LÀ…CỦA BẠN

 

2- Đức Giêsu là Đức Chúa của bạn :

 

a/ Vậy Kinh Thánh nói gì ? Thưa : Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là Lời chúng tôi giảng. (Rom 10, 10)

 

b/ Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa, ! Lạy Chúa !, mà anh em không làm điều Thầy dạy. (Lc 6, 46)

 

c/ Vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân các anh em. (1 Cor 6, 20)

 

d/ Vậy tòan thể nhà It-ra-en phải biết chắc điều này : Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa. (Cvụ 2, 36)

 

e/ Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống , dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. (Rom 14, 8)

 

g/ Hãy ngợi khen Chúa là Thiên Chúa cứu độ ta, Người nâng đỡ cứu giúp ta mỗi ngày. (Thánh vịnh 68, 19)

 

h/ Còn hạnh phúc nào của con là ở kế bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Mọi việc Người làm con xin kể lại, nơi cửa vào thành Thánh Xi-on. (Thành vịnh 73, 28)

 

i/ Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giầu tình thương với mọi kẻ kêu xin. (Thánh vịnh 86, 5)

 

k/ Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá…(Isaia 50, 7)

 

l/ Tôi yêu mến Chúa là Thiên Chúa của tôi với hết tấm lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sứ lực của tôi. (Mc 12, 30)

 

m/ Quả vậy, vua Đavit đã nói về Người rằng : Tôi nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu để tôi chẳng nao lòng. (Công vụ 2, 25)

 

 

 

                                                            2

 
<< Start < Prev 131 132 133 Next > End >>

Page 133 of 133