mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3530
mod_vvisit_counterHôm Qua15981
mod_vvisit_counterTuần Này29270
mod_vvisit_counterTuần Trước85007
mod_vvisit_counterTháng Này39251
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17259043

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CẢM NGHIỆM SÓNG LC - THỨ HAI 15-6-2020 PDF Print E-mail

qua1955 .
Cảm nghiệm Sống Lời Chúa - Thứ Hai 15-6-20

Phúc Âm hánh Mátthêu. (5: 38-42)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC

Thiên Chúa tạo ra một dân tộc cho riêng mình bắt đầu từ các Tổ phụ là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cóp. Thiên Chúa đã ban họ luật lệ để họ tuân giữ vào thời của ông Môsê. Luật công bằng cũng đã được ban cho họ như: "mắt vì mắt, răng đền răng."

Chúa Giêsu nói: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.."(Mt 5, 17) Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác."(Mt. 5, 38-39)

Tại sao Chúa Giêsu nói không chống cự lại người xấu xa? Theo một nghĩa nào đó, tôi nghĩ rằng kháng cự cũng có nghĩa là chống cự theo cách khác. Khi không chống cự kẻ thù là có thể giúp ngăn cản họ làm điều ác hơn. Khi không chống lại kẻ thù, tôi tin tưởng vào công lý của Thiên Chúa vì không ai có thể chạy trốn khỏi sự phán xét của Ngài. Cuối cùng, khi không chống cự lại, tôi có thể không phạm tội như kẻ thù đã phạm.

Khi tôi biết nhường nhịn và hiền lành với kẻ thù thì kể thù có thể hồi tâm và hoán cải. Sau hết là Thiên Chúa yêu thương tội nhân và muốn họ sám hối để được cứu rỗi bởi vì mọi người đều là con của Chúa. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và không bao giờ dạy con người bất cứ điều gì sai.

"Hãy tin vào Chúa với tất cả trái tim của bạn chứ không cậy dựa vào trí hiểu biết riêng tư của bạn."(Pv 3, 5)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 6-15-20

Gospel MT 5: 38-42

Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, An eye for an eye and a tooth for a tooth.
But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on your right cheek,
turn the other one to him as well. If anyone wants to go to law with you over your tunic, hand him your cloak as well. Should anyone press you into service for one mile, go with him for two miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow."

Reflection:

God created a people of his own, starting with the fathers of Abraham, Isaac, and Jacob. God gave them his laws to keep in the days of Moses. The law of fairness was given to them as "teeth for teeth, eyes for eyes."

Jesus said, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill."(Mt. 5, 17) Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, An eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, offer no resistance to one who is evil."(Mt. 5, 38-39)

Why does Jesus say he does not resist wicked people? In a sense, I think resistance also means resistance in another way. When not resisting the enemy can prevent them from doing more evil. When I am not against the enemy, I believe in the justice of God because no one can flee from His judgment. In the end, when I didn't resist, I might not be guilty like the enemy did.

When I know how to yield and meek to the enemy, the enemy can recite and convert. After all, God loves sinners and wants them to repent for salvation because everyone is a child of God. Jesus is the Son of God and never teaches the human anything wrong.. He said, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill."(Mt. 5, 17)

"Trust in the LORD with all your heart, lean not on your own intelligence."(Pv. 3, 5)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------