mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6141
mod_vvisit_counterHôm Qua11227
mod_vvisit_counterTuần Này39203
mod_vvisit_counterTuần Trước79228
mod_vvisit_counterTháng Này128412
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17348204

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THƯ BA 03-12-2019 PDF Print E-mail

qua1955 .
Lễ Thánh Phanxicô Xavier, Linh mục.

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 3-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc. 10: 21-24)

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế.
Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!"
Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe. "

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Nước Thiên Chúa đã đến khi Chúa Cha sai Con Một đến trong thế gian. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Con Thiên Chúa đã đến làm người và nhiều người Do Thái đương thời với Chúa Giêsu đã không thể nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa.

Các môn đệ có thể nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống. Ông Simon Phêrô nói với Chúa Giêsu: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."(Mt. 16, 16) Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đáp lại: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời."(Mt 16, 17)

Chúa Giêsu là mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa-Người. Nếu Thiên Chúa không tỏ lộ chính ngài, không ai có thể biết Ngài. Chúa Cha tỏ bày Chúa Giêsu là Con Một chỉ dành cho người biết khiêm nhường có tâm hồn đơn sơ. Người thông thái khôn ngoan không thể tự họ tìm biết Chúa Giêsu là ai ngoài trừ sự tỏ bày của Thiên Chúa.

"Không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí."(1 Co. 12, 3) Thiên Chúa đã sai Con Một là Đấng Cứu thế đến thế gian để cứu tất cả mọi dân tộc. Bất cứ ai khiêm tốn tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, và ăn năn sám hối tội lỗi sẽ được cứu rỗi.

Mẹ Maria nói:
"Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng."(Lc. 1, 51-53)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Memorial of Saint Francis Xavier, Priest

Bible sharing - Tuesday 12-3-19

Gospel LK 10: 21-24

Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, "I give you praise, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him." Turning to the disciples in private he said, "Blessed are the eyes that see what you see. For I say to you, many prophets and kings desired to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it."

Reflection!

The Kingdom of God has arrived when the Father sent the Son to the world. Jesus is the Son of God, a Savior of the world. The Son of God came to the world in human form and many Jew contemporaries could not be able to recognize him the Son of God.

The disciples could recognize Jesus as the Son of the living God. Simon Peter said to Jesus, "You are the Messiah, the Son of the living God."(Mt. 16, 16) However, Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father."(Mt. 16, 17)

Jesus is the mystery of the incarnation. Jesus is God made man. If God did not reveal himself, no one could know Him. God the Father reveals Jesus the Son only for the humble and the simple heart. The wise and the learned can not be able to find out who Jesus is by themselves but God's revelation.

No one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit."(1 Co. 12, 3) God sent the Son, a Savior to the world to save all nations. Whoever is humble to accept Jesus a Savior, and repents from sins would be saved.

Mary said, "He has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly. The hungry he has filled with good things; the rich he has sent away empty."(Lk. 1, 51-53)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------