mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay9898
mod_vvisit_counterHôm Qua9307
mod_vvisit_counterTuần Này19205
mod_vvisit_counterTuần Trước68630
mod_vvisit_counterTháng Này58357
mod_vvisit_counterTháng Trước248232
mod_vvisit_counterTất cả16938729

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM TUẦN THÁNH PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm TUẦN THÁNH 09-4-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (13: 1-15)

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu".

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".

Suy niệm: SỐNG PHỤC VỤ- YÊU THƯƠNG -LÀ BÁNH BẺ RA CHO NGƯỜI NGHÈO

Thiên Chúa là tình yêu! (1 Ga 4, 8) Đó là tất cả về Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu và không bao giờ thay đổi. Chúa Giêsu đã đến trần gian để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho những ai đi theo Ngài để được vào Nước Thiên Chúa.

Tôi có thể học được ba điều từ Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay:

Thứ nhất là tình yêu. Chúa Giêsu vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng.(Ga. 13, 1). Thánh Augustinô đã viết: "Hãy yêu thương và làm những gì bạn muốn."

Thứ hai là khiêm tốn. Chúa Giê-su nói: "Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con."(Ga. 13-14).

Thứ ba là phục vụ/CHIA SẺ. "Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau."(Ga. 13, 4-5).

Hãy khiêm tốn và phục vụ để thể hiện tình yêu đích thực của Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã làm. "Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Chúa Giê-su Kitô. Chúa Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự."(Pl. 2, 5-8)

"Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha."(Ga. 13, 1) Bất cứ ai muốn theo Chúa Giêsu để được đến với Chúa Cha đều phải làm theo những gì Chúa Giêsu đã dạy và đã làm. "Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau."(Ga. 13, 14)

Tình yêu - Khiêm tốn - phục vụ! Đó nên là cuộc sống của mỗi Kitô hữu sống nơi trần gian này. Đặc biệt là hãy yêu thương và phục vụ những người bé mọn chung quanh mình hàng ngày. Chúa Giêsu đã nói: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."(Mt. 25, 40).

Bạn và tôi có thấy Chúa Giêsu ở những anh chị em bé nhỏ nhất chung quanh chúng ta không? Nếu có như vậy, chúng ta có sống là tấm bánh bẻ ra cho tha nhân Chúa Giêsu đã yêu thương BẠN VÀ TÔI KHÔNG?. "Chúa Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời."(Dt. 13, 8)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, một Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 4-9-20

Gospel JN 13: 1115

Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world and he loved them to the end. The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So, during supper, fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God, he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I am doing, you do not understand now, but you will understand later." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me." Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet but my hands and head as well." Jesus said to him, "Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over; so you are clean, but not all." For he knew who would betray him; for this reason, he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you? You call me 'teacher' and 'master,' and rightly so, for indeed I am. If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do."

Reflection:

God is love! (1 Jn 4, 8) It is all about God. God is love and never changes. Jesus came to the world to show the love of God for everyone to follow to enter the Kingdom of God.

I can learn three things from Jesus in today's Gospel:

The first is love. Jesus loved his disciples in the world and he loved them to the end (Jn. 13, 1). St. Augustine wrote: "Love and do what you will."

The second is humility. Jesus said, "You call me 'teacher' and 'master,' and rightly so, for indeed I am. If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet (Jn. 13-14).

The third is to serve. Jesus rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist (Jn. 13, 4-5).

Be humble and serve to show the true love of God as Jesus did. "Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus, Who, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross."(Phil. 2, 5-8)

"Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father."(Jn. 13, 1) Whoever wants to follow Jesus to the Father must do what Jesus taught and did. "If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet."(Jn. 13, 14)

Love - Humility - serve! It should be the life of every Christian in this world. Especially, love and serve the least ones around every day. Jesus said, "Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me."(Mt. 25, 40).

Do you and I see Jesus in the least ones around us? If yes, we are also responding to the love of Jesus who still loves us because He never changes. "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever."(Heb. 13, 8)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------