mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1726
mod_vvisit_counterHôm Qua8259
mod_vvisit_counterTuần Này28729
mod_vvisit_counterTuần Trước63185
mod_vvisit_counterTháng Này292013
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17851166

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ TƯ CN4TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 5-2-20

   BẠN VÀ TÔI THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. (6: 1-6)

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm được phép lạ nào, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh và giảng dạy.

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Niềm tin là một sự lựa chọn nhưng không dễ để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Mọi người thường lựa chọn sai và nhận hậu quả xấu. Adam và Eva đã lựa chọn sai lầm khi lắng nghe ma quỷ và chọn làm theo ý mình rồi đau khổ và cái chết đến trong thế gian.

Người dân thị trấn thiếu niềm tin vào Chúa Giêsu vì họ biết Ngài từ lâu. Mặc dù họ đã nghe giáo huấn tuyệt vời của Chúa Giêsu, họ vẫn dựa vào sự hiểu biết của chính họ và không thay đổi suy nghĩ của họ.

Để tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế, có hai điều cần được quan tâm. Đó là sự khiêm nhường và ân sủng của Thiên Chúa.

* Khiêm tốn: "Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA,
chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con."(Châm ngôn 3, 5) Bất cứ ai muốn theo Chúa Giêsu, họ phải từ bỏ chính mình. Họ phải bỏ ý riêng và đón nhận Lời Chúa.

* Ân sủng của Thiên Chúa: "Không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí."(1 Cor.12, 3) Ân sủng của Thiên Chúa có thể được ban cho qua sự khiêm nhường và cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con và biết Chúa,
Và không mong muốn có gì ngoài Chúa.
Xin cho con ghét con và yêu Chúa.
Xin cho con làm mọi sự vì Chúa.
Xin cho con biết khiêm nhường và tôn vinh Chúa.
Xin cho con không nghĩ gì ngoài Chúa.
Xin cho chết cho chính mình và sống trong Chúa.
Xin cho con chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra như từ Chúa.
Xin cho con trục xuất bản thân và theo bạn,
Và con luôn khao khát được theo Chúa ... "
(Thánh Augustinô Hippo)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa -Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Sharing the Bible - Wednesday 2-5-20

Gospel MK 6: 1-6

Jesus departed from there and came to his native place,
accompanied by his disciples. When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this?
What kind of wisdom has been given to him? What mighty deeds are wrought by his hands! Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and among his own kin and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith.

Reflection!

Trust is an option but not easy to make the right choice. People often make the wrong choices and get bad consequences. Adam and Eve made the wrong choice when they listened to the devil and chose to do as they pleased. Suffering and death come to the world.

The townspeople lack faith in Jesus because they have known him for a long time. Although they have heard the wonderful teaching of Jesus, they still rely on their own understanding and do not change their minds.

To believe in Jesus, Son of God and Savior of the world, there are two things of concern. It is the humility and grace of God.

* Humility: "Trust in the Lord with all your heart, in your own intelligence, don't rely on it."(Proverbs 3, 5) Anyone who wants to follow Jesus, they must deny themselves. They must give up their own thoughts and accept the Words of God.

* God's grace: "No one can say, Jesus is Lord, Comfort except the Holy Spirit."(1 Cor. 12, 3) The grace of God can be bestowed with humility and prayer.

Lord Jesus, let me know myself and know You,
And desire nothing save only You.
Let me hate myself and love You.
Let me do everything for the sake of You.
Let me humble myself and exalt You.
Let me think of nothing except You.
Let me die to myself and live in You.
Let me accept whatever happens as from You.
Let me banish self and follow You,
And ever desire to follow You... "
(Saint Augustine Hippo)

Peace of Christ!

Da Minh Quang Hoang, a Christian!