mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5269
mod_vvisit_counterHôm Qua10365
mod_vvisit_counterTuần Này5269
mod_vvisit_counterTuần Trước57101
mod_vvisit_counterTháng Này62370
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15142828

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
GẶP GỠ ĐỨC KITO - NGÀY 04-12-3019 PDF Print E-mail

Tuyen Pham
Dec 3 at 2:29 PM

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Tue, Dec 3, 2019 at 3:41 AM
Subject: [TĐCN] MẾN YÊU HẰNG NGÀY, 04-12
To:

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-12-2019

" Đừng bao giờ chán nản việc đến gặp Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong lắng nghe Lời Chúa, và trong lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể. " (ĐGH. Phanxicô)

Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

--

"Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành"

(ĐGH. Phanxicô)

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCWwAwtNq81DezUeb2AGgmDrexVCQChvXkDPkzkUzOTFfQ%4

--------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THƯ BA 03-12-2019 PDF Print E-mail

qua1955 .
Lễ Thánh Phanxicô Xavier, Linh mục.

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 3-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc. 10: 21-24)

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế.
Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!"
Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe. "

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Nước Thiên Chúa đã đến khi Chúa Cha sai Con Một đến trong thế gian. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Con Thiên Chúa đã đến làm người và nhiều người Do Thái đương thời với Chúa Giêsu đã không thể nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa.

Các môn đệ có thể nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống. Ông Simon Phêrô nói với Chúa Giêsu: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."(Mt. 16, 16) Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đáp lại: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời."(Mt 16, 17)

Chúa Giêsu là mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa-Người. Nếu Thiên Chúa không tỏ lộ chính ngài, không ai có thể biết Ngài. Chúa Cha tỏ bày Chúa Giêsu là Con Một chỉ dành cho người biết khiêm nhường có tâm hồn đơn sơ. Người thông thái khôn ngoan không thể tự họ tìm biết Chúa Giêsu là ai ngoài trừ sự tỏ bày của Thiên Chúa.

"Không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí."(1 Co. 12, 3) Thiên Chúa đã sai Con Một là Đấng Cứu thế đến thế gian để cứu tất cả mọi dân tộc. Bất cứ ai khiêm tốn tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, và ăn năn sám hối tội lỗi sẽ được cứu rỗi.

Mẹ Maria nói:
"Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng."(Lc. 1, 51-53)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Memorial of Saint Francis Xavier, Priest

Bible sharing - Tuesday 12-3-19

Gospel LK 10: 21-24

Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, "I give you praise, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him." Turning to the disciples in private he said, "Blessed are the eyes that see what you see. For I say to you, many prophets and kings desired to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it."

Reflection!

The Kingdom of God has arrived when the Father sent the Son to the world. Jesus is the Son of God, a Savior of the world. The Son of God came to the world in human form and many Jew contemporaries could not be able to recognize him the Son of God.

The disciples could recognize Jesus as the Son of the living God. Simon Peter said to Jesus, "You are the Messiah, the Son of the living God."(Mt. 16, 16) However, Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father."(Mt. 16, 17)

Jesus is the mystery of the incarnation. Jesus is God made man. If God did not reveal himself, no one could know Him. God the Father reveals Jesus the Son only for the humble and the simple heart. The wise and the learned can not be able to find out who Jesus is by themselves but God's revelation.

No one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit."(1 Co. 12, 3) God sent the Son, a Savior to the world to save all nations. Whoever is humble to accept Jesus a Savior, and repents from sins would be saved.

Mary said, "He has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly. The hungry he has filled with good things; the rich he has sent away empty."(Lk. 1, 51-53)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------

 
GẶP GỠ ĐỨC KITO - NGÀY 03-12-2019 PDF Print E-mail

Tuyen Pham
Dec 2 at 3:43 PM

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Mon, Dec 2, 2019, 3:46 AM
Subject: [TĐCN] MẾN YÊU HẰNG NGÀY, NGÀY 03-12
To:

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-12-2019

" Mến yêu Chúa Ki-tô không phải là thứ tình yêu hời hợt bề ngoài. Nhưng đó là thái độ của một con tim mà chúng ta thể hiện ra khi chúng ta sống như ý Chúa muốn. " (ĐGH. Phanxicô)

Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCVqpp5q-5SeQdC7XNJOmn3PQMLpNXeQeJTnbZEzJkWCEg%40mail.gmail.com.

---------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN1MV-C PDF Print E-mail

qua1955 .
Dec 1 at 6:55 PM


CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 2-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. (MT 8: 5-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

Mặc dù viên sĩ quan có quyền ra lệnh cho binh lính phải tuân lệnh mình, ông vẫn không thể giúp đỡ người đầy tớ của ông. Tình yêu và sức mạnh của con người chỉ có giới hạn nhưng với Thiên Chúa thì quyền năng Ngài là vô hạn và tình Ngài thì vô biên.

Viên sĩ quan đã khiêm tốn ở hai khía cạnh. Một là ông nhận biết quyền lực của mình chỉ có giới hạn. Hai là ông đã hạ mình xuống với Chúa Giêsu. "Lạy Chúa, con không đáng được Chúa ngự vào nhà con."(Mt. 8, 8)

Tôi đã học được gì từ viên sĩ quan này? Một tình yêu đích thực, một sự khiêm nhường thực sự và một đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu đóng vai trò quan trọng để được lãnh nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Lời nói đầy quyền năng của Chúa Giêsu không chỉ chữa lành các bệnh nhân, trục xuất quỉ dữ, nâng dậy kẻ chết ... mà còn ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tin vào Ngài.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời."(Ga. 6, 68)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 12-2-19

Gospel MT 8: 5-11

When Jesus entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him, saying, "Lord, my servant is lying at home paralyzed, suffering dreadfully." He said to him, "I will come and cure him." The centurion said in reply, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed. For I too am a man subject to authority, with soldiers subject to me. And I say to one, 'Go,' and he goes; and to another, 'Come here,' and he comes; and to my slave, 'Do this,' and he does it." When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, "Amen, I say to you, in no one in Israel have I found such faith. I say to you, many will come from the east and the west, and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob at the banquet in the Kingdom of heaven."

Reflection!

Although a centurion had his authority to order his soldiers to obey him, he could not be able to help his servant. Human love and power are limited, but with God his power is infinite and love is infinite.

A centurion was humble himself in two aspects. He acknowledged his power limitted. He was humble himself to Jesus. He said, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed."(Mt, 8, 8)

What did I learn from this centurion? A true love, a real humility and a strong faith in Jesus play the important roles in recieving the salvation of God.

The power of Jesus' word did not only heal the sick, expelled demons, raised up the dead... but also gives eternal life for whoever believes in Him.

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life."(Jn. 6, 68)

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI CN1MV-A PDF Print E-mail

Chi Tran

Niềm tin đích thực.

02/12 – Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.

"Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".(câu 11)

Lời Chúa: Mt 8, 5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!"

Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".

*SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA : Từ phương Đông phương Tây

Tín đồ Do thái giáo có tiếng về sống đức hy vọng.

Họ đã hy vọng và vẫn còn hy vọng Đấng Mêsia sẽ đến để đem ơn cứu độ.

Họ đã chờ và vẫn chờ từ bao ngàn năm nay.

Còn Kitô hữu chúng ta có tiếng về sống đức ái.

Tuy nhiên, tự bản chất Kitô giáo vẫn là tôn giáo của đức hy vọng.

Chúng ta tin Đấng Mêsia là Đức Giêsu đã đến rồi.

Ngài đến đem ơn cứu độ không phải cho riêng dân Israel,

nhưng cho mọi dân mọi nước trên toàn thế giới.

Nhưng Kitô hữu vẫn còn sống trong chờ đợi và hy vọng.

Chúng ta mong ngày trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu,

cũng là ngày thế giới này đi đến chỗ tận cùng, để sang một trang mới.

MARANA THA, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến (1 Cr 6, 22; Kh 22, 20).

đó là lời nguyện của các Kitô hữu trong Giáo Hội buổi sơ khai.

Đó cũng là lời nguyện khẩn thiết của chúng ta, đặc biệt trong Mùa Vọng.

Ngày quang lâm là ngày tận thế đáng sợ,

khi Chúa Giêsu trở lại xét xử kẻ sống và kẻ chết.

Nhưng đó cũng là ngày hội vui lớn nhất của nhân loại,

ngày mà niềm hy vọng của chúng ta được thành tựu viên mãn.

Ngày ấy "từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc

cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời" (c. 11).

Đức Giêsu ngỡ ngàng khi thấy niềm tin lớn lao của viên đại đội trưởng.

Ông thuộc dân ngoại mà lại có lòng tin lớn hơn các người Israel khác (c. 10).

Ông tin Đức Giêsu có thể chữa lành cho người đầy tớ yêu quý của ông.

Không cần Ngài đến nhà, chỉ cần một lời nói của Ngài thôi cũng đủ (c. 8).

Lòng tin mạnh mẽ và khiêm tốn của ông đã chinh phục Đức Giêsu.

Lời của viên sĩ quan dân ngoại đã trở nên lời ta đọc trước khi rước lễ.

"Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,

nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh."

Đầy tớ của viên đại đội trưởng đã được chữa lành,

nhưng điều quan trọng hơn là chuyện ông có hy vọng được dự tiệc.

Đây là bữa tiệc cánh chung, bữa tiệc trong Nước Trời (x. Is 25, 6-8).

Một người dân ngoại được ngồi dự tiệc bên các tổ phụ Do thái.

Đây là điều hẳn làm cho nhiều người Do thái phải ngạc nhiên.

Mà không phải chỉ có viên đại đội trưởng,

có nhiều người từ tứ phương thiên hạ cũng được mời (c. 11).

Nước Trời như một bữa tiệc vui và thịnh soạn do Thiên Chúa thết đãi,

trong đó mọi dân tộc khác nhau cùng đến để chia sẻ và hiệp thông.

Mọi đau buồn, mọi cách ngăn đều bị xóa bỏ.

Màu tím là màu của phụng vụ Mùa Vọng,

nhưng đây không phải là màu buồn.

Mùa Vọng nhắc chúng ta về niềm hy vọng rất xanh tươi

mà Chúa Giêsu đã mang lại cách đây hai ngàn năm

và chúng ta có bổn phận vun đắp cho thành tựu.

Làm sao để ơn cứu độ của Ngài được mọi người trên thế giới nhận biết?

Làm sao để dân ngoại được ơn đức tin và ơn chữa lành như viên sĩ quan?

Làm sao để chẳng ai vắng mặt trong bữa đại tiệc của Nước Trời?

Mùa Vọng đưa ta về thế giới bao la của châu Á, với 3% người công giáo.

Nếu ngày mai tận thế, Chúa sẽ hỏi ta 97% kia đâu.

*Cầu nguyện VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha,

Cha muốn cho mọi người được cứu độ

và nhận biết chân lý,

chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, Con Cha.

Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người

chưa nhận biết Đức Giêsu,

họ cũng là những người đã được cứu chuộc.

Xin Cha thôi thúc nơi chúng con

khát vọng truyền giáo,

khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc,

niềm vui và bình an của mình cho tha nhân,

và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới.

Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực

trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất

để loan báo Tin Mừng.

Chúng con chỉ xin đến

với những người bạn gần bên,

giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài,

qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con.

Chúng con cũng cầu nguyện

cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo.

NHỜ THÁNH THẦN CHA THÚC ĐẨY, chúng con QUYẾT TÂM

sinh nhiều hoa trái. Amen.

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

-------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 1908