mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1689
mod_vvisit_counterHôm Qua8259
mod_vvisit_counterTuần Này28692
mod_vvisit_counterTuần Trước63185
mod_vvisit_counterTháng Này291976
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17851129

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC- THỨ SÁU CN3MV-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời chúa - Thứ Sáu 20-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (1: 26-38)

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".
Nhưng Maria thưa với Thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên thần cáo biệt Bà.

SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Do hai người cha mẹ đầu tiên là Adam và Eva đã sa ngã vào tội lỗi chống lại Thiên Chúa do sự bất tuân của họ, Thiên Chúa hứa sẽ mang đến ơn cứu rỗi của mình cho loài người để cứu họ khỏi tội lỗi. "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." (Gn. 3, 15)

Một người đàn bà đã được kể trong Sáng thế ký 3, 15 là mẹ Maria và con của bà là Đức Giêsu. Trái nghịch với người phụ nữ đầu tiên, mẹ Maria khiêm tốn và vâng lời để phục vụ thánh ý Chúa. "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền."(Lc. 1, 38)

Nhờ sự vâng lời của mẹ Maria, mẹ đã sinh ra hài nhi Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thiên thần Gabriel đã giúp mẹ Maria biết đợc Thiên Chúa sẽ thực hiện kế hoạch cứu rỗi như thế nào với sự chấp nhận hoàn toàn của mẹ.

Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế mang đến ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cho loài người nhưng Thiên Chúa đã bắt đầu kế hoạch của Ngài bắt đầu với mẹ Maria trước hết. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa sai thiên thần Gabriel đến với mẹ. Do đó, mẹ Maria sẽ tham dự kế hoạch của Thiên Chúa với tư cách là "Mẹ đồng công cứu chuộc" vì là mẹ của Con Thiên Chúa. Thiên thần nói với mẹ Maria: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa."(Lc. 1, 32)

Một khoảnh khắc trước khi mẹ Maria nói "xin vâng" với lời loan báo của thiên thần là những phút hồi hộp của toàn nhân loại. Lời hứa ban ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đã thành hiện thực khi Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đến để cứu con người khỏi tội lỗi bởi cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá đã khởi sự đi từ mẹ Mary, mẹ của Đức Giêsu.

"Mẹ Maria đã đẹp lòng Thiên Chúa và đầy ơn sủng của Thiên Chúa."(Lc. 1, 28; 30) và được gọi là có phúc qua muôn thế hệ."(Lc. 1, 48)

Từ lúc mẹ nói lời "xin vâng" thì cả trời đất hoan hỷ vui mừng.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 12-20-19

Gospel LK 1: 26-38

In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.
And coming to her, he said, "Hail, full of grace! The Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his Kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.

Reflection!

Due to the first parent, Adam and Eve fell into sins against Go by their disobedience, God promised to bring his salvation to the humankind to save them from sins. "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; They will strike at your head, while you strike at their heel."(Gn. 3, 15)

A woman was told in Genesis 3, 15 is Mary, and her offspring is Jesus. On the contrary to the first woman, Mary was humble and obeyed to serve God's will. "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word."(Lk. 1, 38)

By the obedience of Mary, she gave birth to Jesus, the Son of God, a Savior of the world by the power of the Holy Spirit. The angel Gabriel helped Mary to know how God would fulfill the salvation plan with her full acceptance.

Jesus is a Savior to bring God's salvation to humankind but God began his plan started with Mary first. That was why God sent the angel Gabriel to her. Therefore, Mary would attend his plan as the co-redemption as the mother of God. The angel told Mary, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God."(Lk. 1, 32)

A moment before Mary said "yes" to the angel was the minutes with thrilling of the humankind. The promise of God's salvation came true when Jesus is the Son of God coming to save the human from sins by his passion and death on the cross started with Mary, mother of Jesus.

"Mary was found favor with God"(Lk. 1, 30) and was called her blessed throughout all generations "(Lk. 1, 48)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------