Bài Mới
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3218
mod_vvisit_counterHôm Qua8384
mod_vvisit_counterTuần Này50864
mod_vvisit_counterTuần Trước52624
mod_vvisit_counterTháng Này153671
mod_vvisit_counterTháng Trước239272
mod_vvisit_counterTất cả11368360

We have: 178 guests online
Your IP: 54.196.38.114
 , 
Today: Jul 21, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU HAI SAU CN6PS-A PDF Print E-mail

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN 6PS-A -26/05/2014- Tin Mừng Ga 15,26-16,4a

CÙNG THÁNH THẦN LÀM CHỨNG

"Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng." (Ga 15,26-27)

Suy niệm: Nguồn gốc của Đấng Bảo Trợ là từ nơi Chúa Cha. Ngài là Thánh Thần Thiên Chúa, là Thần Khí sự thật, có sứ mạng đến làm chứng sự thật về Đức Giê-su. Sự thật đó là Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Chúa sai đến, nhờ Ngài, trong Ngài mà mọi người được lãnh ơn giao hòa với Thiên Chúa. Thánh Thần sẽ soi sáng cho mọi người hiểu rõ Kinh Thánh, nhờ đó nhận ra Đức Giê-su và vai trò của Người. Sứ mạng làm chứng được Chúa Thánh Thần chu toàn qua môi miệng của các Ki-tô hữu và qua đời sống chứng tá của họ, như trường hợp của thánh Tê-pha-nô. Các tông đồ làm chứng theo lệnh truyền của Đức Giê-su, với quyền lực của Chúa Thánh Thần : "Thánh Thần và các ngài làm chứng" (Cv 5,32).

Mời Bạn: Thật khó làm chứng cho sự thật như Đức Giê-su đòi hỏi khi chúng ta đang sống giữa môi trường đề cao thứ luân lý đám đông. Điều dễ xảy đến: hoặc chúng ta không dám làm chứng cho sự thật, hoặc chúng ta bóp méo sự thật cho phù hợp ý thích của đám đông. Những lúc ấy bạn có nhớ đến vai trò làm chứng của Chúa Thánh Thần không?

Chia sẻ: Cách nào bạn thường dùng để cộng tác với Chúa Thánh Thần mỗi khi cần can đảm làm chứng cho Chúa ?

Sống Lời Chúa: Luôn thành thật trong lời nói và trong cách giao tiếp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, sự thinh lặng đáng sợ của chúng con, trước bất công, xảo trá là một tội ác. Xin Chúa cho chúng con có can đảm làm chứng nhân cho Sự Thật.

-----------------------------

Lời Chúa hôm nay

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - BAI GIANG DTCHA PDF Print E-mail

[HocHoiKinhThanh] bÀI GIẢNG TAI NHÀ tIỆC lY
'Dinh Xuan Quang' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it [HocHoiKinhThanh]
May 26 at 5:55 PM

BÀI GIẢNG TẠI PHÒNG TIỆC LY TẠI GIE-RU-SA-LEM CỦA ĐỨC THÁNH CHA

SHARE:

(Vatican Radio) Pope Francis celebrated Mass in the Upper Room - the cenacle - in Jerusalem on Monday afternoon, on the final day of the three-day pilgrimage to the Holy Land. Below, please find the full text of the Holy Father's homily.

(Radio Vatican) Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cử hành Thánh Lễ Missa trong Phòng Tiệc-ly - ở Giê-ru-sa-lem trưa ngày thứ hai, ngày sau cùng của ba ngày hành hương Đấ Thánh, Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha.

********************

Address of His Holiness Pope Francis

Meeting with Ordinaries of the Holy Land

Upper Room, Jerusalem, 26 May 2014

Dear Brothers,

It is a great gift that the Lord has given us by bringing us together here in the Upper Room for the celebration of the Eucharist. Here, where Jesus shared the Last Supper with the apostles; where, after his resurrection, he appeared in their midst; where the Holy Spirit descended with power upon Mary and the disciples. Here the Church was born, and was born to go forth. From here she set out, with the broken bread in her hands, the wounds of Christ before her eyes, and the Spirit of love in her heart.

Phòng Tiệc Ly, Giê-ru-sa-lem, ngay 26-05-2014

Quý anh chị em thân mến,
Thật là một ân huệ trọng đại mà Chúa ban cho chúng ta bằng cách mang chúng ta cùng nhau ở đây trong phòng Tiệc Ly để cử hành Thánh Lễ Missa. Ở đây, nơi mà Chúa Gie-su đã chia sẻ Bữa ăn tối sau cùng với quý vị tông đồ, Nơi mà, sau khi sự phục sinh của Người, Người đã hiện ra ở giữa họ, nơi mà Đức Chúa Thánh Thần đã hiện xuống bằng quyền năng trẹn Đức Maria và các môn đệ. Nơi đâ Hội Thánh đã được sinh ra, và được sinh ra để ra đi. Từ đây Hội Thánh khỏi hành, với sự be bánh trong tay, những thương tích Đức Ki-tô trước đôi mắt Hội Thánh và Thần Khí yêu thương ở trong tâm hồn..

In the Upper Room, the risen Jesus, sent by the Father, bestowed upon the apostles his own Spirit and with this power he sent them forth to renew the face of the earth (cf. Ps 104:30).

To go forth, to set out, does not mean to forget. The Church, in her going forth, preserves the memory of what took place here; the Spirit, the Paraclete, reminds her of every word and every action, and reveals their true meaning.

Trong phòng Tiệc Ly, Đức Chúa Giê-su chỗi dậy, đã được sai đến bời Đức Chúa Cha, Ban cho các Tông đồ sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này. (TV 104:30)
Để ra đi, để khởi hành, không có nghĩa là để quên đi. Trong sự ra đi của Hội Thánh, gìn giữ, bảo tồn ký ức (kỷ niệm) đã xẩy ra ở đây, Đức Chúa Thánh Thần, Đấng Yên ủi, nhắc nhở Hội thánh về từng chữ (câu) và từng hành động, và mặc khải ý nghĩa đích thực của nó.

The Upper Room speaks to us of service, of Jesus giving the disciples an example by washing their feet. Washing one another's feet signifies welcoming, accepting, loving and serving one another. It means serving the poor, the sick and the outcast.

Phòng Tiệc Ly kể cho chúng ta biết về sự phục vụ, Chúa Gie-su ban cho các môn đệ một tấm gương bằng sự rửa chân của họ. Sự rửa chân cho nhau biểu thị sự tiếp đón, tiếp nhận, yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Có nghĩa là phục vụ người túng thiếu, bệnh tật và người sống xa quê hương, (lỡ độ đường).

The Upper Room reminds us, through the Eucharist, of sacrifice. In every Eucharistic celebration Jesus offers himself for us to the Father, so that we too can be united with him, offering to God our lives, our work, our joys and our sorrows... offering everything as a spiritual sacrifice.

Phòng Tiệc Ly nhắc nhổ chúng ta, qua Hy Lễ Tiệc Thánh. Trong mỗi một Tiệc Thánh sự cử hành Đức Chúa Giê-su dâng thay cho ta bằng chính Người lên Đức Chúa Cha, cho nên cả chúng ta nữa có thể kết hiệp với Người, dâng lên Thiên Chúa đời sống, công việc làm, những vui mừng và những lo buồn, sầu khổ của ta.... Dâng mọi sự như một sự hy sinh thiêng liêng.

The Upper Room reminds us of friendship. "No longer do I call you servants – Jesus said to the Twelve – but I have called you friends" (Jn 15:15). The Lord makes us his friends, he reveals God's will to us and he gives us his very self. This is the most beautiful part of being a Christian and, especially, of being a priest: becoming a friend of the Lord Jesus.

Phòng Tiệc ly nhắc nhở ta vè tình huynh đệ. "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa – Đức Chúa Giê-su nói với Mười hai ông – Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu." (Gioan 15:15). Đức Chúa làm cho chúng ta trở nên bạn hữu của Người, mặc khải thánh ý Thiên Chúa cho ta và tụ ban cho ta ngay chính thân thể Người. Điều này là phần tốt đẹp nhất của sự sống một Ki-tô hữu và, cách dặc biệt, sự sống một linh mục: trở nên bạn hữu Đức Chúa Giê-su.

The Upper Room reminds us of the Teacher's farewell and his promise to return to his friends: "When I go... I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also" (Jn 14:3). Jesus does not leave us, nor does he ever abandon us; he precedes us to the house of the Father, where he desires to bring us as well.

Phòng Tiệc Ly nhắc nhở ta về lời từ biệt của Thầy và lời hứa của Người trở lại cùng những bạn hữu: "Khi nào Thầy đi...Thầy sẽ lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó" (Gioan 14:3) Đức Chúa Gie6su không từ bỏ ta, cũng không bao giờ không nhìn đến ta, Người đi trước ta để về nhà Cha, nơi mà Người cũng muốn đem chúng ta eùng tới..

The Upper Room, however, also reminds us of pettiness, of curiosity – "Who is the traitor?" – and of betrayal. We ourselves, and not just others, can reawaken those attitudes whenever we look at our brother or sister with contempt, whenever we judge them, whenever by our sins we betray Jesus.

Tuy nhiên, Phòng Tiệc Ly, cũng nhắc ta về sự phản bội, sự hiếu kỳ - "Ai là kẻ phản nghịch?" và về việc phản bội. Chính chúng ta, và không phải ai khác, có thể tái gợi lại những thái độ ấy bất luận khi nào chúng ta d8e36 ý đếnanh em chị em của ta bằng sự khinh rẻ, coi thường, bất cứ khi nào ta xét đoán họ, bất cứ khi nào bởi những tội lỗi ta, ta phản nghịch Chúa.

The Upper Room reminds us of sharing, fraternity, harmony and peace among ourselves. How much love and goodness has flowed from the Upper Room! How much charity has gone forth from here, like a river from its source, beginning as a stream and then expanding and becoming a great torrent. All the saints drew from this source; and hence the great river of the Church's holiness continues to flow: from the Heart of Christ, from the Eucharist and from the Holy Spirit.

Phòng Tiệc Ly nhắc nhở ta về sự chia sẻ, tình huynh đệ, sự hòa thuận và bình an trong chính chính ta. Có bao nhiêu tình thương yêu và sự thiện hảo đã tuôn chẩy ra từ Phòng Tiệc Ly! Có bao nhiêu long nhân ái đã tuôn ra từ ở đây, tương tự như một con sống từ một cái nguồn của nó, bắt đầu như một dòng suối và rồi trải rộng ra và trở thành một dòng thác lớn. Tất cả các thánh đã tử một nguồn này mà ra; và từ bây giờ một dòng song thánh thiện vĩ đại của Hội Thánh tiếp tục tuôn trào; từ Thánh Tâm Đức Ki-tô, từ Hy tế Thánh Thể và từ Đức Chúa Thánh Linh.

Lastly, the Upper Room reminds us of the birth of the new family, the Church, established by the risen Jesus; a family that has a Mother, the Virgin Mary. Christian families belong to this great family, and in it they find the light and strength to press on and be renewed, amid the challenges and difficulties of life. All God's children, of every people and language, are invited and called to be part of this great family, as brothers and sisters and sons and daughters of the one Father in heaven.

Sau chót, Phòng Tiệc Ly nhắc nhở ta về sự phát sinh gia đình mới,Một Hội Thánh, đã được thành lập bởi Đức Chúa Giê-su Phục sinh, một gia đình có một người Mẹ, Đức Nũ Trinh Maria. Những gia đình Ki-tô hữu thuộc về đại gia đình này, và ở trong ấy họ tìm thấy ánh sang và sức mạnh để thúc dục và canh tân, giữa những thử thách và những khó khan của đời sống. Tất cả con cái Thiên Chúa, của mọi dân tộc, ngôn ngữ, đã được kêu mời trở nên một thành viên của đại gia đình này, như những anh chị em và những con trai con gái của một Cha trên trời.

These horizons are opened up by the Upper Room, the horizons of the Risen Lord and his Church. From here the Church goes forth, impelled by the life-giving breath of the Spirit. Gathered in prayer with the Mother of Jesus, the Church lives in constant expectation of a renewed outpouring of the Holy Spirit. Send forth your Spirit, Lord, and renew the face of the earth (cf. Ps 104:30)!

Những chân trời này đã mở ra bởi căn phòng Tiệc Ly, những chân trời của Chúa đã Chỗi dậy và Hội Thánh Người. Từ ở Đây Hội Thánh đi ra, đã thúc đẩy bởi sự làm sống lại bẳng hơi thở của Thần Khí. Đã tập trung cầu nguyện cùng với Thân Mẫu Chúa Gie-su, Hội Thánh sống trong sự kỳ vọng không ngừng tuôn ra sự canh tân Của Đức Chúa Thánh Thần. Lậy Chúa, xin gửi Thánh Thần Nai tới, và canh tân bộ mặt trái dất (xem TV 104:30)

__._,_.__

 
MOI NGAY MOT CAU KINH THANH - THU HAI 27-5-14 PDF Print E-mail

CUỘC ĐỜI LÀ ĐI TÌM HẠNH PHÚC (2)
Vicky Quy Van
Today May 26-14 at 3:04 AM
"Đã hẳn, việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ. Quả vậy,  chúng ta không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ". (1 Ti-mô-thê 6, 6-8)

Tiến sĩ Billy Graham nói: "Mỗi người khi bước vào cuộc đời là khởi sự bước vào một cuộc tìm kiếm lớn lao: Đó là công cuộc tìm kiếm hạnh phúc". Điều nầy không ngoại trừ một ai, và các Tín hữu Ki-tô cũng vậy.

Nhưng nếu như một Tín hữu Ki-tô mà không tin kính, và không vui mừng cảm tạ Chúa về cuộc sống Chúa ban cho, tức là mãn nguyện nơi Chúa, thì dẫu cho có đạt được bao nhiêu thứ mình muốn, có được bao nhiêu điều mình mong, thì vẫn chẳng đạt được hạnh phúc.

Như khi Vua Sa-lô-môn cưới đến bà vợ thứ chín trăm chín mươi chín, ông vẫn chưa thấy được mãn nguyện. Trái lại, có lẽ tận tâm hồn ông đã cảm thấy, về mọi phương diện, mệt mỏi và ngán ngẩm, nhưng vì lòng khát khao hạnh phúc vẫn còn, nên ông cứ cho sửa soạn mọi sự để tiến hành việc cưới bà thứ một ngàn.

Nhưng người nữ thứ một ngàn nầy có làm cho ông thực sự được thỏa mãn, và hạnh phúc không? Dám chắc là không, bởi vì nếu chín trăm chín mươi chín bà mà không đem lại thỏa mãn cho ông được, thì nay có thêm một bà nữa cũng chỉ vậy thôi. Ông nói: "Kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời".

 
MOI NGAY MOT CAU KINH THANH - THUA HAI, SAU CN6PS-A : PDF Print E-mail

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

THỨ HAI, SAU CN 6 PS -A : "Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy". (Ga 15, 26)

* Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, là Thần Khí sự thật, Người sẽ dẫn bạn và tôi tới toàn vẹn, sẽ nói lại và loan báo cho tôi biết những điều sẽ xảy đến, để hôm nay tôi đi làm chứng cho Người về Đức Giê-su Phục sinh, đang hiện diện trong mỗi người Tín hữu.

Hướng Dương

 
MOI NGAY MOT CAU KINH THANH - CN6PS-A =DANG BAO TRO PDF Print E-mail

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

CHÚA NHẬT 6 PS-A- NGÀY 25-5-2014 : "Thầy sẽ xin  Chúa  Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí Sự Thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không  thấy và cũng chẳng  biết Người. Còn anh em biết Người , vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em". (Gioan 14, 16-17)

* Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần mà bạn và tôi thường kêu cầu Người trước mỗi giờ đọc kinh, cầu nguyện, Người là hơi thở, là sức sống, là Thần Khí Khôn ngoan hiểu biết, Thần Khí chỉ bảo và sức mạnh, Thần Khí thông hiếu và kính sợ Thiên Chúa, để dẫn dắt bạn làm việc lành.

Huyền Đồng

 
<< Start < Prev 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 Next > End >>

Page 1328 of 1555