mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2628
mod_vvisit_counterHôm Qua3080
mod_vvisit_counterTuần Này10563
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này122595
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16612387

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN4PC-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bẩy 9-5-20

Phúc Âm Thánh Gioan. (14: 7-14): AI TIN VÀO THẦY SẼ LÀM ĐƯỢC VIỆC THẦY LÀM

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Vào thời điểm Chúa Giêsu loan báo sự ra đi của ngài sắp đến gần, ông Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?"(Ga. 13, 56) Ông Tôma nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?"(Ga. 14, 5) Ông Philíphê hỏi Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con."(Ga. 14, 8)

Mặc dù Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của mình cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha trên trời và đã nói về Ngài nhiều lần rồi, ông Phillip và các môn đệ vẫn không biết Chúa Giêsu thực sự là ai. Chúa Giê-su đã nói: "Tôi và Chúa Cha là một."(Ga. 10, 30) Chúa Giê-su nói như là khiẻn trách ông Philipphê: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?"(Ga. 14, 9-10)

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa là Cha trên trời và đã được Ngài sai đến để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa cho thế gian. Mặc dù mang hình hài là một con người, Chúa Giêsu là vị Thiên Chúa - Người. Chúa Giêsu đã nói với môn đệ về căn tính của ngài là Thiên Chúa. Do đó, ai thấy Thiên Chúa là Con Một cũng là thấy Thiên Chúa là Chúa Cha. Nói cách khác, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa có hai bản tính là nhân tính và thiên tính, và Ngài thực sự là Thiên Chúa.

Tôi tôn thờ Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể, ngài không phải là một người đơn thuần như tất cả mọi người. Khi tôi thờ phượng Chúa Giêsu ngự trong Thánh Thể trên bàn thờ hoặc trong nhà tạm nhỏ, tôi cũng thờ phượng Thiên Chúa là Cha ngay nơi trần gian này. Thánh Kinh đã nói nhiều lần: "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài."(Lc. 7, 16)

Khi lệnh cấm phải "ở trong nhà" được dỡ bỏ, tất cả người Công giáo có thể trở lại Nhà thờ để thờ phượng Chúa Giêsu đang sống giữa dân ngài. Khi tôi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ở trong tôi như Ngài đã phán rằng: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy."(Ga. 6, 56)

Bình an của Chúa Kitô.

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 5-9-20

Gospel JN 14: 7-14

Jesus said to his disciples: "If you know me, then you will also know my Father. From now on you do know him and have seen him." Philip said to Jesus, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else, believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these, because I am going to the Father. And whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything of me in my name, I will do it."

Reflection:

At the time Jesus announced his departure is about to come, Peter asked Jesus, "Master, where are you going?"(Jn. 13, 36) Thomas said to Jesus, "Master, we do not know where you are going; how can we know the way?"(Jn. 14, 5) Today's Gospel, Phillip asked Jesus, "Master, show us the Father, and that will be enough for us."(Jn. 14, 8)

Although Jesus taught his disciples to pray to God the Father in heaven and talked about Him many times, Phillip and his disciples did not know who Jesus really was. Jesus said, " The Father and I are one."(Jn. 10, 30) Jesus said to Phillip, "Have I been with you for so long a time and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me?"(Jn. 14, 9-10)

Jesus is the Son of God the Father in heaven and was sent by Him to bring God's salvation to the world. Despite being human, Jesus is God made Man. Jesus told his disciples about his identity as God. Therefore, everyone who sees God as the only Son also sees God as the Father. In other words, Jesus is the Son of God in two natures: humanity and divinity, and He is truly God. Therefore, everyone who sees God as the only Son also sees God as the Father. In other words, Jesus is the Son of God in two natures: humanity and divinity, and He is truly God.

I worship Jesus as the incarnate God, not a mere person like everyone. When I worship Jesus dwelling in the Blessed Sacrament on the altar or in the tabernacle, I also worship God, the Father right here on earth. The Holy Scripture says many times: "God has visited his people" (Lk. 7, 16)

When the ban "shelter-in-place" is lifted, all Catholics can return to the Church to worship Jesus living among his people. When I received the Eucharist, Jesus was in me as He said, "Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him."(JN. 6, 56)

Who has ears ought to her.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - CN5PS-A PDF Print E-mail

Hong Nguyen

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A

Lời Chúa : Ga 14, 1-12: THẦY LÀ ĐƯỜNG - JESUS, THE WAY.

Đây là những lời tâm sự cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi bước vào tử nạn. Những lời tràn ngập tình yêu. Sau khi Chúa thông báo cho các ông việc một môn đệ sẽ nộp Thầy và Thầy sẽ ra đi. Các ông tỏ ra bối rối và buồn phiền. Chúa biết điều đó, vì thế Ngài bảo : "Anh em đừng xao xuyến và sợ hãi".

Trong đầu của các ông rối bù nhiều câu hỏi mà chưa nói ra được. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của các môn đệ, chúng ta nghĩ sao ? Chúng ta có buồn và thắc mắc không ? Sống với Thầy mấy năm nay, được Thầy dạy dỗ, được gần gũi với Thầy, thân mật và yêu thương. Rồi đột nhiên Thầy nói Thầy sẽ ra đi, làm sao không thắc mắc ? Vì thế Chúa cho các ông biết lý do Ngài ra đi để làm gì : " Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em". Chúa dùng cách nói cụ thể để giúp cho các ông hiểu công việc của Ngài : " Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở...Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em...Rồi Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy".

Thầy đi không phải vì lợi ích của Thầy mà là vì anh em, vì lợi ích của anh em. Thầy dọn chỗ cho anh em trong nhà Cha Thầy. Dọn chỗ đây là một cách nói cụ thể cho dễ hiểu, tức là chuẩn bị cho anh em. Nhà của Cha Thầy cũng chỉ là một cách nói cụ thể, vì trong thế giới thiêng liêng, không cần một chỗ nào. Đích điểm của cuộc sống nầy là về với Chúa Cha, vì Chúa Cha mới là nguồn hạnh phúc tuyệt vời của mọi người con của Ngài. Chúa Giêsu đến trong trần gian là để dẫn chúng ta trở về quê thật của chúng ta là Chúa Cha. " Thầy đi... Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó".

Ngài không đi và bỏ anh em, nhưng ngược lại Thầy sẽ trở lại. Vì thế anh em đừng xao xuyến. Thầy đi đâu anh em đã biết đường rồi. Anh em đã nghe Thầy dạy dỗ bấy lâu nay, anh em hãy làm theo những gì Thầy đã dạy. Đó là con đường để đến với Thầy. Nhưng Tôma thắc mắc : " Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường ?" Tôma, con người cũng bộc phát không kém Phêrô, con người không tin ai cho đến khi Chúa cho ông nhận ra Chúa. Nhờ vấn nạn đó, Chúa mạc khải thêm nhiều điều quan trọng.

Điều quan trọng thứ nhất : " Thầy là đường, là sự thật và là sự sống". Trong trời đất nầy, không ai dám tự xưng mình như thế. Chỉ có Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa. Đường nầy dẫn chúng ta đến với Chúa Cha là nguồn sự sống và hạnh phúc. Chúng ta không có con đường nào khác. Những con đường của loài người không thể dẫn chúng ta đến hạnh phúc và thường là bế tắc, và nếu có đem lại cho chúng ta những lợi ích nào thì cũng chỉ làm tạm bợ. Chỉ có Ngài là con đường duy nhất, chắc chắn nhất để dẫn chúng ta vào hạnh phúc bất diệt. Những lời Ngài dạy, gương sống của Ngài, là đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha mà không lạc lối : " Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Điều quan trọng thứ hai : Thầy là sự thật". Nơi Ngài không có sự gian dối, không có lầm lạc. Thầy là Ngôi Lời, đầy ân sủng và sự thật. nhờ đó chúng ta có thể thờ phượng Chúa trong tinh thần và sự thật. Ngài mạc khải cho chúng ta Chúa Cha, Cha của Ngài, là nguồn sự thật duy nhất. Chúng ta được mời gọi sống trong sự thật. Yêu thương thực tình không dối trá. Chúa còn hứa ban cho chúng ta Thần Khí sự thật. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến sự thật vẹn toàn, là Chúa Cha.

Điều quan trọng thứ ba : "Thầy là sự sống". Cuộc sống đời nầy chỉ là tạm thời, chóng qua và tàn lụn theo ngày tháng, sự sống của Chúa là sự sống vĩnh cửu. Qua cuộc đời tạm nầy, chúng ta sẽ được cùng sống với Chúa trong vinh quang. Chúa đã toàn thắng sự chết, sự chết không còn quyền gì trên Ngài nữa. Sống trong Ngài mới là sống thật. Ngài là Bánh ban sự sống. Ăn lấy Ngài chúng ta mới thực sự là sống. Vì ai ăn bánh nầy sẽ được sống muôn đời.

Chúa Giêsu đến trong trần gian là để mạc khải Chúa Cha và qua Ngài, chúng ta đến với Chúa Cha là nguồn tình yêu và là nguồn sự sống. Chúng ta không thế thấy Chúa Cha Ngài mới là hiện thân của Chúa Cha vô hình. Vì thế, Ngài nói với các môn đệ : " Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngày từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người". Qua lời yêu cầu của Philipphê xin được thấy Chúa Cha, Chúa Giêsu nói rõ cho mọi người chúng ta biết : " Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người"

...Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Câu nầy được lặp lại hai lần. Chúng ta hiểu như thế nào ? Chúa xác quyết một cách rất mạnh mẽ và rõ ràng mối liên hệ giữa Ngài với Chúa Cha. Và mọi việc Ngài làm, mọi lời Ngài nói là hoàn toàn theo ý Chúa Cha. Vì thế hãy tin vào Thầy. Chỉ có Thầy mới hướng dẫn chúng ta dến với Chúa Cha vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.

Lm Trầm Phúc.

Kính chuyển:

Hồng

--------------------------------

 
SỐNG TỈNH THỨC = GM BÙI TUẦN- SÁM HỐI PDF Print E-mail

THÔNG BÁO TIN VUI # 228 - Website ChiaseLoiChua.com

CẦN SÁM HỐI TRƯỚC THỜI ĐẠI DICH COVID-19

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra một hình ảnh bình dân, để khuyên chúng ta cầu nguyện trong sám hối. Ngài bảo chúng ta hãy nhìn vào bàn tay. Ngón cái là hình ảnh những ai gần gũi với mình. Ngón út là hình ảnh những kẻ yếu đuối, bé nhỏ. Bản thân mình chính là ngón út.

1.

Cách đây 13 năm, Hội thánh sống trong bầu khí u sầu. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lâm bệnh nặng. Ngày 25.3.2005, là ngày thứ sáu Tuần Thánh, theo thông lệ, có một lễ nghi viếng đàng thánh giá ngoài trời. Hồng Y Ratzinger, Bộ trưởng Đức Tin, được Đức Giáo Hoàng ủy quyền, đã đọc một bài suy gẫm về 14 chặng đàng thánh giá.

2.

Bài suy gẫm đó càng làm cho bầu khí thêm u sầu tăm tối. Thí dụ, đến chặng thứ 9, Đức Hồng Y nói:

"Thánh giá quá nặng đã khiến Chúa Giêsu ngã xuống, đó chính là tội lỗi thời nay: Xã hội thì sống tục hóa xa Chúa. Chính Hội thánh cũng sa sút đạo đức. Nhiều tín hữu rước Mình thánh với trái tim tội lỗi. Lời Chúa bị lạm dụng. Lời giảng chỉ còn là những lời trống rỗng.

Bao nhiêu là kiêu ngạo và tự mãn trong Hội thánh. Sự phản bội của các môn đệ Chúa và sự rước Mình máu Chúa một cách bất xứng, đó là những đau khổ đè nặng trên Đấng Cứu Thế".

3.

Với những lời lẽ xót xa, Đức Hồng Y Ratzinger mô tả Hội thánh như một chiếc tàu đáng phải chìm xuống, sau này là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.

4.

Hình như trong suốt cuộc đời Giáo Hoàng của ngài và cho đến bây giờ, bài suy niệm trên đây vẫn là những tâm tình sám hối mở đường cho mọi cải cách trong Hội thánh.

5.

Khi đọc bài suy niệm trên đây, tôi nhận thấy rõ điều này:

Tình hình xã hội hiện nay đang là một cuộc khủng hoảng về đạo đức. Xã hội là thế. Mà Hội thánh cũng thế. Vì thế, Hội thánh nói chung và từng môn đệ Chúa nói riêng cần phải khiêm nhường sám hối TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19:

VÌ THẾ BẠN VÀ TÔI CẦN TĨNH LẶNG ĐỂ: "TA THẤY CHÚA -ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA - ĐỂ TA THẤY SAI LẦM - ĐỂ TA SÁM HỐI - ĐỂ TA CẦN SỬA MÌNH VÀ ĐỂ TA XIN LỖI CHÚA VÀ ANH EM.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

---------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN4PS-A PDF Print E-mail

Hong Nguyen

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 1-6): THẦY LÀ ĐƯỜNG

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thì Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thấy ở đâu, thì các con cũng ở đó với Thầy. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi ?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

SUY NIỆM/SỐNG VÀ CHIA SẺ

Trong cuộc lữ hành trần gian, mỗi Kitô hữu phải trả lời cho được con đường nào đưa ta đến hạnh phúc đích thực trên quê trời? Phải chăng đó là lối sống ăn ngay ở lành, sống đạo đức thánh thiện, v.v.?

Trang Tin Mừng cho chúng ta biết có một con đường dẫn chúng ta đến Nước Trời mà chính Đức Giêsu mặc khải: đó là con đường mang tên Giêsu. "Tôi chính là con đường" và con đường Giêsu là con đường duy nhất đưa con người đến hạnh phúc thiên đàng. Chỉ qua con đường Giêsu, con người mới tới được quê trời – nơi Thiên Chúa ngự trị bởi Chúa Giêsu khẳng định: "không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Người".

Nhân loại chúng ta thật hạnh phúc vì có được con đường như thế! Và mỗi chúng ta thật hãnh diện vì mình đang đi theo con đường Giêsu. Con đường này chắc chắn dẫn ta đi đúng lộ trình về quê hương đích thực trên quê trời.

Chúa Giêsu đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta và Người sẽ trở lại đón chúng ta. Vì Người ở đâu thì chúng ta cũng sẽ được ở đó. Vì vậy, mỗi chúng ta phải biết chuẩn bị những hành trang nào và phải thực hiện những gì nơi con đường Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là con đường dẫn chúng con về với Chúa Cha. Xin cho chúng con luôn vững tin bước theo con đường của Chúa và trở thành con đường bé nhỏ dẫn người khác bước đến con đường chính lộ Giêsu. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

-----------------------------------

 
ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - BA THIÊN CHỨC PDF Print E-mail

Tram Tu
Fri, May 8 at 2:57 AM

BA THIÊN CHỨC: TƯ TẾ - NGÔN SỨ - VƯƠNG ĐẾ cứ để cho ruồi nó bu

Khổng Nhuận

Thư thứ nhất của thánh Phêrô 2 : 9 "Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng Tư Tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa".

Từ Lời Kinh Thánh này, Giáo hội xác tín 3 Thiên Chức cao trọng: Vương đế, Tư tế và Ngôn sứ.

1. Thiên Chức Vương Đế

Còn nhỏ, chúng tôi chưa hề nghe ai nói về Thiên Chức này.

Ngay cả thời gian ở chủng viện, cũng nghe các cha giáo nói loáng thoáng về Thiên Chức này nhưng bọn chủng sinh chúng tôi có hiểu mô tê gì đâu.

Chúng tôi hiểu đại khái rằng: Thiên chức Vương đế là thiên chức cai quản có vẻ dành riêng cho hàng giáo phẩm và hàng linh mục là những người có nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên. Hàng ngũ giáo dân đừng có mơ tưởng tới thiên chức cao quý này.

Cứ nhận mình là tôi tớ phàm hèn, tội lỗi, cho an thân, an phận, suy nghĩ nhiều coi chừng rối Đạo thì khốn!!!

Nhưng từ khi khám phá ra mình là con của Chúa, mắt tôi mới sáng ra và hiểu thấu vấn đề này.

À thì ra, chúng tôi chính là hoàng tử, công chúa, con vua cả trời đất. "Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa". (1Ga 3:1).

2. Thiên Chức Tư Tế

Nói tới Tư Tế là chúng tôi nghĩ ngay tới Thiên Chức linh mục, chứ có bao giờ chúng tôi nghĩ mình là Tư Tế đâu.

Thánh Phao lô đã thấm phong cách Tư Tế Giêsu, nên ngài đã để lại cho ta một kinh nghiệm tuyệt vời : "Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người" (Rm 12:1).

Hiến dâng thân mình nghe có vẻ cao siêu quá. Hóa ra dễ hơn ăn cơm sườn.

Không phải chỉ khi nào xem lễ, đọc kinh, tôi mới hiến dâng thân mình ...

Mà còn nhiều việc khác nữa:

Cùng với Giêsu con dâng lên Chúa Cha bài học này..

Cùng với Giêsu con dâng lên Chúa Cha việc nhặt cỏ cho sạch...

Cùng với Giêsu con dâng lên Chúa Cha việc viết bài chia sẻ này..

Cùng với Giêsu con dâng lên Chúa Cha việc tắm mát...

Và còn hàng trăm điều: Cùng với Giêsu con dâng lên ...khác nữa...

Chính những giây phút đó, tôi thực sự là một tư tế hiến dâng thân mình làm của lễ sống động ngay trong cuộc sống thường ngày của mình.

3. Thiên Chức Ngôn Sứ.

Đây là từ rất mới đối với tôi. Trước kia, tôi nghe nói tới Tiên tri, mà làm Tiên Tri - biết trước - thì chịu chết!!! Sau này người ta thay từ Tiên Tri bằng từ Ngôn Sứ để chỉ người Loan báo Tin Mừng.

Loan báo Tin Mừng chính là loan báo tin vui cho người khác.

Tin vui gì vậy?

Tin vui trọng đại nhất, thú vị nhất, nền tảng nhất: Tôi vốn là con của Chúa...

Khi loan báo tin mừng, tôi chia sẻ cảm nghiệm cuộc sống bình an, hạnh phúc trong Chúa như em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, như chú cả nhỏ tung tăng bơi lội trong đại dương tình thương của Ngài...

Tóm lại, trong 3 Thiên Chức, Thiên Chức căn bản và nền tảng chính là Thiên Chức Vương Đế ..

Một khi mang tâm tình con yêu dấu của Chúa bằng cách tập sống với Ngài thì ngay lúc đó tôi cũng đang thực hiện Thiên Chức Tư Tế và Ngôn Sứ.

Tôi xin đưa ra một dẫn chứng nho nhỏ có thật ngay trong gia đình tôi.

Lúc con tôi còn nhỏ, học bài giáo lý về 3 chức năng Vương Đế, Tư Tế, Ngôn Sứ. Sau khi nghe giáo lý viên giải thích mà vẫn chưa hiểu, nó về nhà hỏi tôi. Tôi giải thích vắn tắt như sau.

Giả sử khi học bài, con tâm sự với Chúa:

Chúa ơi, cùng với Chúa con học bài đây.

Thì con đã thực hiện chức năng Vương Đế, vì con đang học bài trong tâm tình con thảo của Chúa

Và cũng trước khi học, con thì thầm: Chúa ơi con dâng giờ học này lên Chúa .. Thì con đã thực hiện chức năng Tư Tế rồi còn gì.

Nếu bất ngờ có ai đó, đặc biệt là những học sinh lười biếng trông thấy con học hành chăm chỉ như thế, sẽ cảm thấy cần phải bắt chước gương tốt này mà cố gắng bớt ham chơi để học hành chăm chỉ hơn một chút, thì con đã thực hiện chức năng Ngôn Sứ rồi đó.

Nghe tôi giải thích, nó gật gù ra vẻ ta đây hiểu, nhưng để thực hành và cảm nhận thực sự thì đòi hỏi thời gian rất dài.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cho nó hiểu được chút nào hay chút ấy còn hơn là không hiểu gì cả như bố nó ngày xưa thì thiệt thòi quá.

 

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Kết luận, ngay từ khi chịu phép Rửa, chúng tôi đã mang trong mình 3 Thiên Chức cao quý, nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi cứ để cho ruồi nó bu. Xem(DÂNG) lễ ngày chủ nhật đã đủ chứng tỏ mình là con nhà có đạo rồi.!!! Thánh lễ, chúng con ra về... sống y như người chẳng biết Chúa là ai!!! *TỪ NAY TÔI QUYẾT TÂM THỰC HÀNH BA CHỨC VỤ CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRÊN.

Nguồn https://tramtubensuoi.blogspot.com/2020/05/ba-thien-chuc-cu-e-cho-ruoi-no-bu.html

--

 

--------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 2017