mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5482
mod_vvisit_counterHôm Qua4694
mod_vvisit_counterTuần Này10176
mod_vvisit_counterTuần Trước81462
mod_vvisit_counterTháng Này70775
mod_vvisit_counterTháng Trước295164
mod_vvisit_counterTất cả19177321

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN30TN-A PDF Print E-mail

qua1955

Thứ Hai 26-10-20

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA theo Thánh Luca: 13, 10-17: KHÔNG GIỮ LUẬT HÌNH THỨC

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: "Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà". Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: "Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat". Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?" Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.

Suy niệm:

Chúa là tình yêu! Nhiều lần, Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông và động lòng thương xót họ. Chúa Giêsu bày tỏ lòng thương xót đối với người bệnh và chữa lành họ. Khi nhìn thấy một người đàn bà bị tật nguyền, Chúa Giêsu nói với bà: "Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà"(Lc. 13, 12) Tất cả các lề luật sẽ tóm lại là hai điều răn cốt yếu: "Mến Chúa và yêu tha nhân. "

Chúa Giêsu gọi người lãnh đạo hội đường và những người đứng về phía ông ta là những kẻ giả hình vì họ không yêu thưong tha nhân, đặc biệt là một phụ nữ đang bị tật. Họ không yêu ngay cả một phụ nữ là người Do Thái vì cũng là con gái của Áp-ra-ham đã bị tật nhiều năm.

Ngày Sa-bát là dành cho Thiên Chúa và con người phải dành nó cho chính Ngài bằng cách chia sẻ tình yêu thương với những người bé mọn chung quanh. Chúa Giêsu đã thể hiện lòng thương xót của ngài qua việc chữa lành một phụ nữ bị tật nguyền vào ngày Sa-bát. Ngài đã yêu thương người bé mọn bằng việc làm thực tế chứ không chỉ bằng lời nói xuông.

Đối với những người Kitô hữu, bất cứ việc làm nào của lòng thương xót đều là điều nên làm vào ngày Chúa Nhật như thăm viếng những người đang bị giam cầm, những người đau yếu tại nhà riêng hoặc bệnh viện, những người già trong viện dưỡng lão, cho người đói ăn, giúp kẻ đang cô thế, an uỉ kẻ âu lo, khuyên bảo kẻ có tội...

Mặc dù chắc chắn có những công việc cần thiết được phép làm vào ngày Chúa Nhật, nhưng công việc ưu tiên nhất cần được thực hiện là gì? Đó là để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa vào ngày Chúa Nhật. Những người Kitô hữu nên dành một ít thời gian của mình để làm những việc thương xót cả về tinh thần lẫn thể chất như Giáo hội đã dạy.

Mỗi người Kitô hữu không nên là kẻ đạo đức giả bằng cách yêu mến Thiên Chúa nhưng không làm gì để chia sẻ tình yêu thương với những người thấp kém vào ngày Chúa Nhật khi họ có thể.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 10-26-20

Gospel LK 13: 10-17

Jesus was teaching in a synagogue on the sabbath. And a woman was there who for eighteen years had been crippled by a spirit; she was bent over, completely incapable of standing erect. When Jesus saw her, he called to her and said, "Woman, you are set free of your infirmity." He laid his hands on her, and she at once stood up straight and glorified God. But the leader of the synagogue, indignant that Jesus had cured on the sabbath, said to the crowd in reply, "There are six days when work should be done. Come on those days to be cured, not on the sabbath day." The Lord said to him in reply, "Hypocrites! Does not each one of you on the sabbath untie his ox or his ass from the manger and lead it out for watering? This daughter of Abraham, whom Satan has bound for eighteen years now, ought she not to have been set free on the sabbath day from this bondage?" When he said this, all his adversaries were humiliated; and the whole crowd rejoiced at all the splendid deeds done by him.

Reflection:

God is love! Many times, Jesus sees the crowd and shows compassion for them. Jesus showed mercy to the sick and healed them. When he saw a woman with a handicap, Jesus said to her, "Woman, you are set free of your infirmity."(Lk. 13, 12) All the laws will summarize as two essential commandments. : "Love God and love others."

Jesus called the synagogue leader and those on his side hypocrites because they did not love others, especially a woman with a disability. They do not love even a Jewish woman because she is also the daughter of Abraham who has been disabled for many years.

The Sabbath is for God and man must dedicate it to Himself by sharing love with the least ones around. Jesus showed his mercy through the healing of a disabled woman on the Sabbath. He loved the least ones with practical actions, not just words.

For Christians, any act of mercy is a must on Sunday such as visiting those in custody, the sick in their homes or hospitals, the elderly in the nursing homes, feeding the hungry, helping those who are in trouble, comforting the anxious, advising sinners ...

While there are certainly necessary tasks to be done on Sundays, what is the highest priority task that needs to be done? It is to honor and give thanks to God on Sunday. Christians should spend some of their time doing merciful acts both mentally and physically, as the Church teaches.

Every Christian should not be hypocritical by loving God but doing nothing to share the love with the lowly on Sunday when they can.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------