mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2914
mod_vvisit_counterHôm Qua8427
mod_vvisit_counterTuần Này57490
mod_vvisit_counterTuần Trước84740
mod_vvisit_counterTháng Này257589
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17816742

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CAC BAI DOC GIA GOI TOI - DANH NGAI- SUY GAM PDF Print E-mail

danh Ngai / suy gẫm -

VICKY VU CHUYỂN

Luật pháp Môi-se đã cảnh báo người Do Thái , "Ngươi chớ lấy danh GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi" (Xuất Ê-Díp-Tô Ký 20:7; cũng xem trong Phục Truyền 28:58). Kinh sợ về sự phán xét của Chúa đã khiến cho người Do Thái không dám sử dụng danh thánh Yahweh và thay thế vào đó họ dùng chữ Adonai (Chúa).

Có chín chỗ trong Cựu Ước, Chúa đã "khuếch trương" hay "thi hành trọn vẹn" danh xưng ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU để bày tỏ bản tính thiêng liêng của Ngài một cách đầy trọn cùng ân điển của Ngài dành cho dân sự Ngài:

 Yahweh-Jireh: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA sẽ sắm sẵn tại đó (Sáng thế 22:14)

 Yahweh-Rophe: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, Đấng chữa bịnh cho ngươi (Xuất 15:26)

 Yahweh-Nissi: GIÊ-HÔ-VA cờ xí của tôi (Xuất 17:15)

 Yahweh-M'Kaddesh: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, Đấng làm cho các ngươi nên thánh (Lê-vi

Ký 20:8)

 Yahweh-Shalom: GIÊ-HÔ-VA bình an (Các Quan Xét 6:24)

 Yahweh-Rohi: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là Đấng chăn giữ tôi (Thánh vịnh 23:1)

 Yahweh-Sabaoth: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA vạn quân (Thánh vịnh 46:7)

 Yahweh-Tsidkenu: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA sự công bình chúng ta (Giê-rê-mi 23:6)

 Yahweh-Shammah: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ở đó (Ê-xê-chi-ên 48:35)

Tất nhiên, tất cả những danh xưng này đều chỉ về Đấng Cứu Chuộc của chúng ta và Chúa, Giê-su Christ. Bởi vì Ngài chính là Yahweh-Jireh, Ngài có thể cung ứng mọi như cầu chúng ta và chúng ta không cần phải lo lắng (Ma-thêu 6:25-34; Phi-líp 4:19). Là Yahweh-Rophe, Ngài có thể chữa lành cho chúng ta; và là Yahweh-Nissi, Ngài sẽ giúp chúng ta đánh trận và đắc thắng kẻ thù mình. Chúng ta thuộc về Yahweh-M'Kaddesh bởi vì Ngài đã biệt riêng chúng ta cho chính Ngài (I Cô-rinh-tô 6:11); và Yahweh-Shalom ban cho chúng ta sự bình an ngay giữa những giông bão của cuộc đời (Ê-sai 26:3; Phi-líp 4:9). Tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời đều được làm trọn trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-su  (II Cô-rin-tô 1:20)

Yahweh-Rohi đưa chúng ta đến với Thi Thiên 23 và Giăng 10, khích lệ chúng ta bước đi theo Đấng chăn chiên hiền lành. Cả đạo binh của trời và đất đều ở dưới quyền của Yahweh- Sabaoth, vì thế chúng ta không cần phải lo sợ điều gì (Giô-suê 5:13-15; Khải huyền 19:11-21). Cũng bởi vì chúng ta đã tin cậy nơi Yahweh-Tsidkenu, nên chúng ta cũng có được sự rất công bình của Ngài ở trên chúng ta (II Cô-rin-tô 5:21), và những tội lỗi cùng sự gian ác của chúng ta cũng không còn được nhớ đến nữa (Hê-bơ-rơ 10:17). Chúa Giê-su là Yahweh-Shammah, "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" (Ma-thêu 1:23), và Ngài sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, thậm chí cho đến lúc tận thế. (Ma-thêu 28:20). "Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu" vẫn còn là sự bảo đảm của Ngài trên chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5).

Trong thân vị của Ngài, Chúa Giê-su đã đến thế gian này, không như một bụi gai cháy nhưng như "một cái chồi, như các rễ ra từ đất khô" (Ê-saia 53:1-2, cũng xem trong Phi-líp 2:5-11). Ngài đã lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, vì chúng ta (Gioan 1:14); Ngài đã vâng phục cho đến chết vì chúng ta và trở nên tội lỗi vì chúng ta (II Cô-rin-tô 5:21). Chúa Giê-su đã nên sự rủa sả vì chúng ta và trên thập giá Ngài đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp. (Ga-la-ti 3:13-14). Và một ngày nào đó "chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy" (I Gioan 3:2)!

Vậy danh xưng của Đức Chúa Trời là gì?

Danh xưng Ngài chính là ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU – và đó cũng chính là danh xưng của Con Ngài, Đức Chúa Giê-su, Chúa chúng ta.

--------------------------------