mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1675
mod_vvisit_counterHôm Qua8259
mod_vvisit_counterTuần Này28678
mod_vvisit_counterTuần Trước63185
mod_vvisit_counterTháng Này291962
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17851115

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN4TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 7-2-20

   *BỮA TIỆC LỜI CHÚA*

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. (6: 14-29)

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: "Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng"; kẻ thì bảo: "Đó là Êlia"; kẻ khác lại rằng: "Đó là một tiên tri như những tiên tri khác". Nghe vậy, Hêrôđê nói: "Đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại". Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gioan Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Khi đọc câu chuyện về cái chết của Gioan Tẩy giả, mọi người có thể biết một vài lý do cho nguyên nhân cái chết của ngài. Vua Hê-rô-đê ra lệnh chém đầu ông Gioan Tẩy giả chủ yếu vì sợ mất quyền lực.

Đến với công chúng, Chúa Giêsu đã rao giảng Nước Trời và thực hiện nhiều công việc đầy quyền năng; do đó, danh tiếng của ngài đã trở nên vang dội đi rất xa. Vua Hê-rô-đê không biết Chúa Giêsu là ai nhưng ông tin ông Gioan Tẩy giả đã được sống lại.

Trong thời hiện đại của chúng ta, đã có hàng tỷ người trên thế giới không biết sự thật hoàn toàn về Chúa Giêsu. Nhiều người tin rằng Chúa Giêsu chỉ là một vị thần linh, không phải là Thiên Chúa, những người khác tin rằng Chúa Giêsu là một con người bình thường. Còn những ai học biết về Chúa Giêsu qua Kinh thánh và Giáo hội thì tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là vị "Thiên Chúa - Người," là Đấng Cứu Thế được sinh ra bởi Đức Thánh Trinh Nữ Maria.

Vua Hê-rô-đê tin vào sự phục sinh nhưng ông đã sai về Chúa Giêsu là ông Gioan Tẩy giả đã được sống lại. Tất cả những người chết sẽ được sống lại vào ngày sau hết khi Chúa Giêsu sẽ trở lại để phán xét tất cả mọi người cả kẻ đang sống lẫn kẻ đã chết (Mt. 25, 31-46).

Những ai tin vào Chúa Giêsu và biết sám hối tội lỗi sẽ được cứu rỗi. Đó là một vấn đề quan trọng về đức tin của mọi người. Đó là một sự lựa chọn tự do của mỗi người và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình sau này.

Chúa Giêsu đã nói vời các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án."(Mc. 16, 15-16)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 2-7-20

Gospel MK 6: 14-29

King Herod heard about Jesus, for his fame had become widespread, and people were saying, "John the Baptist has been raised from the dead; that is why mighty powers are at work in him." Others were saying, "He is Elijah"; still others, "He is a prophet like any of the prophets." But when Herod learned of it, he said, "It is John whom I beheaded. He has been raised up."...

Reflection!

When reading the story of the death of John the Baptist (Mk. 6, 17-29), everyone can know a few reasons for the cause of his death. King Herod ordered to beheaded John the Baptist mainly feared of losing his power.

Coming into the public, Jesus preached the Kingdom of heaven and performed many mighty works; therefore, his fame had become widespread. King Herod did not know who Jesus was but he believed John the Baptist has been raised up.

In our modern days, there have been billions of people in the world who do not know the complete truth about Jesus. Many believe Jesus was just a Spirit, not God, others believe Jesus was a normal man. Only those learned about Jesus through the Holy Bible and the Church believe in Jesus properly. Jesus was "God made Man", a Savior of the world born of the blessed virgin Mary.

King Herod believed in the resurrection but he was wrong about Jesus as John the Baptist being raised up. All the dead will be raised up on the last day when Jesus will come back to judge all people both live and dead (Mt. 25, 31-46).

Whoever believes in Jesus, and repents from sins would be saved. It is an important matter about the faith of everyone. It is a free choice for each person and must respond to its decision later. Jesus said, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned."(Mk. 16, 15-16)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------