mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1071
mod_vvisit_counterHôm Qua8259
mod_vvisit_counterTuần Này28074
mod_vvisit_counterTuần Trước63185
mod_vvisit_counterTháng Này291358
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17850511

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN5TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 14-2-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. (7: 31-37)

     BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là "hãy mở ra", tức thì tai anh được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được."

SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Thiên Chúa là tình yêu và toàn năng. Tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa đã được thể hiện nơi Con Một là Chúa Giêsu. Thiên Chúa là tình yêu và Ngài đã sai Con Một đến thế gian để cứu con người cả về vật chất và tinh thần. Chúa Giêsu có thể chữa lành tất cả các loại bệnh nan y bằng nhiều cách khác nhau. Cách chữa một người điếc và câm rất kỳ lạ mà không ai có thể tưởng tượng được. Mọi người vô cùng kinh ngạc vì người điếc nghe được và người câm nói được.

Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ để giúp mọi người tin vào Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. "Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra."(Ga. 21, 25)

Thiên Chúa là tình yêu và vấn đề quan trọng nhất của Ngài là mang lại ơn cứu rỗi của ngài cho con người để mọi người tin vào Chúa Giêsu sẽ được cứu rỗi. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa có nghĩa là Nước trời. Sau cuộc đời này, Nước Trời là đích đến cuối cùng của mỗi con người. Đó là mục đích thiết yếu của Thiên Chúa cho loài người.

Để được cứu rỗi hay không, nó phụ thuộc vào sự tự do lựa chọn và quyết định của mỗi cá nhân. Mọi người đều có thể trả lời "có" hoặc "không" với Chúa Giêsu. Ngài đã phán: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng."(Mt. 11, 28)

Ngày nay, có nhiều người không biết họ sẽ đi đâu sau cuộc đời này hoặc là không đi về đâu và sống với nhiều suy đoán khác nhau. Trong khi Chúa Giêsu nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6)

"sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô."(Ga. 17, 3) Chúa Giêsu nói: "Ai có tai nghe thì nghe!"(Mc. 4, 9)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.
--
Bible sharing - Friday 2-14-20

Gospel MK 7: 31-37

Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of the Decapolis. And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him. He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man's ears and, spitting, touched his tongue; then he looked up to heaven and groaned, and said to him, "Ephphatha!" (that is, "Be opened!") And immediately the man's ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly. He ordered them not to tell anyone. But the more he ordered them not to, the more they proclaimed it. They were exceedingly astonished and they said, "He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak."

Reflection!

God is love and almighty. The love and power of God were shown in the Son, Jesus. God is love and he sent the Son to the world to save the human both physical and spiritual matters. Jesus could heal all kinds of incurable diseases in many different ways. The way to cure a deaf and mute man was so weird that no one could imagine. The people were exceedingly astonished due to the deaf hear and the mute speak.

Jesus performed many miracles to help people to believe in Him as the Son of God, a Savior of the world. "There are also many other things that Jesus did, but if these were to be described individually, I do not think the whole world would contain the books that would be written."(JN. 21, 25)

God is love and his most important matter is to bring his salvation to the human so everyone believes in Jesus would be saved. The salvation of God means the Kingdom of heaven. After this life, the Kingdom of heaven is the ultimate destination of every human. That is the essential purpose of God for humankind.

To be saved or not, it depends on the free choice and decision of each individual. Everyone can say "yes" or "no" to Jesus. He said, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest."(Mt. 11, 28)

Today, there are many people do not know where they will go after this life or nowhere, and live with many different speculations. While Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6)

"Now, this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ."(Jn. 17, 3) Jesus said, "Whoever has ears to hear ought to hear."(Mk. 4, 9)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------