mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5775
mod_vvisit_counterHôm Qua9625
mod_vvisit_counterTuần Này24938
mod_vvisit_counterTuần Trước77704
mod_vvisit_counterTháng Này184708
mod_vvisit_counterTháng Trước308904
mod_vvisit_counterTất cả19600158

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - THỨ HAI CN20TN-C PDF Print E-mail

Hong Nguyen
Aug 18 at 5:20 PM

KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH

Thứ Hai Tuần 20 TN1, Năm lẻ

Bài đọc: Judg 2:11-19; Mt 19:16-22.

First Reading
Judges 2:11-19
11And the people of Israel did what was evil in the sight of the LORD and served the Ba'als; 12and they forsook the LORD, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt; they went after other gods, from among the gods of the peoples who were round about them, and bowed down to them; and they provoked the LORD to anger. 13They forsook the LORD, and served the Ba'als and the Ash'taroth. 14So the anger of the LORD was kindled against Israel, and he gave them over to plunderers, who plundered them; and he sold them into the power of their enemies round about, so that they could no longer withstand their enemies. 15Whenever they marched out, the hand of the LORD was against them for evil, as the LORD had warned, and as the LORD had sworn to them; and they were in sore straits. 16Then the LORD raised up Judges, who saved them out of the power of those who plundered them. 17And yet they did not listen to their Judges; for they played the harlot after other gods and bowed down to them; they soon turned aside from the way in which their fathers had walked, who had obeyed the commandments of the LORD, and they did not do so. 18Whenever the LORD raised upJudges for them, the LORD was with theJudge, and he saved them from the hand of their enemies all the days of the Judge; for the LORD was moved to pity by their groaning because of those who afflicted and oppressed them. 19But whenever theJudge died, they turned back and behaved worse than their fathers, going after other gods, serving them and bowing down to them; they did not drop any of their practices or their stubborn ways.

1/ Bài đọc I:11 Con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, và đã làm tôi các thần Ba-an.12 Họ đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tổ tiên, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai-cập, và họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc giận ĐỨC CHÚA.13 Họ đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA để làm tôi thần Ba-an và các nữ thần Át-tô-rét.

14 ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đã trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột; Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh, nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù.

15 Cứ mỗi lần họ xuất trận là tay ĐỨC CHÚA giáng hoạ trên họ, như ĐỨC CHÚA đã phán và thề với họ. Họ lâm cảnh khốn cùng.

16 Bấy giờ ĐỨC CHÚA cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá họ.

17 Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng nghe mà cứ đàng điếm với các thần ngoại lai và sụp lạy các thần đó. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã đi, là tuân giữ mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA; họ đã không noi gương các ngài.

18 Khi ĐỨC CHÚA cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì ĐỨC CHÚA ở với vị thủ lãnh và Người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống, vì ĐỨC CHÚA động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ, khi họ bị đàn áp và ức hiếp.
19 Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lạy chúng, chứ không từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ.

Gospel
Matthew 19:16-22
16And behold, one came up to him, saying, "Teacher, what good deed must I do, to have eternal life?" 17And he said to him, "Why do you ask me about what is good? One there is who is good. If you would enter life, keep the commandments." 18He said to him, "Which?" And Jesus said, "You shall not kill, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, 19Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself." 20The young man said to him, "All these I have observed; what do I still lack?" 21Jesus said to him, "If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me." 22When the young man heard this he went away sorrowful; for he had great possessions.

2/ Phúc Âm: 16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? "

17 Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn."

18 Người ấy hỏi: "Điều răn nào? " Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.

19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình."

20 Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? "

21 Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."

22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa vẫn trung thành dù con người bội phản.

Đọc lịch sử Do-thái, chúng ta phải ngạc nhiên trước tình yêu và sự trung thành của Thiên Chúa dành cho họ; dẫu họ đã bất trung phản bội Ngài không biết bao nhiêu lần. Nhìn vào mối liên hệ của mỗi người với Thiên Chúa, chúng ta cũng không khỏi ngạc nhiên vì Thiên Chúa luôn trung thành, dù biết bao nhiêu lần chúng ta phạm tội phản bội Ngài trong cuộc đời.

Các Bài Đọc hôm nay dẫn chứng tình yêu trung thành của Thiên Chúa dù cho con người bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần của thế gian. Bài Đọc I tường thuật con cái Israel đã lìa bỏ Đức Chúa để làm tôi thần Baal và các nữ thần Ashtaroth; hậu quả là họ bị bại trận mỗi khi ra quân và phải làm nô lệ cho các dân tộc chung quanh họ. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn gởi những nhà lãnh đạo đến để giải phóng họ khỏi tay quân thù. Trong Phúc Âm, khi một chàng thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu về con đường để trở nên trọn lành, Chúa trả lời hãy về bán các tài sản chàng có và giúp người nghèo khó, rồi trở lại theo Chúa. Chàng thanh niên buồn bã bỏ đi vì chàng có nhiều của cải.


ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự phải là nguyên lý hướng dẫn cuộc đời mỗi người chúng ta. Đừng bao giờ đặt bất cứ con người nào hay sự vật gì trên Thiên Chúa.

- Mỗi khi yếu đuối phạm tội bất trung với Thiên Chúa, chúng ta đừng nản lòng; nhưng luôn biết trông cậy vào tình yêu trung thành của Thiên Chúa.
- Một điều sẽ giúp chúng ta là cần học hỏi để biết tình thương, uy quyền, và những ơn lành Chúa đã làm cho chúng ta trong cuộc đời; để chúng ta biết đáp đền cho xứng đáng.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:
Hồng

-----------------------------------