mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6357
mod_vvisit_counterHôm Qua4164
mod_vvisit_counterTuần Này18456
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này130488
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16620280

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ TƯ CN4MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 25-3-20

   LỄ TRUYỀN TIN ĐỨC MẸ

Phúc Âm Thánh Luca. (1: 26-38): NÀY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: TÔI NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ LUÔN XƯNG MÌNH LÀ TÔI TỚ-NỮ TỲ-ĐẦY TỚ

Vì Adam và Eva sa ngã vào tội lỗi do không vâng phục và chống lại thánh ý của Thiên Chúa, những đau khổ và cái chết đã đến trong thế giới. Thiên Chúa vẫn yêu thương con người do ngài tạo nên theo hình ảnh của ngài. Thiên Chúa đã có chương trình cứu rỗi để cứu con người thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi và quyền lực của hoả ngục đời đời. Thiên Chúa đã sai Con Một đến trong thế gian để mang ơn cứu độ của Ngài đến cho họ.

Mẹ Maria đã đóng một vai trò quan trọng kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Mẹ được chọn làm mẹ của Con Thiên Chúa. Tuy nhiên, để bắt đầu kế hoạch cứu rỗi của ngài, Thiên Chúa đã sai thiên thần của ngài đến với Mẹ Maria và đưa ra một loan báo cho mẹ. Tuy nhiên, Thiên Chúa tôn trọng ý chí tự do của mẹ Maria và vẫn chờ đợi quyết định của mẹ về lời loan tin của sứ thần.

Đó là một khoảnh khắc mà toàn thể nhân loại đang hồi hộp chờ đợi hàng ngàn năm cho ơn cứu rỗi của Thiên Chúa sắp đến. Ngay khi mẹ Maria nói hai tiếng "xin vâng" với lời của thiên sứ thì Con Thiên Chúa đã đến thế gian. Mẹ Maria đã vâng lời và đồng ý cộng tác trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa.

Ơn cứu rỗi đã được mang đến cho con người do cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu; do đó, mẹ là người được tôn kính nhất sau Chúa Giêsu.

Mỗi người nên biết cảm ơn và yêu mến Mẹ Maria vì Mẹ cũng là mẹ của tất cả con cái của Thiên Chúa trên toàn thể thế giới.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 3-25-20Gospel LK 1: 26-38

The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace! The Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his Kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.

Reflection:

Since Adam and Eve fell into sins of their obedience against God' will, the sufferings and death came into the world. God still loves the human created by him in his image. God had the salvation plan to save the human from the slave of sins and the power of eternal hell. God sent the Son to the world to bring his salvation to them.

Mary would play an important role in God's salvation plan. She was chosen to be the mother of the Son of God. However, to begin his salvation plan, God sent his angel to Mary and made an announcement to her. However, God respected the free will of Mary and still waited for her decision about the announcement of the angel.

It was a moment in which the human is a thrill in waiting for thousands of years for the salvation of God coming. Right the moment Mary said "yes" to the word of the angel, the Son of God came into the world. Mary did obey and agreed to cooperate in God's salvation plan.
The salvation was brought to the human by the passion, death, and resurrection of Jesus. Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Mary is the mother of Jesus; therefore, she is the most reverence after Jesus.

Everyone should thank you and love you because Mary is also a mother of God's children in the whole world.

Mary, mother of God, pray for us!

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------------