mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1836
mod_vvisit_counterHôm Qua8259
mod_vvisit_counterTuần Này28839
mod_vvisit_counterTuần Trước63185
mod_vvisit_counterTháng Này292123
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17851276

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN5TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .


THAM DỰ TIỆC Lời Chúa - Thứ Ba 11-2-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. (7: 1-13)

... Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy". Và Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: 'Hãy thảo kính cha mẹ', và 'ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử'. Còn các ngươi thì lại bảo: 'Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)', và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế."

TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Giả hình có nghĩa là dối trá, không đúng sự thật. Chúa Giêsu đã nói đến các người luật sĩ và biệt phái là những kẻ giả hình và đã lên án họ gay gắt. Họ đã huỷ bỏ lời Chúa bằng cách áp dụng truyền thống loài người thay vì điều răn của Thiên Chúa.

Thảo hiều với Cha mẹ là điều răn thứ tư của Thiên Chúa (Xh 20, 12), đó không phải là truyền thống của con người. Những người con phải chăm sóc cha mẹ ngay cả khi họ đã già yếu. Nếu bất cứ ai tôn thờ Thiên Chúa mà bỏ qua sự chăm sóc cho cha mẹ sẽ là vô ích trước Thiên Chúa.

Tiên tri Isaia đã nói: "Lòng chúng thì xa Ta."(Is. 29, 13) Các luật sĩ và người biệt phái không yêu mến Thiên Chúa vì họ không tuân giữ các lệnh truyền của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Nếu các con yêu mến thầy thì các con sẽ tuân giữ các điều răn của thầy."(Ga. 14, 15)

Những kẻ đạo đức giả như luật sĩ và người biệt phái sẽ không được vào Nước Thiên Chúa vì họ không thực sự yêu mến Thiên Chúa. Họ chỉ tiếp nối truyền thống con người của họ được tạo ra do con người để đạt được danh vọng và lợi ích riêng. Thiên Chúa là tình yêu (1 Ga. 4, 8). Nếu họ không yêu Chúa, họ không thể thấy Ngài.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Những gì Chúa Giêsu đã nói với các người luật sĩ và người biệt phái vẫn thấy ngày nay. Không có phản ảnh về đời sống tâm linh của mình, tôi cũng có thể giống như họ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng để nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Nếu tôi yêu mến Thiên Chúa từ tận đáy lòng và tuân theo Lời Chúa một cách nghiêm túc, thì tôi sẽ được thấy Ngài NGAY BÂY GIỜ , NƠI MỌI NGƯỜI VÀ trong Nước Trời BÂY GIỜ.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa - Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 2011020

Gospel MK 7: 1-13

... He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites,
as it is written: This people honors me with their lips, but their hearts are far from me; In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. You disregard God's commandment but cling to human tradition." He went on to say, "How well you have set aside the commandment of God in order to uphold your tradition! For Moses said, Honor your father and your mother,
and Whoever curses father or mother shall die. Yet you say, 'If someone says to father or mother, "Any support you might have had from me is qorban"' (meaning, dedicated to God), you allow him to do nothing more for his father or mother. You nullify the word of God in favor of your tradition that you have handed on.
And you do many such things."

Reflection!

Hypocrisy means lie, not true. Jesus addressed the scribes and the Pharisees as the hypocrites, condemned them harshly. They nullified the word of God by applying their human tradition instead of God's commandments.

Honor parents are the fourth commandment of God (Ex. 20, 12), it is not a human tradition. The children must take care of their parents even when they get old and sick. If anyone worships God but ignores their care for parents would be in vain before God.

Isaiah said, "Their hearts are far from me."(Is. 29, 13) The scribes and the Pharisees did not love God because they did not keep God's commandments. Jesus said to the disciples, "If you love me, you will keep my commandments."(Jn. 14, 15)

The hypocrites like scribes and the Pharisees would not enter the Kingdom of God because they do not truly love God. They just followed up their human tradition made up of the human to gain fame and own interests. God is love. If they did not love God, they could not see Him.

What Jesus told scribes and the Pharisees still see today. Without reflection about my spiritual life, I might be like them, too. This is a serious matter for receiving the salvation of God. If I love God from the bottom of my heart and observe his word properly, I would see Him in the Kingdom of heaven.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------