mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6063
mod_vvisit_counterHôm Qua11227
mod_vvisit_counterTuần Này39125
mod_vvisit_counterTuần Trước79228
mod_vvisit_counterTháng Này128334
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17348126

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN4MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 28-3-20

Phúc Âm Gioan (7: 40-53): TRANH LUẬN VỀ NGUỒN GỐC CHÚA

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Ðấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?" Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?" Các người thừa hành thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy". Các người biệt phái trả lời rằng: "Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật". Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa". Sau đó ai về nhà nấy.

CẢM NGHIỆM SỐNG:

Thánh Gioan tông đồ đã viết đặc biệt về thiên tính của Chúa Giêsu từ đầu sách Tin Mừng. "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa."(Ga. 1, 1) Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm Con Người.

Trong công chúng thì không ai biết Chúa Giêsu thực sự là ai nếu không có sự mặc khải của Ngài. Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều việc làm kỳ diệu một cách công khai, giáo lý của ngài đã chinh phục mọi người bằng chính uy quyền của mình, không giống như những người biệt phái và các kinh sư, lời nói thật của ngài đã được thể hiện trong các việc làm thật của ngài. Tuy nhiên, những người biệt phái và các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn giết Chúa Giê-su bằng mọi cách nếu có thể nhưng giờ của ngài chưa đến. Sức mạnh của con người không thể vượt qua quyền năng của Thiên Chúa. Nếu Chúa Giêsu thuần tuý chỉ là là một con người như những kẻ đối nghịch ngài đã nghĩ thì họ có thể giết ngài dễ dàng bằng sức mạnh trần gian của họ.

Do yêu thích danh vọng, tiền bạc, quyền lực trần thế, thú vui trần tục ... Những người biệt phái, các kinh sư, các nhà lãnh đạo tôn giáo... đã trở thành những người cứng cổ. Trớ trêu thay, nhiều người trên thế giới ngày nay vẫn kiên trì từ chối Chúa Giêsu là vị cứu tinh của họ, mặc dù họ đã nghe về ngài, lời giảng dạy và những công việc kỳ diệu của ngài. Họ đặt số phận của họ vào tình huống nguy hiểm vì không sám hối tội lỗi.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu và sám hối tội lỗi sẽ được cứu rỗi được và vào Nước Trời sau cuộc sống trần gian này. Đừng quá muộn để đánh mất ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu vẫn kêu gọi mọi người hôm nay hãy ăn năn sám hối và tin vào Ngài để được cứu rỗi. "Nếu hôm nay, các bạn nghe tiếng của ta, xin hãy đừng cứng lòng nữa."(TV. 95, 8)

Tại sao phải tin và yêu mến và hy vọng nơi Chúa Giêsu? Vì Ngài là Con Thiên Chúa làm Người. Vì chỉ mình ngài đã đổ máu để tẩy xóa tội lỗi cho mọi người mà thôi. Vi hy vọng nơi Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bị thất vọng vì Ngài là sự thật và là sự sống, và là con đường dẫn ta về Trời (Ga. 14, 6).

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 3-28-20

Gospel JN 7: 40-53

Some in the crowd who heard these words of Jesus said, "This is truly the Prophet." Others said, "This is the Christ." But others said, "The Christ will not come from Galilee, will he? Does not Scripture say that the Christ will be of David's family and come from Bethlehem, the village where David lived?" So a division occurred in the crowd because of him. Some of them even wanted to arrest him, but no one laid hands on him. So the guards went to the chief priests and Pharisees, who asked them, "Why did you not bring him?" The guards answered, "Never before has anyone spoken like this man." So the Pharisees answered them, "Have you also been deceived? Have any of the authorities or the Pharisees believed in him? But this crowd, which does not know the law, is accursed." Nicodemus, one of their members who had come to him earlier, said to them, "Does our law condemn a man before it first hears him and finds out what he is doing?" They answered and said to him, "You are not from Galilee also, are you? Look and see that no prophet arises from Galilee." Then each went to his own house.

Reflection:

John, the apostle, wrote especially about the divinity of Jesus from the beginning of the Gospel. "In the beginning, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."(JN. 1, 1) Jesus is the Son of God made Man.

No one knows who Jesus really is without his revelation. Jesus performed many wondrous deeds publicly, his teaching convinced people by his own authority, not like the Pharisee es and the scribes, his true word was shown in his true works. However, the Pharisees and the religious leaders wanted to kill Jesus by any chance if possible but his hour had not come yet. Man's power could not overcome the power of God. If Jesus was a mere man as his opponents thought, they could kill him easily with their earthly power.

Due to loving fame, money, earthly power, worldly pleasures... the Pharisees, the scribes, the religious leaders became the stiff-neck people. Ironically, many people in the world today still persist in denying Jesus as their savior, although they heard about him, his word and his wondrous works. They put their fate in jeopardize situation due to no repentance of their sins.

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Anyone believes in Jesus and repents from sins would be saved and enter the Kingdom of heaven after this earthly life. Do not be too late for losing the salvation of God.

Jesus still calls everyone today to repent and believe in Him to be saved. "If today, you hear his voice, harden not your heart."(Ps. 95, 8)

Why believe and love and hope in Jesus? For he is the Son of God made Man. Because he alone had shed blood to wash away the sins of all people. Hope in Jesus will never be disappointed because he is truth and life, and is the path that leads us to Heaven (Jn. 14, 6).

Peace of Christ!

Da-Minh Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------