mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay9004
mod_vvisit_counterHôm Qua9844
mod_vvisit_counterTuần Này51910
mod_vvisit_counterTuần Trước79228
mod_vvisit_counterTháng Này141119
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17360911

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC -THỨ TƯ CN11TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 17-6-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (6: 1-6; 16-18): ĐỪNG PHÔ TRƯƠNG TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
"Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
"Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con"

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC

Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ thực thi những việc tốt lành cho phần thưởng trong đời sau. Chúa Giêsu bảo họ đừng tìm kiếm vinh quang cho mình nơi thế gian này. Giống như chính Chúa Giêsu, ngài nói: "Tôi tôn kính Cha tôi, ... Phần tôi, tôi không tìm vinh quang cho mình. Có Đấng tìm cho tôi và xét xử cho tôi."(Ga. 8, 49-50)

Đừng như những kẻ đạo đức giả bởi vì họ sẽ không mang theo danh vọng của họ về cho đời sau. Họ không tôn vinh Chúa Cha trên trời; do đó, ngài sẽ không ban thưởng cho họ sau cuộc sống này. Đạo đức giả là không thành thực. Họ chỉ yêu bản thân họ. Họ tự hào về bản thân mình nhưng "Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường."(Lc, 1, 51-52)

Mỗi Kitô hữu tin Chúa Giêsu và đi theo Ngài phải chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. "Vì vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa."(1 Cr. 10, 31)

Ra khỏi lòng mẹ, tôi chỉ là một đứa bé trần truồng. Tất cả mọi thứ tôi có đều được Chúa ban cho; do đó, không có gì để tự hào về bản thân mình mà luôn cảm ơn và khen ngợi Ngài.

"Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi: xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA!"(Gióp 1, 21)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 6-17-20

Gospel MT 6: 1-6; 16-18

Jesus said to his disciples: "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret. And your Father who sees in secret will repay you. "When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on street corners so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you. "When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to others to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you."

Reflection:

Jesus taught his disciples to do good things for reward in the next life. Jesus told them not to seek glory for themselves in this world. Like Jesus himself, he said, "I honor my Father,... I do not seek my own glory; there is one who seeks it and he is the one who judges."(In. 8, 49-50)

Don't be like hypocrites because they won't carry their fame to the next life. They did not glorify the Father in heaven; therefore, he will not reward them after this life. Hypocrisy is dishonest. They just love themselves. They are proud of themselves, but "God has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly."(Lc, 1, 51-52)

Every Christian who believes in Jesus and follows Him must prepare for the next life to come. "So whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God."(1 Cr. 10, 31)

Out of my mother's womb, I was just a naked child. Everything I have is given by the Lord; therefore, there is nothing to be proud of yourself but always thank and praise Him.

Job said, "Naked I came forth from my mother's womb, and naked shall I go back there. The LORD gave and the LORD has taken away; blessed be the name of the LORD!"(Job 1, 20-21)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------