mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5534
mod_vvisit_counterHôm Qua21651
mod_vvisit_counterTuần Này39233
mod_vvisit_counterTuần Trước73753
mod_vvisit_counterTháng Này382606
mod_vvisit_counterTháng Trước449567
mod_vvisit_counterTất cả27391246

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN PDF Print E-mail

Vicky Vu chuyển
Thu, May 5 at 9:28 PM

Trong Sáng thế ký 1:1 viết: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất". Tiếng Do thái/Hê-bơ-rơ hiện đại viết là:

:ץרֶאָֽהָ תאֵוְ םימַשָּׁהַ תאֵ םיהִ֑לֹאֱ ארָבָּ תישִׁ֖ארֵבְּ

BAN ĐẦU ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN TRỜI VÀ ĐẤT

Tuy nhiên khi đối chiếu với tiếng Hê-bơ-rơ cổ, chúng ta sẽ thấy một sự Mặc khải đáng kinh ngạc để rồi có thể hiểu vì sao Sứ đồ Gioan/Giăng viết: "Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế."

Từ "Ban đầu" trong tiếng Hê-bơ-rơ hiện đại là:

תישִׁ֖ארֵבְּ (Be-rê-sit) Đối chiếu với tiếng Do thái/Hê-bơ rơ cổ ta có:

: Con ; : Chúa ; : Hủy phá ; : Cánh tay ; : Thập tự

Câu này dịch là: Con Đức Chúa Trời sẽ hủy phá công việc tội lỗi tại Thập tự giá!

Như vậy trong từ "Ban đầu" của Sáng thế ký đã mang một sứ điệp rõ ràng về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu.

Cũng trong câu: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên Trời và Đất"

:ץרֶאָֽהָ תאֵוְ םימַשָּׁהַ תאֵ םיהִ֑לֹאֱ ארָבָּ תישִׁ֖ארֵבְּ

Có từ: "תאֵ" đọc là Aleph-Tav, có nghĩa là Alfa-Omega (An-pha và Ô-mê-ga).

"אֵ": Aleph là chữ đầu tiên và "ת" Tav là chữ cuối cùng trong bảng chữ cái Do thái/Hê-bơ-rơ. Từ An-pha và Ô-mê-ga được dùng chỉ về Chúa, là Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta.

Kinh thánh viết:

"Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga" Khải huyền 1:8

"... Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ" Khải huyền 1:17-18

"Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt" Khải huyền 22:13

"Đức Giê-hô-va, là Vua và Đấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác" Ê-sai 44:6

Nguyện xin Chúa ban cho anh chị em yêu dấu một tấm lòng được soi sáng. Để nhận biết rằng trước khi tạo dựng nên Trời và Đất, chúng ta đã ở trong trái tim của Ngài. Amen!

Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng

------------------------------------------