mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2562
mod_vvisit_counterHôm Qua3080
mod_vvisit_counterTuần Này10497
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này122529
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16612321

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN3MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

    Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 20-3-20

   CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA

   Tin Mừng Thánh Máccô. (12, 28-34)

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Thiên Chúa là tình yêu! Giới răn của Thiên Chúa là tình yêu. "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi."(Mc 12, 30)

Làm thế nào để tôi biết nếu tôi có thể yêu Chúa bằng cả tâm trí, linh hồn và sức lực của mình? Cách tôi chứng minh tình yêu đích thực của mình đối với Thiên Chúa là tuân theo lời ngài. Chúa Giêsu đã nói: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các giới răn của Thầy."(Ga. 14, 15) Để tuân theo lời Chúa là phải thực hiện ý muốn của ngài. Đó là một bằng chứng thực sự của tình yêu. Để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, tôi phải quên ý riêng của mình, chỉ có ý muốn của ngài mà thôi. Đó được gọi là tính đồng nhất. Chúa Giêsu đã làm điều đó khi ngài đã hy sinh thân mình trên thập giá.

Một cách khác để chứng minh tình yêu đích thực dành cho Chúa là trở nên một với Chúa. Phao-lô nói: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi."(Gal. 2, 20) Làm sao tôi biết Chúa Giêsu sống trong tôi? Nếu tôi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu sống trong tôi. "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy."(Ga. 6, 56) Bí tích Thánh Thể là mình, máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu.

"Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi." (Mc. 12, 31) Chúa Giêsu đã yêu chính mình như thế nào? Chúa Giêsu yêu chính mình bằng cách hiến mạng sống mình cho toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu không muốn đánh mất mạng mình vì ngài đã nói: "Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất."(Mt. 16, 25) Chúa Giêsu thực sự yêu thương toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống của mình trên thập tự giá để cứu con người khỏi nô lệ cho tội lỗi và được sống.

Chúa Giêsu đã nói: "Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."(Ga 15, 12-13). Chúa Giêsu đã dạy và làm điều ngài đã dạy vì ngài là sự thật (Ga. 14, 6).

Khiêm tốn và phục vụ người khác đó là cách để yêu thương tha nhân, đặc biệt là những người bé mọn chung quanh mình. Hiến dâng tất cả tài năng và thời gian của mình để yêu thương và phục vụ tha nhân là tìm thấy sự sống mình và đó là yêu thương chính mình. Khi trở nên ích kỷ để tìm một cuộc sống tự mãn và thoải mái, tôi sẽ đánh mất Nước Trời sau này.

Phao-lô nói rằng: "Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ."(Ê-phê-sô 5, 29) Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã phán dạy rằng: "Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy."(Mt. 16, 25) Bạn và tôi có hiểu và tin sự thật này không?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--
Bible sharing - Friday 3-20-20

Gospel MK 12: 28-34

One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, He is One and there is no other than he. And to love him with all your heart,
with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the Kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions.

Reflection:

God is love! God's commandment is love. Therefore, the first commandment is You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength."(Mk. 12, 30)

How do I know if I can love God with all my heart, soul, mind, and strength? The way I prove my true love for God is to obey his word. Jesus said, "If you love me, you will keep my commandments."(Jn. 14, 15) To obey the word of God is to fulfill his will. It is a true proof of love. In order to fulfill the will of God, I must forget my own will, only his will. It is called uniformity. Jesus did it when he sacrifices himself on the cross.

The other way to prove true love for God is to become one with God. Paul said, "I live, no longer I, but Christ lives in me."(Gal. 2, 20) How do I know Jesus lives in me? If I receive the Eucharist, Jesus lives in me. "Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him."(Jn. 6, 56) The Eucharist is the body, blood, soul, and divinity of Jesus.

"The second is this: You shall love your neighbor as yourself."(Mk. 12, 31) How did Jesus love himself? Jesus loves himself by offering his life for others. Jesus did not want to lose his life because he said, "For whoever wishes to save his life will lose it."(Mt. 16, 25) Jesus truly loves all mankind. Jesus laid down his life on the cross to save the human from the slave of sins and live.

Jesus said, "This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this,j to lay down one's life for one's friends."(JN. 15, 12-13) He taught and did what he taught because he is the truth (Jn. 14, 6).

Being humble and serving others it the way to love my neighbors, especially the least ones around. Offering all my talents and times to love and serve my neighbors is to find my life and love myself. In being selfish to find a complacent and comfortable life, I would lose the Kingdom of heaven later.

Paul said, "Paul said, "For no one hates his own flesh."(Eph. 5, 29) However, Jesus said, "For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it."(Mt. 16, 25) Do you and I understand and believe this truth?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------