mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1026
mod_vvisit_counterHôm Qua13697
mod_vvisit_counterTuần Này1026
mod_vvisit_counterTuần Trước81462
mod_vvisit_counterTháng Này61625
mod_vvisit_counterTháng Trước295164
mod_vvisit_counterTất cả19168171

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN25TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 25-9-20

Phúc Âm Thánh Luca. (9, 18-22)

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Ngay sau lời tuyên xưng của Thánh Phêrô về Chúa Giêsu, Ngài đã nói trước cho các môn đệ về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Để chuẩn bị cho các môn đệ hiểu đúng về sứ mệnh cứu độ của mình và tin nhận những gì sẽ đến sau này như kế hoạch của Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã công bố điều này ba lần. Điều Chúa Giêsu nói với họ là sự thật. Chúa Giê-su đã sống lại vào ngày thứ ba sau khi ngài chịu đau khổ và chết trên thập giá.

Để biết Chúa Giê-su là ai và tại sao tin vào ngài là điều quan trọng nhất đối với cả loài người. Đó là cuộc sống vĩnh cửu và là vấn đề của mỗi cá nhân. Phao-lô nói: "Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi."(Gl. 2, 20)

"Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô."(Ga. 17, 3)

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. ... Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa."(Ga. 3, 16; 18)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 9-25-20

Gospel LK 9: 18-22

Once when Jesus was praying in solitude, and the disciples were with him, he asked them, "Who do the crowds say that I am?" They said in reply, "John the Baptist; others, Elijah; still others, 'One of the ancient prophets has arisen.'" Then he said to them, "But who do you say that I am?" Peter said in reply, "The Christ of God." He rebuked them and directed them not to tell this to anyone. He said, "The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised."

Reflection:

Right after Peter's confession about Jesus, He foretold the disciples about his passion, death, and resurrection. In order to prepare his disciples to properly understand their saving mission and to accept what will come later in God's plan, Jesus announced this three times. What Jesus told them has come true. Jesus rose again the third day after he suffered and died on the cross.

Knowing who Jesus is and why believing in him is of utmost importance to all humans. It is eternal life and is a matter of each individual. Paul said, "I live by faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me."(Gl. 2, 20)

"Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ."(Jn. 17, 3)

"For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life... Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God."(Jn. 3, 16; 18)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------