mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay8464
mod_vvisit_counterHôm Qua9844
mod_vvisit_counterTuần Này51370
mod_vvisit_counterTuần Trước79228
mod_vvisit_counterTháng Này140579
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17360371

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA 09-6-2020 PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 9-6-20

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG Thánh Mátthêu. (5: 13-16): TÔI CẦN LÀ MUỐI VÀ ÁNH  SÁNG

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Muối có công dụng riêng và ánh sáng cũng có công dụng riêng. Muối không có vị sẽ trở nên vô dụng. Nếu ánh sáng bị che dấu thì nó cũng vô dụng đối với người khác.

Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu của Người tỏa sáng cho tất cả con người nơi Chúa Giêsu qua tình yêu và sự phục vụ của Ngài. Chúa Giêsu đã không che giấu tình yêu của mình nhưng đã tỏ hiện ra cho nhân loại thấy sự hy sinh của ngài trên thập giá để mang ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đến cho họ.

Nếu tôi yêu thương tha nhân, tôi phải thể hiện điều đó bằng hành động để họ có thể nhìn thấy và tôn vinh Thiên Chúa là Chúa Cha trên trời. Nếu tôi tin Thiên Chúa, tôi phải thể hiện điều đó bằng hành động qua sự vâng lời của mình để thực thi thánh ý Ngài. Tôi không thể ở nhà và từ chối đến nhà thờ để thờ phượng Ngài khi có thể. Tôi không thể tự bào chữa mình rằng đức tin hay tình yêu ở trong lòng và từ chối thực hiện mọi lệnh truyền của Thiên Chúa. Nó chỉ là nói dối.

Tôn vinh Cha trên trời là yêu thương và phục vụ tha nhân để họ có thể nhận biết và yêu mến Ngài là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và tin vào Chúa Giêsu là Đấng mà Ngài đã sai đến với nhân loại (Ga. 17, 3).

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 6-9-20

Gospel MT 5: 13-16

Jesus said to his disciples: "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father."

Reflection:

Salt has its own uses and light has its own uses. Tasteless salt will become useless. If the light is hidden, it is useless to others as well.

God is his love and his love shines for all in Jesus through his love and service. Jesus did not hide his love but showed humanity to his sacrifice on the cross to bring God's salvation to them.

If I love others, I must show it by action so that they can see and glorify God the Father in heaven. If I believe in God, I must show it by acting through my obedience to doing His will. I could not stay at home and refused to go to church to worship Him when possible. I cannot defend myself that faith or love is in my heart and refuse to carry out all the commandments of God. It is just a lie.

Glorifying the heavenly Father is loving and serving others so that they can know and love Him as the only true God, and believe in Jesus whom He sent to humanity (Jn. 17, 3).

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------