mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay8207
mod_vvisit_counterHôm Qua8122
mod_vvisit_counterTuần Này55036
mod_vvisit_counterTuần Trước72097
mod_vvisit_counterTháng Này25558
mod_vvisit_counterTháng Trước248232
mod_vvisit_counterTất cả16905930

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA TUẦN THÁNH PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 7-4-20

Phúc Âm Thánh Gioan. (13: 21-33; 36-38)

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: "Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy". Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: "Hỏi xem Thầy nói về ai đó". Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: "Thưa Thầy, ai vậy?" Chúa Giêsu trả lời: "Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó". Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: "Con tính làm gì thì làm mau đi". Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được", nay Thầy cũng nói với các con như vậy". Simon Phêrô hỏi Người: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu?" Chúa Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy". Phêrô thưa lại: "Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy". Chúa Giêsu nói: "Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần".

Suy niệm:

Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ, Chúa Giêsu biết điều gì sẽ xảy ra cho chính mình. Ngài biết Giuđa sẽ phản bội mình, và Phêrô sẽ từ chối mình. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: "tại sao Chúa Giêsu không tránh những điều đó?"

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Ngài đến để cứu thế giới thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của mình. Chúa Giêsu đã nói: "Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!"(Mt. 26, 24) Chúa Giêsu đã đến để làm trọn mọi điều viết về Người.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến để thi hành thánh ý Cha trên trời để mang lại sự cứu rỗi của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu biết giờ của mình đang đến như thánh ý Chúa Cha đã định. Ngài biết rằng mình sẽ chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết cho mình.

Trên thập giá, nhiều người đã chế giễu Chúa Giêsu nếu ngài có thể xuống khỏi thập giá nhưng ngài đã không làm như vậy. Chúa Giêsu phải chết và được chôn cất nhưng Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba. Với quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết. Chúa Giêsu đã tôn vinh Chúa Cha và Chúa Cha cũng tôn vinh mình nơi Ngài.

Đừng sợ những đau khổ và cái chết. Tất cả những đau khổ tạm thời và cái chết sẽ qua đi. Không có đau khổ qua đi vô ích nếu mọi người tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. "Chúng tôi biết rằng tất cả mọi thứ hoạt động tốt cho những người yêu mến Thiên Chúa, những người được gọi theo mục đích của mình."(Rm. 8, 28)

Hãy nhớ rằng: "Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với anh ta, để cơ thể tội lỗi của chúng ta có thể bị xóa bỏ, rằng chúng ta có thể không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa ... Nếu sau đó, chúng ta đã chết với Chúa Kitô, chúng ta tin rằng rằng chúng ta cũng sẽ sống với anh ta."(Rm. 6, 6; 8)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 4-7-20

Gospel JN 13: 21-33; 36-38

Reclining at table with his disciples, Jesus was deeply troubled and testified, "Amen, amen, I say to you, one of you will betray me." The disciples looked at one another, at a loss as to whom he meant. One of his disciples, the one whom Jesus loved, was reclining at Jesus' side. So Simon Peter nodded to him to find out whom he meant. He leaned back against Jesus' chest and said to him, "Master, who is it?" Jesus answered, "It is the one to whom I hand the morsel after I have dipped it." So he dipped the morsel and took it and handed it to Judas, son of Simon the Iscariot. After Judas took the morsel, Satan entered him. So Jesus said to him, "What you are going to do, do quickly." Now none of those reclining at table realized why he said this to him. Some thought that since Judas kept the money bag, Jesus had told him, "Buy what we need for the feast," or to give something to the poor. So Judas took the morsel and left at once. And it was night. When he had left, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and he will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. You will look for me, and as I told the Jews, 'Where I go you cannot come,' so now I say it to you." Simon Peter said to him, "Master, where are you going?" Jesus answered him, "Where I am going, you cannot follow me now, though you will follow later." Peter said to him, "Master, why can I not follow you now? I will lay down my life for you." Jesus answered, "Will you lay down your life for me? Amen, amen, I say to you, the cock will not crow before you deny me three times."

Reflection:

Reclining at the table with his disciples, Jesus knew what would happen to himself. He knew that Judas would betray him, and Peter would reject him. The question is raised here: "why does Jesus not avoid such things?"

Jesus is the Son of God, the Savior of the world. He came to save the world from slavery for sin by his passion, death, and resurrection. Jesus said: "The Son of Man must have gone, as he had written to him, but woe unto him that betrayeth the Son: it is better not to be born!"(Mt. 26, 24) Jesus came to fulfill all things written about him.

Jesus, the Son of God, came to do the will of his heavenly Father to bring God's salvation to all. Jesus knows his time is coming as the will of his heavenly Father. He knew that he would accept his passion and death.

On the cross, many people mocked Jesus if he could come down from the cross but he did not do so. Jesus had to die and be buried but He rose again on the third day. With the power of God, Jesus conquered death. Jesus glorified the Father and the Father also glorified Him.

Do not be afraid of suffering and death. All temporary suffering and death will pass away. No suffering passes in vain if everyone believes in the love of God. "We know that all things work for good for those who love God, who are called according to his purpose."(Rm. 8, 28)

Remember: "We know that our old self was crucified with him, so that our sinful body might be done away with, that we might no longer be in slavery to sin... If then, we have died with Christ, we believe that we shall also live with him."(Rm. 6, 6; 8)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------