/home/content/51/8374851/html/chiaseloichua/administrator/components/com_vvisit_counter/helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC -LECTIO DIVINA- CN LEN TRỜI PDF Print E-mail

LECTIO DIVINA
CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI
“ĐANG KHI CHÚC LÀNH, THÌ ĐỨC GIÊSU
RỜI KHỎI CÁC MÔN ĐỆ
VÀ ĐƯỢC ĐEM LÊN TRỜI”
Tin Mừng theo thánh Luca 24,61
Hát thánh ca Phục Sinh khai mạc.
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.
Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng
mà dâng lời cảm tạ,
vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển.
Là Thủ Lãnh, Người đã đi trước
mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa,
khiến chúng con, là những chi thể của Người,
nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. (Lời nguyện Lễ Chúa Lên Trời)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Tin Mừng theo T. Luca 24,46-53
• Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
• Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.
2. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau :
• Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?
Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?
• Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?
Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?
• Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?
(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích ).
3. CHIÊM NGHIỆM
Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?
1. Chúa Giêsu nói với môn đệ: "Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.” (c.47)
Công việc Chúa Phục Sinh ủy thác cho các môn đệ trước khi lên Trời là đến với muôn dân, rao giảng về Đức Kitô đã "chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (c.46) “để được tha tội nhờ sám hối”. Đó là Kerygma, lời rao giảng tiên khởi và là sứ điệp quan trọng nhất có sức cứu độ muôn dân (xem Công vụ 2, 32-38). Tôi hãy đọc đi đọc lại sứ điệp này và tự hỏi mình đã đón nhận sứ điệp này như thế nào? Tôi có thật sự hoán cải, nghĩa là quay về với Chúa Kitô phục sinh chưa? và có giới thiệu Ngài cho ai không?
........................................................................................................
.........................................................................................................
2. “Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (c.48).
Các môn đệ đã ở với Chúa và chứng kiến mọi việc xảy ra cho Ngài, nên họ là chứng nhân. Tôi có phải là chứng nhân cho Đức Kitô không? Nếu tôi đã sống làm một với Chúa Kitô đang hiện diện và hiệp thông với tôi trong Hội Thánh, qua Thánh Kinh, Thánh Thể và Thánh Thần, các bí tích và nếu Chúa sống trong tôi như thánh Phaolô (x.Galat 2,20), chắc chắn tôi có thể làm chứng về Ngài. Thực tế, tôi đã gặp Chúa và ở với Chúa như thế nào?
........................................................................................................
........................................................................................................
3. “Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời” (c. 51).
Chúa Phục sinh lên trời, Ngài về với Chúa Cha, không còn hiện diện bằng thân xác hữu hình giữa loài người. Nhưng chúc lành Ngài để lại cho chúng ta đến tận thế là Hội Thánh, Thân Mình của Ngài cùng với Chúa Thánh Thần, hầu loan báo Tin Mừng cứu độ,
cùng với các bí tích và có Mẹ Maria nữa. Vì Ngài đã hứa: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Matthêu 28,20). Tôi đã tin và đón nhận phúc lành của Chúa như thế nào?
........................................................................................................
........................................................................................................
4. CẦU NGUYỆN
Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.
Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình
hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.
* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.
Lời nguyện kết
Lạy Cha là Thiên Chúa vinh hiển,
là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
xin ban cho chúng con Thần khí khôn ngoan
để mặc khải cho chúng con nhận biết Người.
Xin Cha soi lòng mở trí cho chúng con thấy rõ,
đâu là niềm hy vọng chúng con đã nhận được,
nhờ ơn Người kêu gọi,
đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú chúng con được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng con là những tín hữu.
Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, mà Cha đã biểu dương nơi Đức Kitô, khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết,
và đặt ngự bên hữu Cha trên trời.
Như vậy, Cha đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng,
trên mọi tước vị có thể có được,
không những trong thế giới hiện tại,
mà cả trong thế giới tương lai.
Cha đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn. Tạ ơn Cha!
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.
..............................................................................................
• Mừng lễ Chúa lên Trời, tôi được mời gọi khám phá cách Ngài hiện diện mới, mầu nhiệm, vì qua Bí tích, nhưng không kém uy quyền, vì có Chúa Thánh Thần. Điều này quan trọng vì sẽ giúp tôi sống đức Tin, đức Ái và đức Cậy cách mới mẻ và mạnh mẽ hơn.
CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Chiêm niệm và hành động là hai chiều kích phải đi đôi với nhau.
Bởi vì chúng ta chỉ có thể đi vào trái tim của Thiên Chúa qua các vết thương của Chúa Kitô và chúng ta biết rằng Chúa Kitô hiện diện trong những người đói khát, không được chú ý, bị hắt hủi, người cao niên, các bệnh nhân, các tù nhân và trong tất cả thân thể con người mong manh.
Kiểu mẫu của đời sống Kitô giáo được tạo nên bởi đời sống thiêng liêng sâu xa và hoạt động, nghĩa là để cho mình được tình yêu Chúa Kitô hun đúc, có những tâm tình của chính Chúa, liên tục tự vấn mình:
- tôi làm gì cho Chúa Kitô?
- Tôi đã làm gì cho Chúa Kitô?
- Tôi phải làm gì cho Chúa Kitô?
(trích sứ điệp ĐTC gởi cho Cộng Đoàn Sự sống, 28.7.2018)
liên lạc

--------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 191