mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3600
mod_vvisit_counterHôm Qua15981
mod_vvisit_counterTuần Này29340
mod_vvisit_counterTuần Trước85007
mod_vvisit_counterTháng Này39321
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17259113

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ TƯ CN10TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 10-6-20

Phúc Âm Mátthêu. (5: 17-19)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời."

CẢM NGHIỆM  SỐNG VÀ CHIA SẺ LC

Luật pháp được ban cho ông Môsê đến từ Thiên Chúa. Các tiên tri đã loan báo sứ điệp của Thiên Chúa cho người Do thái. Không ai có quyền thay đổi hoặc bãi bỏ luật pháp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự can thiệp của con người làm cho một số luật thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh của dân chúng. Chẳng hạn, Chúa Giêsu đã nói về luật hôn nhân liên quan đến việc ly hôn (Mt. 19, 1-12).

Chúa Giêsu cho các môn đệ biết ngài đến từ trời vì ngài là Con Thiên Chúa. "Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi."(Ga. 6, 38) Chúa Giêsu có quyền đưa luật pháp của Thiên Chúa đến sự hoàn hảo.

Đặc biệt là luật tình yêu, Chúa Giêsu đã nói: "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."(Ga. 15, 13) Tình yêu là phục vụ. Để phục vụ đòi hỏi sự khiêm tốn và hy sinh.

Chúa Giêsu đưa ra mẫu gương hoàn hảo của tình yêu qua sự vâng phục hoàn toàn của ngài đối với Chúa Cha trên trời. "Người lại còn hạ mình,mvâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự."(Ph. 2, 8)

Bất cứ ai muốn vào Nước Trời đều phải yêu như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói với những môn đệ: "Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."(Ga. 15, 12)

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn." Chúa Giêsu đã dạy cho mọi người luật hoàn hảo của tình yêu. Trên đường đến Nước Thiên Chúa, mọi người chỉ cần đi trên con đường giống như Chúa Giêsu đã đi qua. Đó là con đường của một tình yêu hoàn hảo.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 6-10-20

Gospel MT 5: 17-19

Jesus said to his disciples: "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the Kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the Kingdom of heaven."

Reflection:

The law was given to Moses from God. The prophets proclaimed God's message to the Jews. No one has the right to change or abolish God's law. However, human intervention has changed some laws to suit the situation of the people. For example, Jesus spoke of the law of marriage concerning divorce (Mt. 19, 1-12).

Jesus tells his disciples that he comes from heaven because he is the Son of God. "I came down from heaven not to do my own will but the will of the one who sent me."(Jn. 6, 38) Jesus has the right to bring God's law to perfection.

In particular the law of love, Jesus said, "No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends."(Jn. 15, 13) Love is to serve. To serve requires humility and sacrifice.

Jesus sets the perfect example of love through his total obedience to the heavenly Father. "Jesus he humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross."(Ph. 2, 8)

Anyone who wants to enter the Kingdom must love like Jesus. Jesus said to his disples, "This is my commandment: love one another as I love you."(Jn. 15, 12)

Jesus said to his disciples: "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill."(Mt. 5, 17) Jesus taught everyone the perfect law of love. On the way to the Kingdom of God, all just need to go on the same path as Jesus did. It is the path of perfect love.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.