mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2803
mod_vvisit_counterHôm Qua11043
mod_vvisit_counterTuần Này51754
mod_vvisit_counterTuần Trước68630
mod_vvisit_counterTháng Này90906
mod_vvisit_counterTháng Trước248232
mod_vvisit_counterTất cả16971278

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI TUẦN THÁNH PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai TUẦN THÁNH : 6-4-20

Phúc Âm Thánh Gioan. (12: 1-11)

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: "Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?" Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: "Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu". Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại. Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Chúa Giêsu đã phán rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được."(Mt. 6, 24) Lời của Chúa Giêsu là sự thật. Giuđa, ítcariốt đã phản bội Chúa Giêsu bằng cách bán ngài với giá ba mươi đồng bạc.

Thánh Gioan Tông đồ đã nói về "Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: "Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?" Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó."(Ga. 12, 4 - 6)

Chúa Giêsu đã nói về Giuđa: "Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!"(Mt. 26, 24)

Trớ trêu thay, trong thế giới hiện đại, nhiều người vẫn làm điều tương tự như Giuđa Ítcariốt. Chỉ vì tiền, nhiều người phạm tội giết người, và đặc biệt, họ giết nhiều người yếu đuối và vô tội để nhằm kiếm được nhiều tiền. Người yếu đuối và vô tội sẽ về với Thiên Chúa nhưng số phận của những kẻ giết người sẽ trở nên khủng khiếp sau này. Chỉ vì tiền, nhiều người đã phạm tội điều răn thứ năm là "Bạn chớ giết người." (Ví dụ 20, 13)

Để trở thành người Kitô hữu, mọi người phải giống như Maria. Cô ấy yêu mến Chúa Giêsu thay vì tiền bạc. Cô đã dùng tiền để phục vụ Chúa Giêsu như một dấu chỉ tượng trưng để được chia sẻ sự phục sinh của Chúa Giêsu vì thân xác của Chúa Giêsu sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Làm việc bố thí và chôn cất người chết là hai công việc phổ biến của lòng thương xót cần được quan tâm cao và khuyến khích đối với tất cả các Kitô hữu trong thực hành.

Đối với một Kitô hữu tốt, mọi người phải biết sử dụng tiền để phục vụ người nghèo đang sống chung quanh mình. Chúa Giê-su nói: "Các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu."(Ga. 12, 8) Chúa Giê-su chỉ sống đời sống con người trên trái đất một lần nhưng khi tôi phục vụ những người bé mọn thì tôi cũng phục vụ Chúa Giê-su. Chúa Giêsu đã nói: "'Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."(Mt 25, 40)

Thánh Gioan tông đồ nói: "Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha."(1 Ga. 2, 15)

Mến Chúa và yêu người là tất cả về một cuộc sống của mỗi người Kitô hữu trên thế giới này. Bạn và tôi có sống như thế không? Nếu có, chúng ta sẽ là những người được chúc phúc.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 4-6-20

Gospel JN 12: 1-11

Six days before Passover Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. They gave a dinner for him there, and Martha served, while Lazarus was one of those reclining at the table with him. Mary took a liter of costly perfumed oil made from genuine aromatic nard and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair; the house was filled with the fragrance of the oil. Then Judas the Iscariot, one of his disciples, and the one who would betray him, said, "Why was this oil not sold for three hundred days' wages and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor but because he was a thief and held the money bag and used to steal the contributions. So Jesus said, "Leave her alone. Let her keep this for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not always have me." The large crowd of the Jews found out that he was there and came, not only because of him but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. And the chief priests plotted to kill Lazarus too because many of the Jews were turning away and believing in Jesus because of him.

Reflection:

Jesus said, "No one can serve two masters. He will either hate one and love the other or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon."(Mt 6, 24) The word of Jesus is the truth. Judas, Iscariot betrayed Jesus by selling him for thirty pieces of silver.

John the Apostle said about "Judas the Iscariot, one of his disciples, and the one who would betray him, said, "Why was this oil not sold for three hundred days' wages and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor but because he was a thief and held the money bag and used to steal the contributions."(Jn. 12, 4-6)

Jesus said to Judas, " The Son of Man indeed goes, as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born."(Mt. 26, 24)

Ironically, in the modern world, many people still do the same thing as Judas Iscariot. Because of money, many people commit murder, and in particular, they kill many weak and innocent people in order to earn a lot of money. The innocent and the weak will turn to God but the fate of the murderers will be terrible later. Because of money, many people have sinned the fifth commandment, "You shall not kill."(Ex. 20, 13)

To be a Christian, everyone must be like Maria. She loves Jesus instead of money. She used the money to serve Jesus as a symbolic sign of sharing Jesus' resurrection because the body of Jesus will rise again on the third day. Offering alms and burying the dead are two common works of mercy that need to be given high attention and encouragement to all Christians in practice.

For a good Christian, everyone must know how to use the money to serve the poor who live around them. Jesus said, "You always have the poor with you, but you do not always have me."(Jn 12, 8) Jesus lives only one human life on earth but when I serve the little ones, I also serve Jesus. Jesus said, "'Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me.'"(Mt. 25, 40)

John, the apostle said, "Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him."(1 Jn. 2, 15)

Loving God and others is all about the life of every Christian in this world. Do you and I live like that? If so, we will be blessed.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------