mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1833
mod_vvisit_counterHôm Qua8259
mod_vvisit_counterTuần Này28836
mod_vvisit_counterTuần Trước63185
mod_vvisit_counterTháng Này292120
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17851273

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC -THỨ NĂM CN5TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .


THAM DỰ BỮA TIỆC Lời Chúa - Thứ Năm 13-2-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. (Mc. 7: 24-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người.Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà.Người nói: "Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó".Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: "Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái".Người liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi".Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Là một con người, Chúa Giêsu cần nghỉ ngơi sau khi làm việc bận rộn nhưng bản tính Thiên Chúa của ngài là tình yêu; do đó, ngài đã không bao giờ ngừng nghỉ cứu giúp dân chúng khỏi những sự khốn khó của họ khi đến để yêu cầu ngài giúp.

Một người phụ nữ đã kiên trì trong đức tin của mình mặc dù bà đã trải qua một sự thử thách khó khăn của Chúa Giêsu. Bà ấy có thể cảm thấy những gì Chúa Giêsu nói với bà như là một sự sỉ nhục. Tuy nhiên, Thiên Chúa là tình yêu và không bao giờ khinh miệt con cái của mình. Chúa Giêsu không có ý khinh thường người phụ nữ hơn là thử thách đức tin thực sự và mạnh mẽ của bà.

Đức tin tuyệt vời của người phụ nữ đã cứu con gái mình khỏi quyền lực của quỷ dữ bằng quyền năng của Chúa Giêsu. Ngài đã không đến với con gái của bà để xuất trừ quỉ dữ nhưng ngài chỉ nói rằng: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi."

Con gái của một người phụ nữ cũng được chữa lành bởi tình yêu mãnh liệt của người mẹ. Tuy nhiên, một người phụ nữ đã đến với Chúa Giêsu vì ai đó nói với bà về Ngài; mặt khác, cô không thể cứu con gái mình khỏi bị quỷ nhập bằng quyền năng của Chúa Giêsu.

Là Kitô hữu, mỗi người phải có một niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu và nói cho người khác về Ngài để họ đến với Ngài để được cứu giúp. Niềm tin mãnh liệt của người phụ nữ khiến tôi vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Đó là một mẫu gương tốt cho tất cả mọi người dù là nam hay nữ hôm nay, dù là người Kitô hữu hay không là Kitô hữu.

Chúa Giêsu đã phán rằng: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."(Mt. 19, 26) Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa nhưng xin tăng thêm niềm tin cho con.

"Điều khiến chúng ta vượt qua thế giới là đức tin của chúng ta" (1 Ga. 5, 4)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 2-13-20

Gospel MK 7: 24-30

Jesus went to the district of Tyre. He entered a house and wanted no one to know about it, but he could not escape notice. Soon a woman whose daughter had an unclean spirit heard about him.
She came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she begged him to drive the demon out of her daughter. He said to her, "Let the children be fed first.
For it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She replied and said to him, "Lord, even the dogs under the table eat the children's scraps." Then he said to her, "For saying this, you may go. The demon has gone out of your daughter."
When the woman went home, she found the child lying in bed
and the demon gone.

Reflection!

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. As a human being, Jesus needed to take a rest after hard works but his divine nature is love; therefore he never stopped to save people from their troubles coming to ask for help.

A woman persevered her faith although she went through a hard test by Jesus. She might feel what Jesus told her like a humiliation. However, God is love and never contempt his children. Jesus did not mean to humiliate a woman rather than tested her true and strong faith.

A woman's amazing faith saved her daughter from the power of the devil by the power of Jesus. He did not come to her daughter to expel demon but he just said to a woman, "For saying this, you may go. The demon has gone out of your daughter."

A woman's daughter was also healed by the strong love of her mother. However, a woman came to Jesus because someone told her about Him; otherwise, she could not help to save her daughter from the demon's possession by the power of Jesus.

As Christian, everyone must have a strong faith in Jesus and tell the people about Him to let them come to Jesus for help. The strong faith of a woman makes me both amazed and admired. It would be a good sample for all men and women today, either Christian or non-Christian.
Jesus said, "For human beings this is impossible, but for God all things are possible."(Mt. 19, 26) Yes, Jesus, I believe in You! You are the Son of God, God made Man and a Savior of the world.

"What makes us overcome the world is our faith" (1 Jn. 5, 4)

O' Lord Jesus, increase our faith!

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------