mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6835
mod_vvisit_counterHôm Qua10893
mod_vvisit_counterTuần Này26377
mod_vvisit_counterTuần Trước63979
mod_vvisit_counterTháng Này6835
mod_vvisit_counterTháng Trước249791
mod_vvisit_counterTất cả18391322

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC- THỨ SÀU CN4MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 27-3-20

Phúc Âm Thánh Gioan. (7: 1-2, 10, 25-30): CHÚA XƯNG MÌNH LÀ CON THIÊN CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.Có một số người ở Giêrusalem nói: "Ðây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu".Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Tại sao người Do Thái cố gắng tìm cách giết Chúa Giêsu? Kinh tế? Chính trị? Vấn đề xã hội? Tôn giáo?... Trước hết, không phải tất cả người Do Thái mà chủ yếu là một số người Do Thái như những người biệt phái, các kinh sư, các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái là những kẻ đối nghịch với Chúa Giêsu. Người Do Thái nhìn thấy nhiều đám đông đến với Chúa Giêsu, họ phải lo lắng về việc mất lợi ích riêng của chính họ về mọi mặt khác nhau.

Họ sợ dân chúng; do đó, thật khó để họ giết Chúa Giêsu cách dễ dàng. Họ phải tìm lý do pháp lý để tiêu diệt Chúa Giêsu. Đó là sự thật. Sự thật là Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian.

Chúa Giêsu công khai tự tuyên xưng là Con Thiên Chúa và đến từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã không tin và tuyên bố Giêsu đã phạm thượng. Một vài lần, người Do Thái đã cố gắng giết Giêsu nhưng ngài chỉ bỏ mặc họ và rời khỏi họ mà không gặp vấn đề gì vì giờ của ngài chưa đến.

Chúa Giêsu nói về giờ của ngài một vài lần. Giờ của Chúa Giêsu là gì? Đó là giờ của ơn cứu rỗi của Thiên Chúa sẽ được mang đến cho thế gian. Đó là giờ chết của ngài trên thập giá. Chúa Giêsu đã đổ máu và nước từ nơi cạnh sườn để rửa sạch tội lỗi của thế gian. Giờ chết của ngài được quyết định bởi Thiên Chúa chứ không phải bởi quyền lực của loài người.

Mặc dù Chúa Giêsu chữa lành các thứ bệnh tật, xua trừ ma quỷ, nâng dậy kẻ chết ... nhưng mục đích thiết yếu của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đến trong thế gian này là để cứu bất cứ ai tin vào Ngài được giải thoát khỏi tội lỗi của họ và được vào Nước Trời sau cuộc sống này. Đây là Tin mừng cho toàn thể nhân loại và nó phải được liên tục rao giảng đến ngày tận thế qua các môn đệ của ngài mặc dù họ luôn phải đối mặt với mọi nguy hiểm và cái chết.

Là một Kitô hữu, tôi tin vào Chúa Giêsu vì ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, và tôi sẽ đến với Chúa Cha trên trời chứ không phải vì một cuộc sống thoải mái nơi chốn dương gian này. "Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người."(1 Cor. 15, 19)

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Tôi theo Chúa Giêsu để thuộc về con cái Thiên Chúa và trở thành công dân của Nước trời. "Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa "(Ga. 1, 12)

Mỗi người đều có một cuộc đời để sống; do đó, hạnh phúc hay đau khổ, giàu hay nghèo, mạnh khỏe hay đau yếu, danh dự hay ô nhục, quyền uy hay thấp kém ... tất cả mọi thứ sẽ qua đi, nhưng niềm hy vọng vào Chúa Giêsu sẽ trở thành sự thật. "Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi."(TV. 25, 3)

Có Chúa với chúng ta, mỗi người không nên sợ gì. "Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?"(Rom. 8, 31)

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 3-27-20
Gospel JN 7: 1-2, 10, 25-30

Jesus moved about within Galilee; he did not wish to travel in Judea, because the Jews were trying to kill him. But the Jewish feast of Tabernacles was near. But when his brothers had gone up to the feast, he himself also went up, not openly but as it were in secret. Some of the inhabitants of Jerusalem said, "Is he not the one they are trying to kill? And look, he is speaking openly and they say nothing to him. Could the authorities have realized that he is the Christ? But we know where he is from. When the Christ comes, no one will know where he is from." So Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, "You know me and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true. I know him because I am from him, and he sent me." So they tried to arrest him, but no one laid a hand upon him, because his hour had not yet come.

Reflection:

Why did the Jews try to kill Jesus? Economy? Politics? Social matter? Religion?... First of all, not all Jews but mostly some Jews like the Pharisees, the scribes, the Jewish religious leaders were Jesus' opponents. The Jews saw many crowds coming to Jesus, they must worry about losing their own interests in all different aspects.

They were afraid of the people; therefore, it was hard for them to kill Jesus easily. They must find legal reasons in order to destroy Jesus. It is the truth. The truth is Jesus is the Son of God, a Savior of the world.

Jesus publicly claimed himself as the Son of God and came from God. However, they did not believe and claimed Jesus committed a blaspheme. A few times, the Jews tried to kill Jesus but he just left them and went away from them without any problem because his hour had not come yet.

Jesus said about his hour a couple of times. What is Jesus' hour? It is the hour of the salvation of God to be brought to the world. It is the hour of his death on the cross. Jesus poured his blood and water from his side to wash away the sins of the world. The hour of his death was chosen by God, not by human power.

Although Jesus healed the sick, expel demons, raised up the dead... but the essential purpose for Jesus, the Son of God coming into this world is to save anyone believing in Him to be freed from their sins and enter the Kingdom of heaven after this life. This is the Good News for all humankind and it must be continuously preaching to the end of the world through his disciples though facing all dangers and death.

As a Christian, I believe in Jesus for the salvation of God, and I will come to the heavenly Father, not for a comfortable life in this world. "If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all."(1 Cor. 15, 19)

"For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

I follow Jesus to belong to the children of God and become a citizen of the Kingdom of heaven. "To those who did accept him, he gave them the power to become children of God, to those who believe in his name."(Jn. 1, 12)

Everyone has one life to live; therefore, happy or suffering, rich or poor, healthy or sick, honor or disgrace... everything will pass away, but the hope in Jesus would become true. "No one is disgraced who waits for you, but only those who are treacherous without cause."(Ps. 25, 3)
Having God with us, everyone should fear nothing. "If God is for us, who can be against us?"(Rom. 8, 31)
Jesus, I trust in You!

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------