mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4036
mod_vvisit_counterHôm Qua15981
mod_vvisit_counterTuần Này29776
mod_vvisit_counterTuần Trước85007
mod_vvisit_counterTháng Này39757
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17259549

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC- THỨ BẢY CN10TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 13-6-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (5: 33-37)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: "Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Sự thật sẽ minh chứng cho chính nó. Sự thật không cần một điều gì khác để làm cho nó đúng. Thiên Chúa là tình yêu và đó là sự thật. Thiên Chúa luôn yêu thương và không bao giờ thay đổi. Chúa Giêsu là Con là Con Thiên Chúa và đó là sự thật. Trước Tòa án, Chúa Giêsu không thề bất cứ điều gì nhưng ngài xác nhận rằng ngài là Con Thiên Chúa.

Bất cứ ai sống sự thật thuộc về Thiên Chúa, con cái của sự thật. Trái lại, bất cứ ai nói dối đều thuộc về ác quỷ, con của kẻ nói dối.

Chúa Giêsu nói với người Do Thái: "Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối."(Ga. 8, .44)

Khi Thiên Chúa nói với Adam và Eva là: "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: "Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết." Rắn nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu!"(Gn. 3, 2-4)

Bất cứ ai thuộc về Chúa Giêsu không cần phải thề mà hãy sống Lời Ngài. Lời của Chúa Giêsu là sự thật và sẽ khiến mọi người tin vào Ngài thoát khỏi sự dối trá và cái chết (Ga. 8, 32).

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 6-13-20

Gospel MT 5: 33-37

Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said to your ancestors, Do not take a false oath,
but make good to the Lord all that you vow. But I say to you, do not swear at all; not by heaven, for it is God's throne; nor by the earth, for it is his footstool;
nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.
Do not swear by your head, for you cannot make a single hair white or black. Let your 'Yes' mean 'Yes,' and your 'No' mean 'No.' Anything more is from the Evil One."

Reflection:

The truth will vindicate for itself. The truth does not need something to make it true. God is love and it is the truth. God always loves and never changes. Jesus is the Son is the Son of God and it is the truth. Before the Sanhedrin, Jesus did not swear anything but he confirmed that he is the Son of God.

Whoever lives the truth belongs to God, the children of the truth. On the contrary, whoever tells lies belongs to the devils, the children of the liar.

Jesus said to the Jews, "You belong to your father the devil and you willingly carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies."(Jn 8, .44)

When God said to Adam and Eve if they "may eat of the fruit of the trees in the garden; it is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, 'You shall not eat it or even touch it, or else you will die.'" But the snake said to the woman: "You certainly will not die!"(Gn. 3, 2-4)

Whoever belongs to Jesus does not need to swear but lives His word. Jesus' word is the truth and will set everyone whoever believes in Him free from falsehood and death.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------