mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3299
mod_vvisit_counterHôm Qua11796
mod_vvisit_counterTuần Này3299
mod_vvisit_counterTuần Trước23895
mod_vvisit_counterTháng Này139226
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16629018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN2MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 12-3-10

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (16: 19-31): SỐNG QUAN TÂM TỚI NGƯỜI NGHÈO QUANH TA

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
"Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: "Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được".
Người đó lại nói: "Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này". Abraham đáp rằng: "Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài". Người đó thưa: "Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải". Nhưng Abraham bảo người ấy: "Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu."

Suy niệm/SỐNG QUAN TÂM TỚI NGƯỜI NGHÈO

Chúa Giêsu đã dạy về cái chết, sự phán xét, thiên đàng và hoả ngục được gọi là bốn điều sau cùng của mỗi người, cũng còn được gọi là "tứ chung". Cả người đàn ông giàu có và Ladarô đều có một cuộc đời nơi trần gian rồi sau đó đều đã chết. Thiên Chúa đã cho Ladarô lên thiên đàng và người đàn ông giàu có đã xuống hỏa ngục đời đời.

Chúa Giêsu đã sử dụng nhiều dụ ngôn để dạy cho mọi người về Nước Trời và phương cách để được vào nơi đó. Thiên Chúa là tình yêu! Luật của Thiên Chúa cũng là tình yêu. Người đàn ông giàu không yêu thương Ladarô vì sự ích kỷ và ông đã không làm gì cho anh ta trong khi Ladarô thì nghèo và đau ốm. Số phận của cuộc đời người giàu có là một sự đảo ngược với đời sống trên trần gian.

Những gì Chúa Giêsu đã nói về ngày phán xét cuối cùng trong sách Tin Mừng Máthêu 25, 31-46 cho bất cứ ai không làm gì cho những người bé mọn: "Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."(Mt 25, 41-43)

Có nhiều người nói rằng họ không làm gì sai nên họ sẽ không lo lắng về số phận của mình sau này. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu là sợi giây ràng buộc hoàn hảo. Đặc biệt, Chúa Giêsu đã dạy yêu thương những người nghèo khổ và bệnh tật như Ladarô. Nếu bất cứ ai không yêu những người bè mọn, họ sẽ không được nhìn thấy Thiên Chúa trong Nước trời. Đơn giản là như thế.

Giáo hội nhắc nhở mọi người rằng có bốn cách để phạm tội như trong tư tưởng, qua lời nói, việc làm và những điều thiếu sót trong việc yêu mến Thiên Chúa và những anh chị em bé mọn chung quanh mình.

Quả thật, thiên đường hay địa ngục tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi cá nhân trong cuộc sống trần gian này. Thiên Chúa sẽ thưởng hay phạt tất cả mọi người vào ngày phán xét sau cùng theo cách cư xử của họ với nhau, đặc biệt là với những người bé mọn.

Tình yêu đích thực thì không sợ bất cứ điều gì ngay cả quyền lực của hoả ngục đời đời! "Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo."(1 Ga. 4, 18)

Vậy, bạn và tôi có biết làm thế nào để vào Vương quốc thiên đường chưa?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 3-12-10
Gospel 16: 19-31

Jesus said to the Pharisees: "There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried, and from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, 'Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames.' Abraham replied, 'My child, remember that you received what was good during your lifetime while Lazarus likewise received what was bad; but now he is comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between us and you, a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours or from your side to ours.' He said, 'Then I beg you, father, send him to my father's house, for I have five brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment.' But Abraham replied, 'They have Moses and the prophets. Let them listen to them.' He said, 'Oh no, father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent.' Then Abraham said, 'If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead.'"

Reflection:

Jesus taught about death, judgment, heaven, and hell called the last four ends of everyone. Both the rich man and Lazarus had their earth life then died. God raised Lazarus to heaven and the rich man was gone down to the eternal hell.

Jesus used many parables to teach the people about the Kingdom of heaven and how to enter it. God is love! The law of God is also love. The rich man did not love Lazarus due to selfishness and he did nothing for him while Lazarus was poor and painful sick. The fate of his life was a reversal to previous life on earth.

What Jesus said about the last judgment day in Mathew 25, 31-46: for anyone doing nothing for the least ones. "Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, a stranger and you gave me no welcome, naked and you gave me no clothing, ill and in prison, and you did not care for me.'"(Mt. 25, 41-43)

There are many people saying that they do nothing wrong so they would not worry about their fate afterward. Remember that God is love and love is the perfect bond. Especially, Jesus taught to love the poor and sick like Lazarus. If anyone does not love the least ones, they would not see God in the Kingdom of heaven. Simple as that.

The Church reminds everyone that there are four ways to commit sins as in thought, in word, in action, and what has failed to do to love God and the least brothers and sisters around.

Truly, heaven or hell depends on the choice of each individual on this earthly life. God will reward or punish everyone on the last judgment day according to their conduct to each other, especially the least ones.

True love is no fear of anything even the power of eternal hell! "There is no fear in love, but perfect love drives out fear."(1 Jn. 4, 18)

So, do you and I know how to enter the Kingdom of heaven yet?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------