mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1580
mod_vvisit_counterHôm Qua13697
mod_vvisit_counterTuần Này1580
mod_vvisit_counterTuần Trước81462
mod_vvisit_counterTháng Này62179
mod_vvisit_counterTháng Trước295164
mod_vvisit_counterTất cả19168725

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BĂM CN25TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 24-9-20

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG Luca. (9, 7-9)

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người.

Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA:

Hêrôđê nói: "Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người."(Lc. 9, 7) Cả dân lẫn Hêrôđê đều không biết Đức Giêsu là ai. Tuy nhiên, dân chúng nghĩ rằng Chúa Giê-su là một trong những nhà tiên tri, người của Thiên Chúa, người có quyền năng do Thiên Chúa ban cho để thực hiện những công việc quyền năng.

Khi Hêrôđê có cơ hội gặp Chúa Giêsu, ông không biết thật sự Chúa Giêsu là ai. Chúa Giêsu ở trước mắt ông là một con người đau khổ và bất lực. Tuy nhiên, người đàn ông đó thực sự là Chúa Giêsu, người đã chịu đau khổ và chết vì tội lỗi của con người. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian.

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã hứa: "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."(Mt. 28, 20) Là những Kitô hữu Công giáo, ai cũng có thể nhìn thấy Chúa Giêsu hiện diện với họ nơi Bí tích Thánh Thể bằng con mắt đức tin của mình. Họ sẽ có Chúa Giêsu sống trong họ nhờ Bí tích Thánh Thể như Ngài đã phán: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy."(Ga. 6, 56) Và, "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết."(Ga. 6, 54)

Trong đời sống hàng ngày, người Kitô hữu có thể nhìn thấy Chúa Giêsu và phục vụ Ngài nơi những người anh chị em bé mọn chung quanh mình. Chúa Giêsu nói: "A-men, tôi nói với anh, bất cứ điều gì anh đã làm cho một trong những người anh em nhỏ bé nhất của tôi, thì anh đã làm cho tôi."(Mt. 25, 40)

Thánh Phao-lô nói: "Tuy nhiên, tôi sống, không còn là tôi nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi."(Gl. 2, 20)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 9-24-20

Gospel LK 9: 7-9

Herod the tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed because some were saying, "John has been raised from the dead"; others were saying, "Elijah has appeared"; still others, "One of the ancient prophets has arisen." But Herod said, "John I beheaded. Who then is this about whom I hear such things?" And he kept trying to see him.

Reflection:

Herod said, "Who then is this about whom I hear such things?" And he kept trying to see him."(Lk. 9, 7) Neither the people nor Herod knew who Jesus was. However, they think that Jesus is one of the prophets, a man of God, who has God-given power to perform mighty works.

When Herod had a chance to meet Jesus, he did not know who Jesus really was. Jesus in front of his eyes was a suffering and powerless man. However, that man is actually Jesus, who suffered and died for human sins. Jesus is the Son of God, the Savior of the world.

Before ascending heaven, Jesus promised, "And behold, I am with you always, until the end of the age."(Mt. 28, 20) As Catholic Christians, everyone can see Jesus being with them in the Eucharist with the eye of faith. They can have Jesus live in them by the Eucharist as Jesus said, "Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him."(Jn. 6, 56) And, "Whoever eats* my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day."(Jn. 6, 54)

In everyday life, Christians can see Jesus and serve him in the little brothers and sisters around him. Jesus said, "Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me."(Mt. 25, 40)

Paul said, "Yet I live, no longer I, but Christ lives in me."(Gl. 2, 20)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------