mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3108
mod_vvisit_counterHôm Qua15981
mod_vvisit_counterTuần Này28848
mod_vvisit_counterTuần Trước85007
mod_vvisit_counterTháng Này38829
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17258621

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN11TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 18-6-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (6: 7-15): TÔI CẦN THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC / FORGIVENESS IS HEALING

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con"

Suy niệm/CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

Trên thế giới, nhiều người không biết Thiên Chúa là ai và những người khác từ chối Thiên Chúa là Cha trên trời của họ. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, Ngài muốn họ biết rằng họ sẽ cầu nguyện với Chúa Cha trên trời.

Một trong bảy lời cầu nguyện của Chúa là cầu xin cho thánh ý Cha được thể hiện. Đây là những gì Chúa Giêsu đã thường nói về sứ mệnh cứu rỗi của ngài trên thế gian này. Ngài đến để thi hành thánh ý Chúa Cha, chứ không phải theo ý riêng của ngài.

Thánh ý Chúa Cha là gì? Ngài muốn ban cho tất cả con cái ơn cứu rỗi của Ngài. Đó chính là sự tha thứ của ngài qua việc sai Con Một là Chúa Giêsu đã đổ máu trên thập giá. Tại sao như vậy? Một tội nhân không thể vào Nước Trời. Để vào Nước Trời, mỗi người phải cầu xin sự tha thứ của Chúa và họ cũng phải tha thứ cho nhau.

Nước Trời là nơi của tình yêu, không có thù hận nào có thể ở đó. Không ai có thể là vừa không yêu vừa không ghét. Họ có thể yêu thương hoặc thù ghét, không ở nửa chừng như là hâm hâm. "Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta."(Kh. 3, 16)

Tôi có thường xuyên xin Chúa tha thứ tội lỗi của tôi xúc phạm đến Ngài và tha nhân mỗi ngày không? Tôi có thực sự tha thứ cho những kẻ thù của mình chưa? Tôi có cầu nguyện cho họ như Chúa Giêsu đã dạy không? Nếu không, tôi không thể vào Nước Trời sau cuộc đời này.

Tất cả những người ngoài Kitô giáo nên biết rằng: "sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô."(Ga. 17, 3)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 6-18-20

Gospel MT 6: 7-15

In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be heard because of their many words. Do not be like them. Your Father knows what you need before you ask him. The Lord's Prayer. "This is how you are to pray: Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done,
on earth as in heaven. Give us today our daily bread;
and forgive us our debts, as we forgive our debtors; and do not subject us to the final test, but deliver us from the evil one. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions.

Reflection:

In the world, many people do not know who God is and others reject God as their heavenly Father. When Jesus taught his disciples to pray, He wanted them to know that they would pray to the Father in heaven.

One of the Lord's seven prayers is to pray that His will be done. This is what Jesus used to say about his saving mission in this world. He came to do the will of the Father, not his own.

What is the will of the Father? He wants to give all His children the salvation. It was his forgiveness through sending His only Son, Jesus, who shed his blood on the cross. Why? A sinner cannot enter the Kingdom. To enter the Kingdom, each one must ask for God's forgiveness and they must forgive one another.

The Kingdom of heaven is a place of love, no hatred can be there. No one can be neither loving nor hateful. They may love or hate, not in the middle as a lukewarm. "So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth."(Rv. 3, 16)

Do I often ask God to forgive my sins that offend Him and others each day? Do I really forgive my enemies? Do I pray for them as Jesus taught? Otherwise, I could not enter the Kingdom after this life.

All non-Christians should know that "Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ."(Jn.17, 3)

Peace of Christ!

QUANG HOANG

--------------------------------