mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4195
mod_vvisit_counterHôm Qua8518
mod_vvisit_counterTuần Này12713
mod_vvisit_counterTuần Trước63185
mod_vvisit_counterTháng Này275997
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17835150

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CAC BAI DOC GIA GOI TOI - HOC TAP LOI CHUA PDF Print E-mail

> Là Con dân Chúa, quí vị có trân quí và ham thích đọc lời Chúa và những quyển sách có giá trị bồi dưỡng tâm linh chăng?
> Hãy cùng nhau suy gẫm thế nào những lợi ích của Lời Chúa và sách PHÚC ÂM sẽ kiến tạo cho quí vị một đời sống trưởng thành tâm linh và sống can đảm làm vinh Danh Thiên Chúa.
>
> Lợi Ích Của Sự Học Tập Lời Chúa
> Thánh thi 119:10-35
>
> 1. Lời Chúa Giúp Chúng Ta Sống Can Đảm.
>
> A) Nhận lãnh ánh sáng chân lý và vượt khỏi bóng tối
> _ Êphêsô 4:17-24; Rôma 10:1-3
> B) Tránh xa tội lỗi - Thánh thi 119:11
> C) Chiến thắng kẻ ác – 1 Giăng 2:14
> D) Chiến thắng giáo lý sai lạc - Công vụ 20:29,30,32;
>
> 2 Timôthê 3:13-15.
>
> 2. Lời Chúa Biến Đổi Chúng Ta Toàn Diện.
>
> A) Đời sống đổi mới - Hêb 4:12; Giacơ 1:18; Giăng
> 20:30,31; 17:3
> B) Đổi mới tâm trí - Giăng 15:3; Êph 5:26-27; 4:22-
> 24.
> C) Đổi mới tấm lòng – Rô-ma 12:2
>
> 3. Lời Chúa Kiến Tạo Đời Sống Khôn Ngoan
>
> A) Hiểu biết khôn ngoan – Phi-líp 1:9-11; 4:8,9; Côl
> 2:3-10; 3:1-4, 16,17; 4:5.
> B) Hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời - Côl. 1:9-13;
> 1 Giăng 1:5-9
> C) Khôn ngoan trong cách biện giáo – 1 Phêrơ 3:15; 2
> Phê-rơ 1:16-21
> D) Phân biệt giáo sư giả và tà giáo.
>
> 4. Lời Chúa Giúp Chúng Ta Tăng Trưởng Tâm Linh.
>
> A) Làm đức tin thêm mạnh mẽ
> - Rôma 10:17; Êph 3:17; 1 Giăng 5:4; 1 Tim 1:3-19;
> Hêb 10:38-39; 11:1-12:2.
>
> 5. Lời Chúa Giúp Chúng Ta Ở Trong Sự Tương Giao Mật Thiết Với Chúa.
>
> A) Ở trong lời Chúa - Giăng 15:7
> B) Ở trong tình yêu của Chúa - Giăng 15:3-15
> C) Ở trong niềm vui – Gi ăng 15:11
> D) Ở trong sự hiệp thông – 2 Côrinht ô 13:14
> E) Ở trong sự vâng lời - Giăng 15:9-10,14-15
> F) Ở trong sự trông cậy - Giăng 15:5.
>
> Đặc Tính Của Người Trưởng Thành Tâm Linh (Spiritual Maturity)
>
> Mỗi con dân Chúa được kêu gọi để phát huy một đời sống kết quả, năng động, và phát huy đức tính thuộc linh hầu trở nên giống như Chúa Giê-su mỗi ngày. Ngài luôn mong ước:
> "muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. 16 Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương" (Êphê-sô 4:15-16).
>
> Mục đích của đời sống theo Chúa là "Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta. Nguyền sự vinh quang thuộc về Ngài hiện nay và cho đến đời! A-men." (2 Phê-rơ 3:18). Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca "...tăng trưởng nhiều và tình yêu thương của tất cả mỗi người đối với nhau cũng gia tăng." (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3). Phao-lô cũng tâm tình rằng:
>
> "Điều tôi cầu xin là tình yêu thương của anh chị em ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết và tất cả nhận thức, 10 để anh chị em nhận biết điều gì là tốt đẹp nhất và được trong sạch, không có gì đáng trách cho đến ngày của Chúa Cứu Thế; 11 Được đầy trái công chính bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời." (Phi-líp 1:9).
>
> Chúa sẽ rất đẹp lòng và sung sướng khi Ngài nhìn thấy một đời sống đạt mức trưởng thành tâm linh. Chúng ta có thể nhận diện một đời sống thành nhơn trong tình yêu và ân điển của Chúa Cứu Thế qua các đặc tính như người đó:
>
> A) Từ bỏ những điều trẻ con (By putting a way childish things) _ 1 Côrinhtô 13:11)
>
> B) "trưởng thành trong sự suy nghĩ" (By cultivating the understanding) – 1 Côrinhtô 14:20
>
> C) Trở nên giống Chúa Cứu Thế (By striving to be like Christ) - Êphêsô 4:13,15
>
> D) Đắc thắng sự cám dỗ (Overcoming temptation)
> – 1 Giăng 2:14; Thánh thi 119:11
> E) Nghiên cứu và thực hành lời Chúa (Study and apply His word) - Hêbơrơ 5:14
>
> Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta đọc và "..hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công." (Giô-suê 1:8).
>
VICKY VU CHUYỂN
>-------------------------------