mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4001
mod_vvisit_counterHôm Qua15981
mod_vvisit_counterTuần Này29741
mod_vvisit_counterTuần Trước85007
mod_vvisit_counterTháng Này39722
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17259514

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN11-TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lòi Chúa - Thứ Ba 16-6-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (5: 43-48): CAC CON HÃY NÊN HOÀN HẢO NHƯ CHA

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù". Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC: HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

Chúa Giêsu đã dạy rằng: Thiên Chúa là Chúa Cha trên trời (Mt. 6, 9). Chúa Giêsu đã xác nhận Thiên Chúa là cha của chúng ta khi ngài nói với Mary of Magdala: "Hãyhãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em."(Ga. 20, 17)

Chúa Cha trên trời yêu thương tất cả con cái của ngài và không bao giờ thay đổi mặc dù nhiều đứa con chối bỏ Ngài. "Ngài khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương."(Mt. 5, 45) Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi bất kỳ đứa con nào của mình. "Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ."(Is. 49, 15)

Chúa Giêsu là sự thật. Ngài thực thi điều ngài giảng dạy. Ngài ấy yêu tất cả mọi người kể cả kẻ thù của mình. Trước khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài đã giữ im lặng trước những lời lăng mạ của kẻ thù và cầu nguyện cho họ. "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm."(Lc. 23, 34)

Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta."(Gn. 1, 26). Thiên Chúa là tình yêu! Luật pháp của Ngài là tình yêu. Hãy yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta để tình yêu của mọi người có thể hoàn hảo như tình yêu của Chúa Cha trên trời.

Công lý chỉ mang lại sự hài lòng nhưng tình yêu thì mang đến sự bình an va hạnh phúc đích thực.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 6-16-20

Gospel MT 5: 43-48

Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. For if you love those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? So be perfect, just as your heavenly Father is perfect."

Reflection:

Jesus taught that God is the heavenly Father (Mt. 6, 9). Jesus confirmed God as our heavenly father when he said to Mary of Magdala, "Go to my brothers and tell them, 'I am going to my Father and your Father, to my God and your God.'"(Jn. 20, 17)

The heavenly Father loves all his children and never changes even though many children reject Him. "He makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust."(Mt. 5, 45) God never abandoned any of his children, "Can a mother forget her infant, be without tenderness for the child of her womb? Even should she forget, I will never forget you."(Is. 49, 15)

Jesus is the truth. He did what he taught. He loves everyone including his enemies. Before dying on the cross, Jesus kept silent before enemy insults and prayed for them. Jesus said, "Father, forgive them, they know not what they do."(Lk. 23, 34)

God said: "Let us make human beings in our image, after our likeness. (Gn. 1, 26). God is love! His law is love. The love of children should be like the love of the heavenly Father. Love others as Jesus loves us so everyone's love can be perfect as the love of the heavenly father.

Justice only brings satisfaction but love brings true peace and happiness.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------