mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5984
mod_vvisit_counterHôm Qua13079
mod_vvisit_counterTuần Này29059
mod_vvisit_counterTuần Trước72250
mod_vvisit_counterTháng Này140461
mod_vvisit_counterTháng Trước248232
mod_vvisit_counterTất cả17020833

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIÊM SỐNG LC - THỨ BA 02-6-2020 PDF Print E-mail

qua1955 .
Mon, Jun 1 at 7:11 PM
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 2-6-20

Phúc Âm Thánh Mátcô. (12: 13-27)

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?" Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: "Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền". Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?" Họ thưa: "Của Cêsarê". Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

Suy niệm/CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Thiên Chúa ban cho ông Môsê 10 điều răn. Điều răn thứ7 là: "Chớ lấy của người."(Xh, 20, 15) Chúa Giêsu đã trả lời mấy người biệt phái và đảng Hêrôđê: " của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người."(Mc. 12, 17)

Sự bất công gây ra những xung đột trong gia đình và xã hội. Chiến tranh bùng nổ giữa các quốc gia. Do tham vọng quyền lực, tiền bạc, danh vọng..., kẻ ác gây bao nỗi đau khổ và cái chết cho người khác. Kẻ bất lương cướp đi mạng sống của những kẻ yếu đuối.

Sự bất công này gây ra sự bất công khác và nó không thể mang lại hòa bình ngay cả trong tâm hồn con người. Điều đó vẫn đang xảy ra ở mọi nơi mọi lúc. Nếu mọi người sống theo những gì Chúa Giêsu đã nói: "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó."(Mt. 7, 12 thì sự bình an mới có thể có trong gia đình, xã hội và toàn thể cộng đồng trên thế giới.

Mọi người nên cầu nguyện cho hòa bình nhưng đúng ra là hãy cầu nguyện cho sự quay về của những kẻ bất lương gọi là tội nhân. Mặc dù thế giới này không bao giờ có hòa bình, Thiên Chúa sẽ thi hành nó, đặc biệt là vào ngày phán xét. Mặc dù những kẻ bất lương đã chết, họ cũng phải sống lại để lãnh nhận phán xét của Thiên Chúa.

Thiên Chúa là tình yêu và cũng là công lý trong tình yêu. Thiên Chúa yêu thương loài người là tất cả con cái của ngài với tình yêu cao cả nhất; do đó, mỗi người cũng phải yêu mến Thiên Chúa với hết cả tâm hồn, lý trí, linh hồn và sức mạnh của mình để đáp lại Ngài. Những ai không yêu mến Thiên Chúa và những tha nhân cũng sẽ bị phán xét vào trong ngày sau hết.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 6-2-20

Gospel MK 12: 13-27

Some Pharisees and Herodians were sent to Jesus to ensnare him in his speech. They came and said to him, "Teacher, we know that you are a truthful man and that you are not concerned with anyone's opinion. You do not regard a person's status but teach the way of God in accordance with the truth. Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not? Should we pay or should we not pay?" Knowing their hypocrisy he said to them, "Why are you testing me? Bring me a denarius to look at." They brought one to him and he said to them, "Whose image and inscription is this?" They replied to him, "Caesar's." So Jesus said to them, "Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God." They were utterly amazed at him.

Reflection:

God gave Moses 10 commandments. The seventh commandment is: "You shall not steal."(Ex. 20, 15) Jesus said to some Pharisees and Herodians, "Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God."(Mk. 12, 17)

Injustice causes conflicts in a family, in society. War broke out between nations. Due to the ambition of power, money, fame..., the wicked cause suffering and death for others. The evildoer takes the lives of the weak.

This injustice causes another injustice and it cannot bring peace even in the human soul. That is happening all the time, everywhere. If everyone lives up to what Jesus said, "Do to others whatever you would have them do to you."(Mt. 7, 12) peace might be in the family, society, and the entire community in the world.

Everyone should pray for peace but rather pray for the conversion of evildoers called sinners. Although this world never has peace, God will carry it out, especially on the day of judgment. Although the evildoers are dead, they will rise again to receive the judgment of God.

God is love and justice is in love. God loves mankind as all his children with the greatest love; therefore, everyone must love God with all his heart, mind, soul, and strength to respond to Him. Those who do not love God and others will also be judged on the last day.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------------