mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7093
mod_vvisit_counterHôm Qua7975
mod_vvisit_counterTuần Này38748
mod_vvisit_counterTuần Trước32590
mod_vvisit_counterTháng Này96699
mod_vvisit_counterTháng Trước182520
mod_vvisit_counterTất cả11959340

We have: 92 guests online
Your IP: 54.224.118.247
 , 
Today: Oct 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
SONG VA CHIA SE LOI CHUA -CN32TN-A- CUNG HIEN DEN THO PDF Print E-mail

On Nov 7, 2014 1:04 PM, "Quang Le" wrote:

Feast of the Dedication of the Lateran Basilica

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

Gospel: John 2:13-22

13 Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem.
14 He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, 13 as well as the money-changers seated there.

15 He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money-changers and overturned their tables,

16 and to those who sold doves he said, "Take these out of here, and stop making my Father's house a marketplace."

17 His disciples recalled the words of scripture, "Zeal for your house will consume me."

18 At this the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?"

19 Jesus answered and said to them, "Destroy this temple and in three days I will raise it up."

20 The Jews said, "This temple has been under construction for forty-six years, and you will raise it up in three days?"

21 But he was speaking about the temple of his body.

22 Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the scripture and the word Jesus had spoken.

Phúc Âm: Gioan 2:13-22

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Dothái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem.
14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.

15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.

16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán".

17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

18 Người Dothái hỏi Đức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?"

19 Đức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại".

20 Người Dothái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?"

21 Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người.

22 Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.

Interesting Details

· This account of the purification of the temple follows right after the account of wedding at Cana (2:1-12)

· (v 16) my Father's house: For Jesus, the temple is not merely a building where people gather to worship, but a place among men and women where the God of Israel whom Jesus calls "my Father" has his dwelling.

· (v.17) "Zeal for your house has consumed me" is a quotation from Psalm 69:10. The disciples realized that what Jesus did fulfilled the words of Psalm 69. Their recollection cites the psalm with the verb in the future sense: "Zeal for your house will consume me". They unwittingly saw Jesus' actions as paving the way for conflict and death.

· (v.18) "sign": In the narrative of the wedding at Cana (v 12), John describes the transformation of water into vine as a "sign" of the fulness of the gifts of God to Israel. Here (v 18) people request for a "sign", a miraculous proof to guarantee belief. In (v 23) John concludes with many in Jerusalem going to believe in Jesus because of the "signs" that he did.

· (v.21) "his body": One of the great Johannine symbols. The body of the risen Christ is to be the focus of worship in spirit and truth (4:21-24); and the spiritual temple from which living waters flow (7:37-39) and (19:34)

Chi Tiết Hay

· Đoạn Phúc Âm kể lại việc tẩy uế đền thờ Giêrusalem tiếp theo đoạn nói về phép lạ Đức Giêsu làm tại Cana hóa nước thành ra rượu

· (c.16) "nhà Cha tôi": Đối với Đức Giêsu, đền thờ không phải chỉ có nghĩa là một tòa nhà nơi đó đân chúng tụ họp để thờ phượng nhưng là chính tấm lòng con người nơi đó Thiên Chúa của Israel, mà Ngài gọi là "Cha tôi", ngự trị

· (c.17) Đoạn "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân" được trích từ Thánh Vịnh 69:10. Các môn đệ nhận thức ra việc Đức Kitô làm phù hợp với những gì đã được tiên tri về Ngài qua TV 69. Tuy nhiên ở đây Gioan dùng động từ ở thời tương lai: "tôi đây sẽ phải thiệt thân", có ý muốn nói chính những việc Đức Kitô làm để tẩy uế đền thờ đã đẩy Ngài đến việc phải bị thiệt than

· (c.18) "dấu lạ": Trong đoạn kể lại tiệc cưới Cana, Gioan đã nói đến "dấu lạ" (câu 12) như là những ân huệ của Chúa để bày tỏ vinh quang của Ngàị Ở đây dân chúng đòi hỏi một "dấu lạ" để chứng tỏ quyền năng của Ngàị Trong câu 23, Gioan kết luận rằng nhiều người ở Giêrusalem đã tin vào Ngài nhờ những "dấu lạ" Ngài làm

· (c.21) "thân thể Người": đây là một biểu tượng mà Gioan ưa dùng. Trong câu (4:21-24) Gioan nói đến thân thể Phục Sinh của Đức Giêsu là trọng tâm của sự thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật; trong (7:37-39) và (19:34): thân thể Đức Kitô là nguồn mạch của dòng suối sự sống

One Main Point

For Christian, the new temple is the Body of Christ, and collectively they are the body of Christ and temple of God (2nd Reading: 1 Cor. 3:9)

Một Điểm Chính

Đối với một Kitô hữu, đền thờ mới chính là thân thể Đức Kitộ Và trong sự hiệp nhất, chính họ là thân thể của Đức Kitô và là đền thờ của Thiên Chúa (xem bài đọc hai: 1 Cor. 3:9)

Reflections

1. Imagine that you are the temple Jesus visited. How would his visit be different or similar to this account?

2. How might the zeal for God's temple inspire and sustain your willingness to serve others?

Suy Niệm

1. Hãy hình dung bạn chính là đền thờ mà Đức Giêsu viếng thăm. Ngài sẽ có phản ứng giống hoặc khác như những gì đã xảy ra ở Giêrusalem?

2. "Lòng nhiệt thành việc nhà Chúa" đã đánh động và thúc đẩy bạn phục vụ anh chị em như thế nào

-----------------

 
TAM SU VOI CHUA NHU NGUOI BAN #160 =THINH LANG CAU NGUYEN PDF Print E-mail

     CẦU NGUYỆN TRONG TÂM HỒN THINH LẶNG # 25

              * Praying in The Silence of The Heart *

                                 =====

* Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí an ủi, Ngài nhận lời nguyện rất đơn sơ của chúng con, khi tìm trao phó mọi sự cho Ngài, và vui mừng vì những điều Cha thực hiện trong tâm hồn chúng  con.

- Holy Spirit, consoling Spirit, rceive our very simple prayer as we seek to entrust everything to you, and to rejoice at what you accomplish in our souls.

Roger -   www.taize.fr

 
KINH THANH LA BUC THU TINH # 32 = GIA TRI TIEN BAC PDF Print E-mail

Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 31TNA

Bài đọc: Phil 3:17-4:1; Lk 16:1-8.

1/ Bài đọc I: 17 Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em.

18 Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô:

19 chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian.

20 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.

21 Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.

1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.

2/ Phúc Âm: 1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.

2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!

3 Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.

4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!

5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?

6 Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.

7 Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.

8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Giá trị của tiền bạc

Mục đích của Thiên Chúa khi cho con người sống trên trần gian không phải để đầu cơ tích trữ của cải, nhưng là để làm vinh danh Thiên Chúa, và để xứng đáng lãnh nhận cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Tiền bạc là của Thiên Chúa ban cho con người xử dụng, nó chỉ là phương tiện sinh sống chứ không phải đích điểm. Con người cần biết xử dụng tiền của để mưu ích cho mình và tha nhân trong cuộc sống đời này để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Trong Bài đọc I, Thánh Phaolô nhắc nhở cho các tín hữu Philipphê đừng quên mục đích cao trọng của cuộc đời để chỉ tôn thờ của cải vật chất. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu khen người quản lý bất lương vì ông biết dùng của cải vật chất để mua bạn bè; ông hy vọng họ sẽ giúp ích lại cho ông trong tương lai.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta sống trên đời này không phải là để ra sức vơ vét của cải, vì đã biết rất rõ: không ai có thể mang theo được gì khi xuôi hai tay nằm xuống.

- Bạ và tôi phải biết xử dụng của cải Chúa ban để sinh lợi ích cho mình và tha nhân ở đời này; đồng thời biết dùng tiền của để đầu tư sinh lợi cho cuộc sống mai sau.

- Quý vị đừng bao giờ quên nấc thang giá trị để biết hành xử cho đúng: (1) Thiên Chúa, (2) con người, và (3) của cải vật chất. Đảo lộn thứ tự của nấc thang giá trị này, sẽ mang lại những hậu quả vô cùng tai hại cho người làm nó.

Kính chuyển:

Hồng
----------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU BAY-CN31TNA PDF Print E-mail

CHIA SẺ LỜI CHÚA -Thứ Bảy tuần 31TNA

NhanCu chuyển

TIN MỪNG LUCA : 16,9-15

TIỀN CỦA HAY NƯỚC TRỜI?

Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu." (Lc 16,9)

Suy niệm: Người ta nói đùa rằng: "Tiền không quan trọng nhưng những vấn đề quan trọng đều giải quyết bằng tiền." Rõ ràng tiền là một trong những thứ cần thiết nhất trong cuộc sống con người. Tiền tự nó không xấu, không tốt: Tốt hay xấu là tùy ở nhận thức, thái độ và cách sử dụng của con người. Cho nên, trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su không lên án tiền của, cũng chẳng bác bỏ sự giàu sang. Ngài chỉ nhắc nhở chúng ta về cách sử dụng tiền bạc: đừng coi trọng tiền bạc hơn Chúa, đừng ảo tưởng có thể vừa thờ Chúa vừa gắn bó với tiền của. Trái lại, hãy dùng tiền của "mua" lấy tình bằng hữu trong đời sống hôm nay, để rồi mai ngày ta sẽ được đón rước vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu.

Mời Bạn: Tiền của thật sự cần thiết cho cuộc sống. Thế nhưng, nó cũng là nguyên nhân làm đổ vỡ bao tình nghĩa cha mẹ, anh em, bạn bè, cũng như làm hư hỏng bao con người. Trong tinh thần năm Phúc Âm Hóa Gia Đình, mời bạn và các thành viên gia đình tập sống siêu thoát với của cải vật chất, sử dụng tiền của như phương thế tạo tình bằng hữu với những người lân cận, đó chính là một cách để Phúc Âm Hóa mình.

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập chia sẻ, giúp đỡ một gia đình nghèo với số tiền hợp khả năng của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi sự trên đời này đều bởi Chúa mà ra, và những gì con có được hôm nay cũng là của Chúa ban. Xin Chúa cho con biết dùng những của cải Chúa ban để phục vụ việc xây dựng Nước Chúa, sinh ích cho anh chị em chung quanh con, đặc biệt là gia đình con. Amen.

Thanhlinh.net

----------------

Lời Chúa hôm nay

-----------------

 
SONG VA CHI SE LOI CHUA - CN32TN-A PDF Print E-mail

Dedication of Saint John Lateran, year A, Nov. 9th 2014

                                      ******
First reading; Ezekiel 47; 1-2, 8-9 , 12; Responsorial Psalm 46; Second Reading: 1 Corinthians 3: 9-11, 16-17; Gospel: John 2: 13-22.


This Sunday we celebrate the Dedication of the Lateran Basilica. This Basilica in Rome has been considered for sometimes as the Cathedral of the Pop. Today, perhaps with good reason, all the Major Basilicas of Rome are considered more or less Cathedrals of the Pop. Nevertheless, the Basilica of Saint John Lateran still is considered the most important one.


The feast of the dedication of a Church is considered a feast of the Lord. The dedication of parish churches or of churches of religious communities becomes a solemnity and outranks a Sunday of ordinary Time. The readings clearly point us to Jesus Christ, who is foundation of every church and who comes from the Father for our Salvation. Jesus considers Himself as the temple. He is the Church. He calls each of us to enter the Church and to worship in the temple that He is.
In the second reading, Paul insists that we are the temple of God and the Holy Spirit dwells in us. This Holy Spirit dwells in us personally and individually, but also dwells in us as the chosen people, the community saved by the Lord Jesus.
Jesus proclaims that He is the temple and that no one can destroy Him; even though they kill Him. This is one of those great predictions of the passion and resurrection that are so astounding at times, no matter how they come to be in the gospel.
In celebrating the dedication of a Church, we celebrate the Lord Jesus Himself. It is not the building that is important but the fact that the building is given over to the worship of God. It is truly wonderful about being able to have a building dedicated to the worship of God.
We cannot deny that the Churches dedicated to the worship of Christ have been and are wonderful places for the Lord's people to praise our Lord and to pray.
Celebrating the Dedication of the Lateran Basilica, as the Catholics, we also celebrate our unionwith the Holy Father. This celebration points us to Christ and also to the external bonds communion that united in the Catholic Church. The Pop is not Christ but is the Vicar of Christ on earth. When the Pop fulfills his service in the Church, he brings all of us closer to the Lord Jesus. The Pop is the servant of the servant of God.


Let us rejoice today that we are able to have churches. In some countries, religious freedom has been limited or almost none existed. We must stand by and reach out to our sisters and brothers in those countries, in prayers and tangible supports. Let us rejoice that God has given Himself to us in Jesus Christ and pours out the Holy Spirit on us. May this gift of salvation be shared with all peoples throughout the world?
Dcn Peter Tran the Ky

 
<< Start < Prev 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 Next > End >>

Page 1328 of 1654