mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6353
mod_vvisit_counterHôm Qua10551
mod_vvisit_counterTuần Này34883
mod_vvisit_counterTuần Trước78143
mod_vvisit_counterTháng Này303177
mod_vvisit_counterTháng Trước219189
mod_vvisit_counterTất cả16132632

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN5MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 31-3-20

Phúc Âm Thánh Gioan (8: 21-30): LỜI CHỨNG CỦA ĐỨC GIÊSU

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được". Người Do-thái nói với nhau rằng: "Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói "Nơi Ta đi các ông không thể tới được"?" Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông". Vậy họ liền hỏi: "Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài". Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài". Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

SỐNG VÀ CHIA SẺ

Khi Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được."(Ga. 8, 21) Họ không hiểu những gì ngài nói. Đó là sẽ có sự sống đời sau. Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, an táng, ngày thứ ba đã sống lại, và bốn mươi ngày sau, Ngài lên trời.

Chúa Giêsu đã trở về với nơi của ngài. "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này."(Ga. 8, 23) Chúa Giêsu trả lời Philatô: "Nước tôi không thuộc về thế gian này."(Ga. 18, 36)

Nguồn cội của Chúa Giêsu là Thiên Chúa. "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa."(Ga. 1, 1) Chúa Giêsu tuyên xưng: "Ta là Đấng Hiện Hữu". Đó là tên của Thiên Chúa được mặc khải cho ông Môsê trên núi Horeb: "Ta là Đấng Hiện Hữu." Người phán: "Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: "Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em."(Xh. 3, 14)

Chúa Giê-su nói với họ rằng: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai."(Ga. 8, 28) Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."(Mt. 27, 54)

Chúa Giêsu đã đến để kêu gọi tất cả những người tội lỗi: "Hãy sám hối tội lỗi và tin vào Ngài". Bất cứ ai từ chối Chúa Giêsu sẽ chết trong tội lỗi, trong hỏa ngục đời đời. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của nhân loạii. Tin hay không, và thiên đàng hay hỏa ngục là lựa chọn của từng mỗi cá nhân.

Giêsu nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6) Bạn và tôi có thể hiểu điều đó không? Điều gì nên là một lựa chọn sáng suốt và một quyết định đúng đắn?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 3-31-20

Gospel JN 8: 21-30

Jesus said to the Pharisees: "I am going away and you will look for me, but you will die in your sin. Where I am going you cannot come."
So the Jews said, "He is not going to kill himself, is he, because he said, 'Where I am going you cannot come'?" He said to them, "You belong to what is below, I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world. That is why I told you that you will die in your sins. For if you do not believe that I AM, you will die in your sins." So they said to him, "Who are you?" Jesus said to them, "What I told you from the beginning. I have much to say about you in condemnation. But the one who sent me is true, and what I heard from him I tell the world." They did not realize that he was speaking to them of the Father. So Jesus said to them, "When you lift up the Son of Man, then you will realize that I AM, and that I do nothing on my own, but I say only what the Father taught me. The one who sent me is with me. He has not left me alone, because I always do what is pleasing to him." Because he spoke this way, many came to believe in him.

Reflection:

When Jesus said to the Pharisees: "I am going away and you will look for me, but you will die in your sin. Where I am going you cannot come."(Jn. 8, 21) They did not understand what he said. There is a next life to come. Jesus died on the cross, buried, rose on the third day, and forty days later he ascended heaven.

Jesus went back to where he belongs. He said to them, "You belong to what is below, I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world."(Jn. 8, 23) Jesus answered to Pilate, "My kingdom does not belong to this world."(Jn. 18, 36)

The origin of Jesus is God. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."(JN. 1, 1) Jesus proclaimed, "I AM". It is the name of God revealed to Moses, "God replied to Moses: I am who I am. Then he added: This is what you will tell the Israelites: I AM has sent me to you."(Ex. 3, 14)

Jesus said to them, "When you lift up the Son of Man, then you will realize that I AM."(Jn. 8, 28) Right after Jesus died on the cross, he centurion and the men with him who were keeping watch over Jesus feared greatly when they saw the earthquake and all that was happening, and they said, "Truly, this was the Son of God!"(Mt. 27, 54)

Jesus came to call all sinners, "Repent from sins and believe in Him". Everyone denies Jesus would die in sins in eternal hell. Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Jesus died for human sins. Believe or not, and heaven or hell is the choice of every individual.

Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6) Could you and I understand it? What should be a wise choice and a right decision?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------

 
BÁNH SỰ SỐNG - THỨ HAI CN5MC-A PDF Print E-mail

Hong Nguyen
Sun, Mar 29 at 2:19 PM

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần V mùa Chay - Lm. Huệ Minh

Ngày 30.3 Thứ Hai
Ga 7, 40-53: NGUỒN GỐC ĐẤNG KITO
CẨN THẬN KHI ĐÁNH GIÁ

Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại hôm nay, soi sáng cho chúng ta thấy một thái độ sống rất cần thiết, một cách thế để nhận định và đánh giá về một người nào đó.

Trang Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay thuật cuộc tranh luận thứ hai về nguồn gốc của Chúa Giêsu. Sau cuộc tranh luận thứ nhất, Chúa Giêsu đã mặc khải cho dân chúng biết về nguồn gốc thần linh của mình là "từ nơi Thiên Chúa mà đến, và chính Người đã sai tôi" (Ga 7, 25-30). Do đó, cuộc tranh luận thứ hai này không nhằm vào nguồn gốc thần linh của Đấng Kitô, bởi lẽ "Đấng Kitô khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả" (Ga 7, 27), nhưng là nguồn gốc trần thế của Đấng Kitô, vì "theo Kinh Thánh thì Đấng Kitô từ dòng dõi vua Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít" (Ga 7, 42).

Trong khi đó, không ai lại không biết đến nguồn gốc của Chúa Giêsu: con của bác thợ mộc làng quê Nazareth (Mt 13, 55). Như thế, một cách nào đó, người ta đã phủ nhận tư cách thiên sai của Chúa Giêsu, vì "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?" (Ga 7, 41) Ẩn sau câu hỏi mang tính khẳng định này là một thái độ kiêu căng tự mãn. Họ không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô.

Điều làm cho chúng ta phải kinh ngạc đó là, thay vì qua việc đích thân biết rõ thân thế Chúa Giêsu, họ sẽ dễ dàng tin nơi căn tính thần linh của Ngài, thì chính sự hiểu biết này lại ngăn cản họ tin vào Chúa Giêsu. Chính vì thế mà Chúa Giêsu nói: "Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình". Và điều này vẫn còn xảy ra hôm nay, vì có những người nghiên cứu cuộc đời Chúa Giêsu; nhưng nghiên cứu một hồi thì mất đức tin! Tại sao lại như vậy? Đó là vì họ giản lược căn tính thần linh của Chúa Giêsu vào bình diện của những điều họ đã biết, nghĩa là bình diện kiến thức. Trong khi đó, căn tính thần linh của Ngài chỉ có thể là đối tượng của lòng tin, đến từ lòng khao khát Thiên Chúa, từ kinh nghiệm "gặp gỡ đích thân", qua đó nhận ra, cảm nếm dấu vết Thiên Chúa nơi ngôi vị lạ lùng của Ngài trong tương quan với sáng tạo và lịch sử.

Trước hết ta quan sát đám đông dân chúng, một số người đã nghe Chúa Giêsu giảng thì nhận định: "Ông này thật là vị ngôn sứ"; "Ông này là Ðấng Kitô". Nhưng Thánh Gioan lại cho biết thêm, có những người trước khi nghe giảng thì đã có những định kiến sẵn về nguồn gốc của Chúa Giêsu rồi : "...Nào chẳng phải: Ðấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Ðavít và từ Bêlem, làng của vua Ðavít sao?". Chúng ta nhận thấy sự khác biệt của hai thái độ nghe này: một là nghe bằng sự trong sáng, hai là nghe khi đã có định kiến, chắc chắn hai cách nghe này sẽ dẫn đến hai cách hành xử khác nhau.

Thánh Gioan cũng cho thấy một nhóm người khác là các vệ binh, những người này được sai đi để bắt Chúa Giêsu, nhưng họ đã trở về với các thượng tế và người Pharisêu rồi trả lời họ: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!". Nhóm người thứ hai này có một thái độ khác, họ không chỉ nghe với tất cả sự trong sáng mà thôi, nhưng họ còn biết so sánh và nhận định "xưa – nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy"...cuối cùng họ mới đưa ra một kết luận và quyết định cách hành xử, quay trở về và không tra tay bắt Chúa Giêsu nộp cho các thượng tế.

Các thượng tế, biệt phái và người Pharisiêu dường như lại có thái độ ngược lại, họ không chịu lắng nghe, mà nếu có nghe, thì họ đã có những định kiến rồi. Họ chẳng nghe cho kỹ, hiểu cho sâu. Họ cũng chẳng so sánh, chẳng nhận định, chẳng diện đối diện như các vệ binh. Trái lại họ dựa vào ý kiến của một số người để kết luận"Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ?" (Câu 48).

Sau khi dựa vào một số người, không thấy có gì thuyết phục, họ dựa vào "lề luật" để kết luận "Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !" (Câu 49). Thái độ đánh giá người khác dựa vào: định kiến, dựa vào lề luật, dựa vào nguồn gốc xuất thân của người đó, dựa vào tiếng nói của một số người mạnh thế, chắc chắn không phải là một thái độ của Tin Mừng.

Như vậy, muốn kết luận hay đánh giá về một người nào đó, Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta : trước tiên phải biết lắng nghe, nghe cả những người hèn kém thấp cổ bé miệng nhất; nghe với toàn bộ sự trong sáng của tâm hồn, không dựa vào định kiến, không dựa vào vị thế hoặc nguồn gốc xuất thân của người đối diện; cũng không dựa vào một nhóm người nào đó ủng hộ hoặc về phe của mình; cuối cùng, sau khi nghe phải đến tận nơi tìm hiểu để biết người ấy đã làm gì, rồi mới được kết luận hành xử.

Lắng nghe để thấu hiểu người khác không phải là chuyện dễ dàng. Đôi khi thay vì lắng nghe người khác, học hỏi, tìm hiểu đến nơi đến chốn, chúng ta lại cố tình lèo lái câu chuyện qua một hướng khác, hoặc đơn giản là không thích lắng nghe vì cho mình đã biết đủ. Vì thế, chúng ta dễ có cái nhìn không đúng về người khác, hay có thái độ khinh thường người khác giống như các thượng tế và những người Pharisêu xem các vệ binh đền thờ là "bọn dân đen, thứ không biết lề luật".

Để nhìn nhận đúng sự việc hay một ai đó, điều quan trọng là chúng ta phải lắng nghe cách chân thành với một tâm hồn quảng đại. Biết bao lần chúng ta đã không nhận ra Chúa nơi thiên nhiên, nơi những biến cố trên thế giới, nơi tha nhân, đặc biệt là nơi những người bé nhỏ, đơn sơ, nghèo hèn vì thiếu sự chân thành và tinh thần lắng nghe đích thực? Ước gì Lời Chúa hôm nay soi sáng tâm hồn và cuộc đời chúng ta, để chúng ta biết khao khát lắng nghe tiếng Chúa và tiếng của tha nhân.

*SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG: Mùa Chay thánh là cơ hội thuận tiện để mỗi người TÍN HỮU canh tân đức tin đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa tội. Bằng cách, hãy biết khiêm tốn đón nhận Lời mặc khải, Lời có sức cứu chữa và giải thoát linh hồn, qua việc sốt sắng tham dự thánh lễ và lắng nghe Lời Chúa. Đàng khác, BẠN VÀ TÔI hãy biết chân thành sám hối, không ngừng nỗ lực tìm đến với lòng thương xót của Chúa qua Bí tích Hòa giải, và tích cực THỰC HÀNH BÁC ÁI để được gặp Chúa.
Lm. Huệ Minh
Kính chuyển:
Hồng

-------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN5MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - Thứ hai CN5MC-A

         BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Phúc Âm Thánh Gioan. (8: 1-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Mặc dù câu chuyện về một người phụ nữ bị bắt vì phạm tội ngoại tình đã được đọc nhiều lần, tôi vẫn học thêm ý nghiã mới. Đó là tình yêu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã công bố: "Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15) Một người phụ nữ không nói gì để tự bảo vệ mình, cô chỉ im lặng trước mọi phán xét và lên án của đám đông. Chị dường như đã nhận tội lỗi và xứng đáng với cái chết của mình theo luật pháp của Mô-sê. Trong sự im lặng trước Chúa Giêsu, chị đã sám hối từ trong tâm hồn mình và tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã cứu chị khỏi phải chết. Chúa Giêsu đã tỏ bày tình yêu Thiên Chúa cho con người. Ngươi hãy nói với chúng: "Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống."(Ed. 33, 11)

Đừng bao giờ tuyệt vọng với tình yêu của Thiên Chúa vì Ngài không bao giờ thay đổi. Quỉ Satan đã từng cám dỗ con người đánh mất niềm tin và sự tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Hãy khiêm tốn nhận biết sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta và cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Nếu một tội nhân cố gắng tự bào chữa tội lỗi của mình và từ chối sám hối thì tội lỗi không được tha thứ. Giống như Adam và Eva, họ không khiêm tốn thừa nhận hành động sai trái của mình và tự bào chữa mình bằng cách đổ lỗi cho người khác (Stk. 3).

"Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?"(TV. 130, 3) Tôi phải nhận biết tình yêu của Thiên Chúa và không phán xét hoặc kết án người khác bởi vì tôi cũng là một tội nhân, ngay cả tội lỗi của tôi còn nghiêm trọng hơn những người khác trong mắt của Thiên Chúa.

Tôi phải giống như một người thu thuế trong câu chuyện ngụ ngôn, ông ta "thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi."(Lc. 18, 13)

Chúa Giêsu nói với người thiếu phụ ngoại tình: "Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."(Ga. 8, 11) Vâng: "Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời."(Dt. 13, 8)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 3-30-20

Gospel JN 8: 1-11

Jesus went to the Mount of Olives. But early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more."

Reflection:

Although the story of a woman caught in adultery has been read many times, I still learn some senses of it. It is the love of God. A woman did not say anything to defend her self, she just kept silent to all judgment and condemnation from the crowd. She seemed to admit her sins and deserve her death according to the law of Moses.

Jesus proclaimed, "Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15) In silence before Jesus, she repented from her heart and believed in Jesus. Jesus saved her from death. Jesus showed his true love of God for the human. "I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, but rather in his conversion, that he may live."(Ez. 33, 11)

Never be desperate to the love of God because he never changes. Satan used to tempt the human to lose their faith and trust in the love of God. Be humble to admit our weakness and sins and ask for God's forgiveness. If a sinner tries to defend its sins and deny to repent, sins are not forgiven. Like Adam and Eve, they were not humble to admit their wrongdoing and defended themselves by blaming others.

"If you, LORD, keep account of sins, Lord, who can stand?"(Ps. 130, 3) I must acknowledge the love of God and void to judge and condemn others because I am also a sinner, even my sins are more serious than others in the eye of God.

I must be like a tax collector in the parable, he "stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven but beat his breast and prayed, 'O God, be merciful to me a sinner.'"(Lk. 18, 13)

Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more."(Jn. 8, 11) Yes, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever."(Dt. 13, 8)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI CN5MC-A PDF Print E-mail

nguyenthi leyen

30/03/20 THỨ HAI TUẦN 5 MC
SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG: Ga 8,1-11: NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH

              XÉT MÌNH TRƯỚC KHI KẾT ÁN

"Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." (Ga 8,7)

SỐNG VÀ CHIA SẺ "Ta giống nhau về việc sai lỗi, nhưng không bao giờ giống nhau về sự chấp nhận" (Nhà văn Mỹ A. Liccione). Các kinh sư và người Pha-ri-sêu đã cầm đá trong tay, sẵn sàng ném vào người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.

Thế nhưng, chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng của Đức Giê-su, họ lại từ từ bỏ các hòn đá lớn nhỏ xuống, rồi già trẻ lặng lẽ rút lui. Lúc đầu, họ hăng hái kết án người khác, vì không thấy lỗi lầm của mình. Chỉ khi Ngài bắt buộc họ phải đối diện với cõi lòng, chợt nhận ra bao tội tà dâm không bị bắt quả tang, lắm ước muốn thầm kín trái luân thường đạo lý.

Rút lui, không lên án người khác, là họ chấp nhận mình không phải là kẻ vô tội. Họ vẫn còn đủ liêm sỉ để không lên án người chị em của mình.

Mời Bạn CHIA SẺ: "Đừng dùng lời nói để phê phán, lên án, hay phàn nàn; nhưng để nhận thức đúng, gợi hứng và tạo ra năng lực cho người khác" (Nhà văn D. Mridha).

*Mỗi ngày bạn "ném đá" người khác không biết bao lần, vì quên nhìn và chấp nhận các sai lỗi của mình. Nhớ Lời Chúa dạy, bạn soi, xét mình kỹ lưỡng trước khi đưa ra lời nhận định.

*Tích cực hơn, bạn tập thói quen sử dùng miệng lưỡi để nói lên lời khích lệ, nâng đỡ người chung quanh.

Sống Lời Chúa: Tôi tập nhìn lại mình, đối diện với những lầm lỗi của mình, trước khi bị cám dỗ xét đoán, lên án người khác.

Cầu nguyện VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-su, con cảm phục thái độ bình thản trước đối thủ và nhân từ với tội nhân của Chúa. NHỜ CHÚA THÁNH THẦN DẪN DẮT, con có được sự bình thản khi thẳng thắn xét mình, cũng như nhân từ khi đối xử với người anh em. Amen.
gpcantho

--------------------------------

 
SỐNG TỈNH THỨC - CHÍNH NÓ LÀ VIRUS TÂM HỒN PDF Print E-mail

Mo Nguyen

* STOP

* THINK

* PRAY

CHÍNH NÓ LÀ VIRUS CORONA TÂM HỒN

(Tâm tình Mùa Chay)
.....
Là con cái Chúa thiết tưởng chúng ta ai cũng phải trả lẽ về phép công bằng và tự kiểm điểm chính mình từng ngày một, bởi ai dám vỗ ngực bảo rằng mình sẽ đứng vững cho đến ngày mai?.

Sống sao cho thoải mái tâm trí và tâm hồn. Sống sao cho chính mình, gia đình, cùng anh chị em được hạnh phúc bên nhau.

Sống sao luôn làm Lúa tốt, là Chiên công chính và cùng dẫn dắt nhau đến Nơi có sự sống muôn đời trên Nước Hằng Sống.

Nơi đó có Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, cùng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của toàn thể nhân loại.

-- Dịch COVID-19 đang là nỗi lo sợ ảnh hưởng đến sinh mạng của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Và ngay trong Mùa Chay Thánh này chúng ta càng nên chuẩn bị sẵn sàng để Trở Về cùng Chúa.Để ăn năn, sám hối, chừa tội và để sống một cuộc đời cho đáng sống hơn trong sự Kính Chúa & yêu người như yêu chính mình.

VÌ những gì chúng ta từ xưa đến nay làm gì, gian dối làm sao, để ảnh hưởng đến cả một xã hội bị THIỆT THÒI, vì lòng tham lam của chúng ta gây ra. ĐÓ LÀ VIRUS CORONA ĐẤY! Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai

-----------------------------

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 1985